Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων: Ερωτήματα δημιουργούν τα «λογιστικά τερτίπια» που χρησιμοποίησε το Υπουργείο Παιδείας για τις διαθεσιμότητες στα ΑΕΙ

Βάσει της «οριστικής πρότασης πλεοναζουσών πληρωμένων και κενών οργανικών θέσεων προς κατάργηση και ίδρυση», ένα έγγραφο το οποίο για ακόμα μια φορά κατατέθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής στις 22 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της ψήφισης της επίμαχης τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταγράφεται η μέθοδος με την οποία θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 1349 διοικητικοί υπάλληλοι σε οχτώ πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.  

Η παραπάνω πρόταση προέκυψε από τα συμπεράσματα της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία συστήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 (αρ. πρωτ. 131095/Η - 17.9.2013). Σημαντικά ερωτηματικά προκαλεί η ημερομηνία κοινοποίησης των συμπερασμάτων της ΟΔΕ από τον Υπουργό, η οποία είναι μόλις τρεις ημέρες αργότερα (20 Σεπτεμβρίου 2013).

Ερωτήματα προκύπτουν επίσης από την απόρριψη των αξιολογήσεων των 34 από τα 36 Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ως «ελλιπείς», ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για αυτή την καταγραφή.

Ως προς την αξιολόγηση των εκθέσεων που υπέβαλαν τα ΑΕΙ από την ΟΔΕ, η μεθοδολογική προσέγγιση του Υπουργείου υποστηρίζει ότι εφαρμόζει ένα ενιαίο «μοντέλο δεικτών και τιμών διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημίων και ΤΕΙ». Από τη μελέτη των πινάκων που προέκυψαν από την παραπάνω εφαρμογή, παρατηρούνται τα εξής: (α) σύμφωνα με το συνολικό αριθμό πλεοναζουσών θέσεων και το συνολικό αριθμό θέσεων (σελ. 11 της εισήγησης με ημερ. 20.09.2013) προκύπτει ότι ο αριθμός των διαθέσιμων υπαλλήλων θα έπρεπε να είναι 465 (β) σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις που προτείνεται να καταργηθούν στα Ιδρύματα και τις θέσεις που προτείνεται να συσταθούν (σελ. 12 της εισήγησης με ημερ. 20.09.2013), ο αριθμός των διαθέσιμων υπαλλήλων είναι 703. Η δημιουργική λογιστική που εφαρμόζει η ΟΔΕ, εμφανίζεται και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Ιδρυμάτων. Για παράδειγμα και ενώ η σχετική ΚΥΑ όριζε ότι στο Παν. Θεσσαλίας θα καταργηθούν 33 θέσεις υπαλλήλων, ο συγκεντρωτικός πίνακας της ΟΔΕ καταγράφει ότι υπάρχει ανάγκη για 2 επιπλέον υπαλλήλους!

Η λογική των συντελεστών βαρύτητας, βάσει στις οποίας ο κάθε υπάλληλος εκτιμάται ότι θα κατανέμει τις εργατοώρες του κατά 35% στις απαιτήσεις των τμημάτων, κατά 40% στις απαιτήσεις των φοιτητών και κατά 25% στις απαιτήσεις των μελών ΔΕΠ (σύνολο 100%), δεν βασίζεται πουθενά και πρόκειται για μια «οριζόντια» λογική που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα και την καθʼ ημέρα πράξη των υπαλλήλων στα Ιδρύματα.

Επειδή η δημιουργική λογιστική αναδεικνύει τη δέσμευση της μνημονιακής κυβέρνησης  για απολύσεις και όχι για τη φυσιολογική λειτουργία των ΑΕΙ

Επειδή, βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιείται, αντιστοιχούν 0.6 διοικητικοί υπάλληλοι ανά 100 φοιτητές, μια αναλογία που μόνο απαξίωση μπορεί να προκαλέσει στα Ιδρύματα,  όταν ο αριθμός σε διεθνή ακαδημαϊκά Ιδρύματα είναι πολλαπλάσια

Επειδή διαφαίνεται ό,τι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος προέκυψε μεταγενέστερα της απόφασης περί του αριθμού των διαθεσιμοτήτων, γεγονός που αντιβαίνει σε οποιαδήποτε γνωστή επιστημονική μεθοδολογία

Επειδή τα Ιδρύματα θα αδυνατούν να λειτουργήσουν ύστερα από τις επαπειλούμενες διαθεσιμότητες προσωπικού

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.    Πώς είναι δυνατόν να συστήνεται Ομάδας Εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση των προτάσεων των ΑΕΙ στις 17.9.2013 και να ολοκληρώνει το δύσκολο και με επιστημονικά κριτήρια έργο της μόλις τρεις ημέρες αργότερα;

2.    Με ποια λογική ορίστηκαν οι ειδικές παράμετροι, με όνομα «μέσες σταθμικές απαιτήσεις» και γιατί η λογική αυτή δεν είχε γνωστοποιηθεί στα Ιδρύματα κατά το διάστημα εκπόνησης των προτάσεών τους;

3.    Σκοπεύει ο Υπουργός να αποσύρει όλες τις σχετικές διατάξεις περί μετακινήσεων/διαθεσιμοτήτων/απολύσεων προσωπικού, έτσι ώστε να επανέλθουν τα ΑΕΙ στη φυσιολογική λειτουργία τους;

4.    Πώς θα διαχειριστεί ο Υπουργός το ζήτημα των μη απογραφέντων υπαλλήλων με δεδομένο ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπήρχε νόμιμη απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Χρήστος Μαντάς

Θεανώ Φωτίου

Τάσος Κουράκης 

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος Πάντζας

Έφη Γεωργοπούλου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Τζένη Βαμβακά

Γιάννης Αμανατίδης