Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων από την Τράπεζα Πειραιώς

Όπως είναι γνωστό, το Μάρτιο του 2013, το δίκτυο καταστημάτων της πρώην Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Η ενσωμάτωση του ως άνω δικτύου στην Τράπεζα Πειραιώς κατέστησε αναγκαία την εναρμόνιση της πληροφοριακής υποδομής και των διαδικασιών με αυτές του Ομίλου Πειραιώς, με βάση την προοπτική λειτουργίας ως ενιαίου πιστωτικού ιδρύματος. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Οκτωβρίου 2013, οπότε και θα ολοκληρωθεί η μετάπτωση δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων.

Ενόψει της εν λόγω αναγκαιότητας, η Τράπεζα ενημέρωσε ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013 θα ξεκινούσαν, όπως και έγινε, εκπαιδευτικοί κύκλοι στα πληροφοριακά συστήματά της, για το σύνολο του προσωπικού δικτύου ιδιωτών της πρώην Τράπεζας Κύπρου. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης εκπαίδευσης αποδεικνύεται βάσει στοιχείων, αλλά και με μόνη τη διαπίστωση ότι χωρίς τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα ήταν αδύνατη η λειτουργία της Τράπεζας. Παρά ταύτα, πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες εκτός νομίμου ωραρίου εργασίας και χωρίς την παραμικρή αποζημίωση για το προσωπικό, παρά την περί του αντιθέτου ισχύουσα και δεσμεύουσα σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 372/2007.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, αφού προηγουμένως απευθύνθηκε επανειλημμένως για το θέμα αυτό στη Διοίκηση της Τράπεζας, προκειμένου να εξευρεθεί λύση, εν συνεχεία προσέφυγε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών για την πραγματοποίηση επιτοπίων ελέγχων, μετείχε σε τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 17/12.09.2013), απευθύνθηκε εγγράφως στο γραφείο του Υπουργού (αρ. πρωτ. 28203/6520 – 27.09.2013) και του Υφυπουργού Εργασίας (αρ πρωτ. 1240/ 27.09.2013) και για ακόμη μία φορά στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης, αρ. πρωτ. 31591 – 1.10.2013), χωρίς να υπάρξει κανένα μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Πληροφορούμαστε, επίσης, ότι ασκούνται ήδη νέες πιέσεις προς το προσωπικό από τη Διοίκηση της Τράπεζας, προκειμένου και πάλι να παρασχεθεί εργασία σε ημέρες και ώρες εκτός νομίμου ωραρίου εργασίας, για την ψηφιοποίηση των δανειακών φακέλων της πρώην Τράπεζας Κύπρου, ενώ ήδη γνωρίζουμε, ότι στις 28 Οκτωβρίου 2013, ημέρα εθνικής εορτής και επίσημης αργίας και ταυτόχρονα ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα, η Τράπεζα και πάλι θα χρησιμοποιήσει το προσωπικό, χωρίς να γίνεται, για ακόμη μία φορά, λόγος για την καταβολή των νομίμων αποζημιώσεων.

 Με τη συμπεριφορά της αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την κατάφωρη παραβίαση των χρονικών ορίων εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την καταπάτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς την αμοιβή για εργασία πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών τους.

Με βάση τα παραπάνω επερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών και η Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης μετά τις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου;

2)    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν τα εποπτευόμενα αρμόδια όργανα του Υπουργείου, προκειμένου να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία και να υποχρεωθεί η Τράπεζα Πειραιώς στην καταβολή αποζημιώσεων για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων;

3)    Προτίθενται τα αρμόδια όργανα να ελέγξουν τις ενέργειες και τακτικές της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Καφαντάρη Χαρά

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μητρόπουλος Αλέξης

Τσουκαλάς Δημήτρης