Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
30/09/2013

Ερώτηση Στ.Σαμοϊλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: Να διαλευκανθεί η υπόθεση του λιμένος “Αυλάκια” των Οθωνών, να αποδοθούν οι ευθύνες και να δοθεί άμεσα λύση

Αρχικά συντάχθηκε μια μελέτη στοιχειωδών λιμενικών υποδομών (ανάλογη των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της πρώην Κοινότητας Οθωνών), που σκοπό είχε τη δημιουργία ενός κρηπιδώματος, για την προστασία από το νοτιά. Η μελέτη αυτή, υλοποιήθηκε με κάποιες ατέλειες, που στη συνέχεια συντέλεσαν στη σταδιακή επιβάρυνση του έργου.  

Το έργο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και γι' αυτό το λόγο - με προτροπή του κοινοτικού συμβουλίου των Οθωνών - κατ' ανάθεση και επιστασία της τότε Αναπτυξιακής της Νομαρχίας (ΑΕΝΑΚ ΑΕ), υπεγράφη σύμβαση με το μελετητή, για την ολοκλήρωση της μελέτης του λιμανιού, τον Αύγουστο του 2010. Το κόστος της μελέτης ήταν 24.000  ευρώ μαζί με την Μ.Π.Ε. Παρ' ότι η μελέτη παρελήφθη από τις τεχνικές υπηρεσίας, ουδέποτε προχώρησαν οι αδειοδοτήσεις και το έργο ολοκλήρωσης, εκκρεμεί.

Ενώ το πρόβλημα της ουσιαστικής αχρηστίας του λιμανιού “Αυλάκια” παρέμενε και το έργο ολοκλήρωσης εκκρεμούσε, ο ίδιος μελετητής, πρότεινε τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών, με ένα μικρότερο έργο κατασκευής 2 αντιδιαμετρικών μόλων από τεχνητούς και φυσικούς ογκόλιθους. Η δαπάνη  του προτεινόμενου βελτιωτικού έργου, ανερχόταν στα 94.000 ευρώ.

Ακόμα και αυτή η πρόταση αγνοήθηκε, έως ότου πέρυσι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εξασφάλισε 44.000 ευρώ από το Π.Δ.Ε. 2012 στο Δήμο Κέρκυρας, για την “παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου”, για την ανάθεση δηλαδή φακέλλου, ούτε καν μελέτης. Γι' αυτό το σκοπό, ακολούθησε Απόφαση [αρ. πρωτ. 60607/05-07-13] του Αντιδημάρχου Κέρκυρας, απευθείας ανάθεσης στην εταιρία ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΕ του ποσού των 24.600 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 19.400 ευρώ, δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί.

Όλα αυτά, τη στιγμή που ο ανάδοχος, δεν έχει ακόμα παραδώσει το αρχικό έργο (παρά την έγγραφη εντολή των Τεχνικών Υπηρεσιών να απομακρύνει τις προσχώσεις και παρά το ότι διαδίδεται ότι του έχει ήδη επιστραφεί ποσοστό της εγγυητικής επιστολής), όπως επίσης και τη στιγμή που ακόμα εκκρεμεί η τύχη της ήδη υπογεγραμμένης από την ΑΕΝΑΚ μελέτης.

Με άλλα λόγια, ενώ το αρχικό έργο δεν παραλαμβάνεται και ενώ υπάρχει μελέτη με υπογεγραμμένη σύμβαση, ξαφνικά ο Δήμος Κέρκυρας, αναθέτει “διερευνητικό φάκελλο” που κοστίζει περισσότερο από την υπάρχουσα μελέτη.

Επειδή, με το πρόσχημα μιας ατέρμονης διαμάχης ευθυνών - που προφανώς ενισχύεται από την έλλειψη πολιτικής βούλησης - το νησί μένει απομονωμένο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς σταθερή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, αποκλεισμένο από την Κέρκυρα, με δραματικές επιπτώσεις τόσο για την τοπική οικονομία όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Επειδή, ήδη έχουν δαπανηθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, για ένα λιμάνι που εν τέλειαααα παραμένει σε αχρηστία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Τι προτίθενται να πράξουν, για την ολοκλήρωση του έργου του λιμανιού “Αυλάκια” Οθωνών;

2.    Γιατί ο Δήμος Κέρκυρας, ανέθεσε το ποσό των 24.600 ευρώ σε “Τεχνικό Σύμβουλο” για τη σύνταξη φακέλλου, τη στιγμή που υπάρχει - σε χαμηλότερη τιμή - η υπογεγραμμένη από την ΑΕΝΑΚ μελέτη του έργου ολοκλήρωσης; Πως προτίθεται ο Δήμος Κέρκυρας, να αξιοποιήσει τα υπόλοιπα 19.400 ευρώ;

3.    Γιατί τα 44.000 ευρώ που διέθεσε η Περιφέρεια, δεν δόθηκαν στο προτεινόμενο βελτιωτικό έργο των 94.000 ευρώ, που πιθανόν να έλυνε επαρκώς το πρόβλημα. Γιατί επίσης, δεν ζητήθηκε – με λιγότερα χρήματα – μια γνωμοδότηση επί της εγκυρότητας της υπάρχουσας μελέτης;

4.    Θεωρούν δικαιολογημένη και αναγκαία, τη συγκεκριμένη ανάθεση από το Δήμο Κέρκυρας;

5.    Για ποιο λόγο ο ανάδοχος, δεν υλοποιεί την έγγραφη εντολή των Τεχνικών Υπηρεσιών για την απομάκρυνση των προσχώσεων και για ποιο λόγο δεν παραλαμβάνεται το έργο;

6.    Υπεγράφη Απόφαση επιστροφής ποσοστού της εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο; Αν ναι, σε εφαρμογή ποιων διατάξεων και με ποια τεκμηρίωση, το ελληνικό δημόσιο προέβη σε αυτήν την ενέργεια;

Ο ερωτών βουλευτής

Σαμοΐλης Στέφανος