Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
21/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Επείγοντα και κρίσιμα προβλήματα των Παιδαγωγικών Τμημάτων

Η πρακτική άσκηση αποτελεί για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των Παιδαγωγικών Τμημάτων απαραίτητο στάδιο, βάσει νόμου, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση των πτυχίων τους. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Συνόδου των Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2013, η μη απόσπαση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα (ενώ το 2012 αποσπάστηκαν 93 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και αφήνει τους φοιτητές σε απόλυτη αβεβαιότητα αναφορικά με την περάτωση των σπουδών τους.

Επιπλέον, τους στερεί τη διεκδίκηση ακόμη και αυτών των ελάχιστων, λόγω της πολιτικής περικοπών των δημόσιων πόρων, προοπτικών επαγγελματικής απασχόλησης. Αυτά προστίθενται στην προϋπάρχουσα κακή κατάσταση, όπου η δυσαναλογία φοιτητών / μέλος ΔΕΠ και οι εξαιρετικά μειωμένοι πόροι για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο των τμημάτων.

Όπως μάλιστα τονίζεται στην ανακοίνωση, οι ρόλοι των μελών ΔΕΠ και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης είναι συμπληρωματικοί και χωρίς δυνατότητα αμοιβαίας υποκατάστασής τους.

Ως εκ τούτου, η διάθεση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών θα έπρεπε να εντάσσεται στις ανελαστικές υποχρεώσεις του Υπουργείου έναντι των τμημάτων και να μην τίθεται υπό διακύβευση. Άλλωστε, ακόμη και η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) με τη σύσταση της οποίας και διαφωνήσαμε, αναγνωρίζει πως η πρακτική άσκηση είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ολοκλήρωση των σπουδών και επιμένει στην πραγματοποίησή της, ως στοιχείο ποιοτικής ευθυγράμμισης με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα. Τέλος, ενδεικτική της κατάστασης είναι η ανακοίνωση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αναφέρεται, πως πέραν των υπολοίπων κοινών προβλημάτων των παιδαγωγικών τμημάτων, το συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται σε ακόμη πιο δυσχερή θέση ως προς την πρακτική άσκηση, διότι οι φοιτητές του ασκούνται και στα γενικά σχολεία και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατά τα δύο τελευταία έτη των σπουδών τους.

Επίσης, η κατάταξη των παιδαγωγικών τμημάτων στο επιστημονικό πεδίο “Παιδαγωγικές Επιστήμες” είναι πολλαπλώς προβληματική. Σε επιστημονικό επίπεδο συνεπάγεται πως οι παιδαγωγικές επιστήμες δεν εντάσσονται σε κανένα άλλο επιστημονικό πεδίο (για παράδειγμα στις κοινωνικές ή στις ανθρωπιστικές επιστήμες), αντίληψη που είναι απολύτως λανθασμένη και επιστημονικά αυθαίρετη και έωλη. Σε πρακτικό επίπεδο, μειώνει κατά πολύ τις επιλογές στο μηχανογραφικό για τους υποψήφιους για είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού σε αυτό το πεδίο εντάχθηκαν μόνο τα παιδαγωγικά τμήματα. Επιπλέον, τα εξεταζόμενα μαθήματα για αυτό το πεδίο ορίζονται αυθαιρέτως και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, αλλάζοντας μάλιστα κατά πολύ τις απαιτήσεις από τους υποψηφίους. Ως τώρα, η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων για τις παιδαγωγικές σχολές προέρχονταν από την θεωρητική κατεύθυνση, στοιχείο συμβατό με την επιστημονική εγγύτητα των αντικειμένων της με αυτό των παιδαγωγικών τμημάτων. Όμως, η εξέταση σε μαθήματα ειδικού βάρους όπως τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και οι Αρχές Φυσικών Επιστημών αποθαρρύνουν τους υποψηφίους που προέρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση. Πρόκειται λοιπόν για μία προφανή προσπάθεια μείωσης των υποψηφίων για τα παιδαγωγικά τμήματα, με σκοπό τη μείωση των δικαιούχων διορισμού και την εικονική μείωση της ανεργίας στον κλάδο καθώς και για μια τάση θετικιστικής στροφής στις παιδαγωγικές επιστήμες.

Επειδή η πρακτική άσκηση είναι απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα

Επειδή με τις επιλογές της κυβέρνησης συντελείται μια συνολική απαξίωση των τμημάτων και των σπουδών

Ερωτάται ο κύριος υπουργός:

-    Τί προτίθεται να κάνει για την επίλυση του προβλήματος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;

-    Με ποια επιστημονικά κριτήρια ορίστηκαν ως ξεχωριστό πεδίο οι παιδαγωγικές επιστήμες και επιλέχτηκαν τα τέσσερα συγκεκριμένα μαθήματα εξέτασης για την εισαγωγή στα παιδαγωγικά τμήματα;

-    Υπάρχει περίπτωση να αναθεωρήσει τις επιλογές του με βάση και τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις των παιδαγωγικών τμημάτων όλης της χώρας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χρήστος Μαντάς

Μαρία Κανελλοπούλου

Έφη Γεωργοπούλου

Τζένη Βαμβακά

Γιώργος Πάντζας

 Τάσος Κουράκης

 Μιχάλης Κριτσωτάκης

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ