Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
21/10/2013

Ερώτηση Στ.Κοντονή, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Η πολύμηνη καθυστέρηση λήψης μέτρων για την δημιουργία μονάδας δεματοποίησης στερεών αποβλήτων στην Ζάκυνθο

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού λόγω της υπερφόρτωσης αλλά και περιβαλλοντικής ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. στον Σκοπό Ζακύνθου, ο οποίος θα έπρεπε να έχει κλείσει από το έτος 2008. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής υπάρχει και εκκρεμής προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όπως έχει επισημάνει τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου όσο και η δημοτική παράταξη «Δημοτική Κίνηση Ζακυνθινή Αναγέννηση» , το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα και αδιαφανείς διαδικασίες αλλά χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, το οποίο θα κατατείνει στον μεγάλο περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων    και στην υγειονομική ταφή του υπολείμματος, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί σε ποσοστό 15 % επί του αρχικού. Συγκεκριμένα, έχει προταθεί ένα σταδιακό σύστημα διαχείρισης, το οποίο εκκινεί από την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή με την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση, προχωρεί στην επεξεργασία από μονάδα δεματοποίησης και κομποστοποίησης και τέλος στην υγειονομική ταφή του υπολείμματος σε περιοχή που θα υποδειχθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα μετά από αδιάβλητες διαδικασίες. Όπως έχουμε επισημάνει και σε σχετική επίκαιρη ερώτησή μας από 18-1-2013, αντί αυτών των αξιόπιστων διαδικασιών  επελέγη από την πλειοψηφία του Δήμου Ζακύνθου η αντιπεριβαλλοντική και μη νόμιμη  έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία Χ.Υ,Τ.Υ.  στη θέση Λίβα.     

   Ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 28/3/2013 με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελοποννήσου –Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  κ. Αγγελάκα με τη συμμετοχή και άλλων φορέων (εκπροσώπου του υπουργείου Περιβάλλοντος, του δημάρχου Ζακύνθου, του προέδρου του Συνδέσμου Καθαριότητας) αποφασίστηκε, όπως αναφερόταν σε σχετικό  Δελτίο Τύπου  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυθημερόν, η ταχεία αδειοδότηση και κατασκευή μονάδας δεματοποίησης στην περιοχή του αεροδρομίου Ζακύνθου. Η πρόταση αυτή ήταν σε θετική κατεύθυνση και φαινόταν να συμφωνεί με τον γενικότερο προσανατολισμό της συστηματικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ζάκυνθο, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης   είχε παράλληλα δημόσια δεσμευτεί ότι άμεσα θα αναζητούνταν τρόποι χρηματοδότησης του έργου, ενώ  η υλοποίηση του σχεδίου θα γινόταν, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς, όμως, πέρασαν επτά ολόκληροι  μήνες χωρίς να γίνει ούτε ένα βήμα προς την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Η μη υλοποίηση του ζωτικού αυτού έργου απλά επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο τους φόβους μας ότι η ανακοίνωση του Μαρτίου 2013 έγινε μόνο και μόνο για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη.

Δεν έφτανε, όμως, μόνο η αθέτηση υποσχέσεων του κ. Αγγελάκα. Ο δήμαρχος Ζακύνθου κ. Μποζίκης προχώρησε - ύστερα από  σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου – σε εσπευσμένη κήρυξη  αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των κτημάτων στη θέση Λίβα, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πώς η δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής εκεί δεν μπορεί να προχωρήσει, όσο παραμένει  εκκρεμής η αίτηση ακυρώσεως  που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ για το ίδιο θέμα. Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται ότι η αίτηση ακυρώσεως  στο ΣτΕ δημιουργεί πρόβλημα στην ταχεία υλοποίηση του έργου κατασκευής του εργοστασίου κομποστοποίησης και δεματοποίησης, είναι απόλυτα ψευδές και παραπειστικό. Η μονάδα δεματοποίησης ορίστηκε να δημιουργηθεί σε ακίνητο του ΦΟΔΣΑ στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ ο χώρος υγειονομικής ταφής που έχει υποδείξει και επιλέξει η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ευρίσκεται στην ορεινή Ζάκυνθο.  Η κομποστοποίηση και δεματοποίηση είναι ένα πρώτο απαραίτητο βήμα, ανεξάρτητα από του που θα χωροθετηθεί ο νέος Χ.Υ.Τ.Υ. Κατά την γνώμη μας, η όλη διαδικασία επεξεργασίας και ταφής των αποβλήτων θα έπρεπε να χωροθετηθεί στον χώρο του αεροδρομίου, ο οποίος φαίνεται να είναι και ο πλέον πρόσφορος.

Επειδή η διατήρηση της σημερινής κατάστασης και η μη επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και δημιουργίας της μονάδας δεματοποίησης των αποβλήτων στην περιοχή του αεροδρομίου  επιτείνει το σοβαρό αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα στο νησί.  

Επειδή ο κ. Υπουργός εποπτεύει τον αρμόδιο ΟΤΑ  και ελέγχει ιεραρχικά τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός :

1. Τι πρόκειται να πράξει ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες  σχετικά με την αδειοδότηση και  δημιουργία εργοστασίου κομποστοποίησης και δεματοποίησης των στερεών αποβλήτων στο χώρο του αεροδρομίου Ζακύνθου ;

2. Τι πρόκειται να πράξει ώστε να συντονισθούν όλοι οι  αρμόδιοι φορείς προς την παραπάνω κατεύθυνση αλλά και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση του έργου ;

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Ν.Κοντονής