Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών: Στήριξη των μικρών καπνοκαλλιεργητών παραδοσιακών ποικιλιών των χωριών της Δυτικής Φθιώτιδας

Καπνοκαλλιεργητές από την περιοχή της Φθιώτιδας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για προώθηση των προϊόντων τους με στόχο την απʼ ευθείας διάθεση πατροπαράδοτων ποικιλιών ανατολικού τύπου καπνού.

Ζητούν από την πολιτεία να συντονίσει ενέργειες και να δημιουργήσει ειδική Υπηρεσία που θα ασχολείται ειδικά με την στήριξη και εποπτεία παραγωγής εντόπιων ποικιλιών καπνού σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, με βάση τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού. 

Με αυτόν τον τρόπο, απώτερο στόχο έχουν αφʼ ενός να προωθήσουν τις εντόπιες και σαφώς ανώτερες ποιοτικά ποικιλίες καπνού και αφʼ ετέρου να ενισχύσουν την οικοτεχνική-οικογενειακή καλλιέργεια ποιοτικών παραδοσιακών ποικιλιών καπνών, τα οποία παράγονται μόνο στις περιοχές τους, και την απευθείας διάθεσή τους σε μικρές ποσότητες με αυστηρά κριτήρια όσον αφορά την ποσότητα παραγωγής της κάθε οικογένειας (ενδεικτικά 2.000 κιλά ανά οικογένεια το μέγιστο).

Η καλλιέργεια των συγκεκριμένων ποικιλιών στηρίζεται σε φυσικές, παραδοσιακές, βιολογικές καλλιέργειες ή και ολοκληρωμένης διαχείρισης,τη στιγμη δε που η ευρωβουλή με πρόσφατο ψήφισμα τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης αρωματικών και καυστικών ουσιών.

             Επίσης ζητούν να μην κρίνεται ως απαραίτητη η χρήση  «επαγγελματικού εργαστηρίου» για την επεξεργασία και τη τυποποίηση του προϊόντος, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στους καλλιεργητές να χρησιμοποιούν τους δικούς τους χώρους μέσω μικρών οικοτεχνικών μονάδων. Παράλληλα η πολιτεία να παρέχει στους ίδιους τους καπνοκαλλιεργητές άδεια παρέκκλισης εργαστηρίου, όπως για κάθε αγροτικό προϊόν φυσική, παραδοσιακής, βιολογικής καλλιέργειας ή και ολοκληρωμένης διαχείρισης

Λαμβάνοντες ως δεδομένα

•    Την απάντηση του κ.  κ. Šemeta, ο οποίος εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απήντησε σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Χουντή ότι «Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή για τις διακινήσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο έδαφός τους» (σχετ. E-008157/2013) και ότι οι αντίστοιχες φορολογήσεις σε κράτη μέλη είναι σαφώς μικρότερες «LU (30,69 EUR/kg τηρώντας το 43 % της σταθμισμένης μέσης τιμής (ΣΜΤ), HU (43,70 EUR/kg τηρώντας το 43 % της ΣΜΤ), LT (47,21 EUR/kg), LV (48,84 EUR/kg), ΒΕ (54,19 EUR/kg)» (σχετ. E-008157/2013),

•    Το γεγονός ότι η φορολόγηση στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσια της μέσης φορολόγησης στην ΕΕ, στο 82% του Ειδικου Φόρου Κατανάλωσης και με 153,00 ευρώ ανά χιλιόγραμμο (σχετ. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf), και

•    Ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα συμβάλλουν στην  ενίσχυση  της τοπικής και εθνικής οικονομίας, στη διατήρηση παραδόσεων αιώνων, θα καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο τσιγάρων, θα ευνοήσουν την αποκέντρωση και την καταπολέμηση της ανεργίας, πρόβλημα το οποίο μαστίζει το εργατικό δυναμικό της χώρας μας και ειδικότερα τους νέους ανθρώπους, και θα βοηθήσουν την αξιοποίηση της Ελληνικής γης, η οποία μαραζώνει.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για σύσταση Εθνικού Οργανισμού, του οποίου ο βασικός σκοπός θα είναι η διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών καπνού, ο έλεγχος της ποιότητάς τους και η σωστή διαχείριση των εντόπιων καλλιεργειών όπως αυτές των «Καπνοχωρίων» της Δυτικής Φθιώτιδας με γνώμονα τη πραγματική τους εμπορική αξία και ιδιαιτερότητα ανά το κόσμο ιστορικά αποδεδειγμένη;

2) Θα προβούν και πότε στην προώθηση  νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε οι μικροί καλλιεργητές να μπορούν να διαθέσουν απευθείας προς κατανάλωση τα καπνά που καλλιεργούν;

3)    Θα προβούν και πότε στην προώθηση  φορολογικών ρυθμίσεων με γνώμονα την ως άνω φορολόγηση που διέπει τα καπνά άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ρητά αναφέρεται ότι το ποσοστό φορολόγησης εξαρτάται από τις αποφάσεις του  ιδίου του κράτους; Σημειωτέων ότι οι ίδιοι καλλιεργητές προτίθενται να παραχωρήσουν ακόμη και το 50% επί του συνολικού φόρου κατανάλωσης.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κυριακάκης Βασίλης

Αποστόλου Βαγγέλης