Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/10/2013

Ερώτηση Α.Ξανθού, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Λήψη μέτρων για την προστασία της αλιείας στον κόλπο του Ρεθύμνου

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας ζωής και της παράκτιας αλιείας στις ελληνικές θάλασσες και στον κόλπο του Ρεθύμνου και η λήψη μέτρων για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων, είναι αποφασιστικής σημασίας για το θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και για την επιβίωση της αλιείας. Δυστυχώς, ενώ έχει αναγνωριστεί από την Πολιτεία η αναγκαιότητα προστασίας, ο κόλπος του Ρεθύμνου κινδυνεύει σοβαρά από την παράνομη αλιεία και την μείωση των αλιευμάτων. Τα προβλήματα της αλιείας στον κόλπο του Ρεθύμνου έχουν αναδειχθεί επανειλημμένα με υπομνήματα προς τους αρμόδιους φορείς, από τους Συλλόγους Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών Αλιέων του νομού Ρεθύμνου, που επισημαίνουν την έλλειψη ιχθυολογικής μελέτης στην περιοχή του κόλπου του Ρεθύμνου, τον ελλιπή έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ανυπαρξία τοπικών περιοριστικών μέτρων κατά της παράνομης αλιείας.

Δυστυχώς για τον κόλπο Ρεθύμνου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής ιχθυολογική μελέτη για τη διαπίστωση του βαθμού υποβάθμισης των αλιευμάτων. Σε σχετική από την 17/05/2013 παρέμβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης προς το ΥΑΑΤ για το θέμα του κόλπου της Μεσσαράς στη νότια Κρήτη διαπιστώθηκε - όπως προκύπτει από την ιχθυολογική μελέτη που συντάχτηκε από το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης - μείωση των αλιευμάτων του κόλπου της τάξης του 30%-40%, ανάλογη μείωση της πρωτογενούς παραγωγικότητας του τοπικού οικοσυστήματος και άλλες αρνητικές επιπτώσεις που είναι αποτέλεσμα της υπεραλίευσης και της μείωσης των συγκεντρώσεων θρεπτικών συστατικών χερσογενούς προέλευσης στο θαλάσσιο σύστημα. Η παραπάνω παρέμβαση απορρίφθηκε από το ΥΑΑΤ με την από 08/08/2013 σχετική απάντηση του ΥΑΑΤ στην Περιφέρεια Κρήτης, αποδεικνύοντας την υποτίμηση του προβλήματος και έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση του από πλευράς του Υπουργείου.

Επειδή τόσο ο Σύλλογος Επαγγελματιών όσο και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ρεθύμνου εκφράζουν με συνεχείς παρεμβάσεις τους τη διαμαρτυρία τους για τη διαιώνιση του φαινομένου της παράνομης αλιείας από μηχανότρατες αλλά και την ανησυχία τους για διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων του κόλπου του Ρεθύμνου,

Επειδή σε ειδική σύσκεψη για την υπεραλίευση που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου (16/10/2013) με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων, υπήρξε κοινή εκτίμηση ότι με την ανοχή του φαινομένου της παράνομης αλιείας συντελείται ένα οικολογικό έγκλημα και ότι  απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση για την άμεση και δραστική παρέμβαση της Πολιτείας,

Επειδή σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ (2371/2002), για τη λήψη αποφάσεων και θεσμοθέτησης μέτρων στον τομέα της αλιείας πρέπει να λαμβάνονται υπʼ όψιν, πέραν των έγκυρων επιστημονικών στοιχείων, οι προτάσεις των επαγγελματικών και τοπικών φορέων σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης,

Επειδή η διατήρηση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας ζωής και της παράκτιας αλιείας στις ελληνικές θάλασσες αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση μιας σημαντικής δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα και για τη δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται το ΥΠΑΑΤ να χρηματοδοτήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την εκπόνηση ιχθυολογικής μελέτης για τη διαπίστωση του βαθμού μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων του κόλπου του Ρεθύμνου και να προωθηθούν μέτρα τοπικής διαχείρισης και ορίων στην αλιευτική  δραστηριότητα;

2.    Με δεδομένο ότι στην από την 08/08/2013 απάντηση του ΥΠΑΑΤ στην Περιφέρεια Κρήτης με αφορμή την πρόταση απαγόρευσης της αλιείας με μηχανότρατες στον κόλπο της Μεσσαράς, αναφέρεται ότι εκκρεμεί η εξέταση Σχεδίου Διαχείρισης για τη λειτουργία της μηχανότρατας στα ελληνικά χωρικά ύδατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να μας ενημερώσει για την εξέλιξη του θέματος και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Σχεδίου;

3.    Έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου την πρόθεση να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον κανονισμό 1967/06 της ΕΕ έτσι ώστε να υπάρξει μια αειφόρος εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων στη χώρα μας;

4.    Υπάρχει η πρόθεση ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών (Λιμενικό Σώμα, Τμήμα Αλιείας της Αντιπεριφέρειας) με το απαραίτητο προσωπικό, έτσι ώστε να ελέγχονται και να καταγράφονται τα αλιεύματα που διακινούνται και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα παράνομης αλιείας στον κόλπο του Ρεθύμνου;

5.    Υπάρχει σχεδιασμός μέτρων στήριξης των μικρών αλιευτικών σκαφών έτσι ώστε να ενισχυθεί η παράκτια αλιεία και η αλιεία με μη συρόμενα εργαλεία, που μπορούν και το οικοσύστημα να προστατέψουν και να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες της Κρήτης και της χώρας, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις μεγάλες εισαγωγές αλιευμάτων που γίνονται σήμερα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ξανθός Ανδρέας