Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/09/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Οινοφύτων - Σχηματαρίου

Περισσότερα από 6 χρόνια το πανελλήνιο παρακολουθεί μέσα από τα δημοσιεύματα του τύπου τον αγώνα της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην ασυδοσία των εταιριών και την έλλειψη ελέγχου του κράτους για την ανεξέλεγκτη ρύπανση της λεκάνης του Ασωπού ποταμού.

Δεκάδες δημοσιεύματα γράφτηκαν στον τύπο όλα αυτά τα χρόνια, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αυτοψίες από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, καθώς και από εξειδικευμένο προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη, έγιναν δεκάδες μετρήσεις και αναλύσεις από Πανεπιστήμια και Φορείς, υπογράφηκε ΚΥΑ για τον Ασωπό με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και δεσμεύτηκαν οι υπουργοί για καθαρό νερό και σταδιακή απορρύπανση της περιοχής, ως κατʼ εξοχήν οι κύριοι αρμόδιοι από πλευράς κράτους. Ακόμη και τη δημιουργία ενός διυλιστηρίου για τα επικίνδυνα απόβλητα των μικρών επιχειρήσεων της περιοχής έταξαν.

Παρά ταύτα, το κράτος απουσίασε ηχηρά από την εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεών του. Τρία χρόνια μετά την υπογραφή της ΚΥΑ βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν.

Από το 2006 και έκτοτε, οι κάτοικοι της περιοχής μαζί με τους τοπικούς φορείς έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς η για μια 10ετία ανεπαρκής λειτουργία του αποδείχτηκε επιζήμια, συμβάλλοντας κατά μεγάλο μέρος στην πολυσυζητημένη ρύπανση του Ασωπού ποταμού. Ήδη, από έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ που πραγματοποιήθηκε την περίοδο αυτή, στην περιοχή αυτή και συγκεκριμένα στον παραπόταμο Θερμιδώνα, όπου αποχέτευε και αποχετεύει ο βιολογικός καθαρισμός, πιστοποιείται ότι ρέουν αποκλειστικά και μόνο μη επεξεργασμένα λύματα.

Τέλη του 2009 (29-09-2009), ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποιεί αυτοψία στην περιοχή, διαπιστώνοντας σωρεία κενών και παραλείψεων στην όλη διαχείριση της Μονάδας κατά παράβαση συγκεκριμένων απαιτήσεων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως ελλιπής λειτουργία της μονάδας, έλλειψη μόνιμου προσωπικού, καθώς και έλλειψη άλλων απαραίτητων αδειών για τη λειτουργία της.

Μετά από 6 μήνες (18-03-2010) πραγματοποιείται 2η αυτοψία από το Συνήγορο του Πολίτη, στην οποία διαπιστώνεται ότι, παρά τα επιμέρους μέτρα που λήφθηκαν, συνεχίζεται η παράβαση πολλών όρων της ΑΕΠΟ, ζητείται ενημέρωση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Δ/νσεις ΠΕΧΩ και Υγείας) για την τήρηση των όρων λειτουργίας της μονάδας και τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει και, τέλος, ζητείται παρέμβαση και αυτοψία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Στις 29-04-2010 η ΕΥΕΠ προχωρά σε αυτοψία, καθώς και στις 30-04 και 08-05, διαπιστώνοντας σωρεία παραβάσεων και με το έγγραφό της οικ. 3815/22-09-2010 «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» πιστοποιεί ότι «…από τις παραπάνω βεβαιωθείσες και αιτιολογημένες παραβάσεις προκύπτει, ότι κατά τη λειτουργία της εν λόγω μονάδας βιολογικού καθαρισμού, δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Συνεπώς ο Σύνδεσμος Βιολογικού Καθαρισμού Οινοφύτων - Σχηματαρίου και οι κατά νόμο υπεύθυνοι (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως αυτός ισχύει) υποβάθμιζαν το περιβάλλον κατά την έννοια της παρ. α του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει».

Σύμφωνα με τις παραπάνω αυτοψίες και εκθέσεις αυτών, που διενεργήθηκαν από το Συνήγορο του Πολίτη και την ΕΥΕΠ, μετά τις πιέσεις και τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας, η εικόνα που παρουσιάζεται για το ΒΙΟΚΑ Οινοφύτων - Σχηματαρίου είναι αυτή της σοβαρότατης υπολειτουργίας – αν όχι της εγκατάλειψης.

Τα χαρακτηριστικότερα σημεία των πορισμάτων των αυτοψιών αυτών είναι η επιβεβαίωση σημαντικών αποκλίσεων από την ορθή λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η ανυπαρξία ειδικού προσωπικού, υπερβάσεις σε ό,τι αφορά τα στοιχεία των αναλύσεων, η διαπίστωση ότι δεν έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του αποδέκτη και ότι δεν υπήρχαν άδειες για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

Συνολικά, πάνω από εννέα (9) παραβάσεις στοιχειοθετήθηκαν, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επέβαλε, κατόπιν αυτών, πρόστιμο ύψους 60.500 ευρώ, στον Σύνδεσμο των Δήμων Οινοφύτων και Σχηματαρίου για την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Μέχρι σήμερα  συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, χωρίς να έχει σημειωθεί η οποιαδήποτε πρόοδος σχετικά με την υλοποίηση των προτάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών (ΣτΠ, ΕΥΕΠ).

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Γιατί ο Βιολογικός Καθαρισμός Οινοφύτων - Σχηματαρίου, παρά τα σημαντικά ποσά που δαπανήθηκαν για την κατασκευή του, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά; Πού εντοπίζεται η ευθύνη για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο ΒΙΟΚΑ Οινοφύτων - Σχηματαρίου;

2.    Γιατί, παρά τις παρεμβάσεις του ΣτΠ και της ΕΥΕΠ, δεν έχει αναβαθμιστεί η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού μέχρι σήμερα;

3.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προωθηθούν άμεσα προς υλοποίηση έργα που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα του ΒΙΟΚΑ Οινοφύτων - Σχηματαρίου; Ποια είναι τα έργα που τα αρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες τους προκρίνουν;

4.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τον έλεγχο και αντιμετώπιση των συνολικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη λεκάνη του Ασωπού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρά Καφαντάρη

Ιωάννης Σταθάς

Βούτσης  Νίκος