Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/10/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Η μνημονιακή κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση στους επιστρατευμένους εργαζόμενους του Μετρό

Η «επίθεση» στους απεργούς εργαζομένους του ΜΕΤΡΟ συνεχίζεται με την πραξικοπηματική επιβολή του –στρατιωτικού χαρακτήρα– μέτρου της επιστράτευσης, προκειμένου να καμφθεί ο αγώνας τους. Πρόκειται για μια ευθεία επίθεση ενάντια στη συνταγματική νομιμότητα, ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταργήσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη «κινεζοποίηση» τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Πέραν αυτού, όμως, η μνημονιακή κυβέρνηση προχώρησε και σε μια σειρά άλλων αντιφατικών ενεργειών. Τον Απρίλιο του 2013 η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. απέστειλε αιτιολογημένη εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό προς το αρμόδιο υπουργείο, σύμφωνα με την οποία καθιστά σαφή την ανάγκη πρόσληψης νέων υπαλλήλων για τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας και, κατά προτεραιότητα, την επαναπρόσληψη των ατόμων που αποχώρησαν το 2010 λόγω της εξειδίκευσης τους σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, τον Μάιο του 2013 εκδίδεται η υπ αριθμ. Α-10209/1053/14.05.2013 απόφαση (ΦΕΚ 1264/Βʼ/24.05.2013) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία εγκρίνεται δαπάνη ύψους 13.953.510 ? για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κατά το έτος 2013.

Καθίσταται, λοιπόν, εμφανές ότι το επιχείρημα της δήθεν μείωσης λειτουργικού κόστους και εξοικονόμησης πόρων μέσω της απόλυσης υπαλλήλων αλλά και μέσω της ένταξης του υπόλοιπου προσωπικού στο απαράδεκτο ενιαίο μισθολόγιο καταρρίπτεται, καθώς το κόστος των υπερωριών είναι πολλαπλάσιο τόσο της επαναπρόσληψης των ήδη απολυμένων εργαζομένων όσο και της πρόσληψης νέων εργαζομένων.

Κατʼ αυτόν τον τρόπο, εκείνοι που πλήττονται για πολλοστή φορά είναι οι εργαζόμενοι: πρώτον, οι απολυμένοι καθώς αναγκάστηκαν να χάσουν τη δουλειά τους και δεύτερον, το προσωπικό που απέμεινε στην εταιρεία καθώς αυξήθηκε ο όγκος εργασίας για κάθε εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να εργάζονται πλέον εξαντλητικά ωράρια, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών,  πολύ περισσότερο όσον αφορά ορισμένες ειδικότητες, όπως οι οδηγοί των συρμών. Επίσης, λόγω των μειώσεων του προσωπικού και των αυξημένων αναγκών της εταιρείας που προκύπτουν από τη λειτουργία των νέων σταθμών, πραγματοποιούνται μετακινήσεις διοικητικού προσωπικού σε θέσεις εκδοτών εισιτηρίων και σε θέσεις ελεγκτών κομίστρου, χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για την επιτέλεση των συγκεκριμένων έργων. Τέλος εάν η εταιρεία δαπανούσε τα υπέρογκα χρήματα των υπερωριών για την πρόσληψη νέων εργαζομένων, θα μπορούσε ένα ελάχιστο ποσοστό ανέργων να απεγκλωβιστεί από το τέλμα της ανεργίας,.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της εταιρείας ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Ν. 3920/3-3-2011, η Διοίκηση της εταιρείας είχε την υποχρέωση εντός διμήνου να προχωρήσει στη δημιουργία οργανογράμματος, το οποίο θα προβλέπει περιγραφή αρμοδιοτήτων για τους εργαζόμενους και τις προδιαγραφές των εργαζομένων για κάθε θέση εργασίας, καθώς και στη σύνταξη κανονισμού εργασίας για την εταιρεία. Μέχρι σήμερα όμως η Διοίκηση της εταιρείας δεν προχώρησε ―παράνομα― στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Ως αποτέλεσμα, η Διοίκηση ―και ιδιαίτερα ο Διευθύνων Σύμβουλος― λειτουργεί παράνομα και ασύδοτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση ενός υπαλλήλου, ο οποίος τιμωρήθηκε με περικοπή ημερομισθίου για «ανάρμοστη συμπεριφορά», χωρίς να στοιχειοθετείται ο λόγος για τον οποίο του αποδόθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία και χωρίς να έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Σύμφωνα δε με καταγγελίες των εργαζομένων, οι υπερωρίες των εργαζομένων (ειδικά αυτές των αργιών) δεν αμείβονται κατά τις προβλεπόμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Επειδή δεν είναι δυνατόν μια εταιρεία να λειτουργεί χωρίς οργανόγραμμα και κανονισμό εργασίας, γιατί διαφορετικά δημιουργούνται αυθαίρετες και παράνομες συμπεριφορές που παραβιάζουν βασικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά και της νομοθεσίας γενικότερα.

Επειδή η απουσία των εν λόγω κανονισμών επιτρέπει παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες από μέρους της Διοίκησης εις βάρος των εργαζομένων, οι οποίες έχουν ως μοναδικό στόχο τον εκφοβισμό και την τρομοκράτησή τους.

Επειδή η εξυγίανση και αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών δεν επέρχεται με τις αναγκαστικές μετατάξεις προσωπικού και τις απολύσεις εξειδικευμένων υπαλλήλων.

Επειδή η φθηνή, γρήγορη και ασφαλής μετακίνηση στην υπηρεσία του πολίτη επιτυγχάνεται μόνο μέσα από έναν υγιή φορέα, δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα.

Επειδή είναι παράλογο να δαπανούνται περισσότερα χρήματα για υπερωρίες από όσα θα απαιτούνταν για την επαναπρόσληψη του απολυμένου προσωπικού ή την πρόσληψη νέων εργαζομένων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, ώστε να επιλυθεί το θέμα της έλλειψης προσωπικού στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε., είτε μέσω της επαναπρόσληψης των ήδη απολυμένων εργαζομένων είτε μέσω της πρόσληψη νέων εργαζομένων από την τεράστια δεξαμενή των ανέργων στη χώρα μας;

2.    Πώς δικαιολογείται να δαπανούνται τόσο υψηλά ποσά σε υπερωρίες την ίδια στιγμή που εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους στο όνομα της μείωσης του λειτουργικού κόστους;

3.    Πότε θα προχωρήσει η εταιρεία στη σύνταξη του προβλεπόμενου οργανογράμματος και κανονισμού εργασίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο; Θα αναζητηθούν ευθύνες για τη μέχρι τώρα εσκεμμένη παράλειψη της Διοίκησης;

4.    Έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα έλεγχοι, μέσω των αρμοδίων οργάνων (ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ κ.α.), για την παραβίαση από τη Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας εις βάρος των εργαζομένων; Θα προχωρήσουν στη διενέργεια των σχετικών ελέγχων;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Επίσης, παρακαλούμε να καταθέσετε προς ενημέρωση της Βουλής τα πορίσματα των ελέγχων που τυχόν έχουν διενεργηθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Μητρόπουλος Αλέξης

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα