Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
07/11/2013

Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα θέση για την απαγόρευση των πλειστηριασμών κατοικιών στην Ελλάδα - Απάντηση Όλι Ρεν σε Ν. Χουντή

Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ των εφημερίδων η Τρόικα συζητάει σήμερα με Έλληνες υπουργούς το θέμα της άρσης της αναστολής πλειστηριασμών των κατοικιών Ελλήνων δανειοληπτών, ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Όλι Ρεν, από τις Βρυξέλλες, σε χθεσινή, γραπτή, απάντησή του (6.11.2013) προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ  Ν. Χουντή δηλώνει ότι «Η Επιτροπή, για να εφαρμοστεί το βέλτιστο πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος, ζήτησε λεπτομερή στοιχεία από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με τις παραμέτρους των ανεξόφλητων χρεών. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διατυπώσει τη γνώμη της αφού λάβει τα αιτηθέντα στοιχεία».

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του κ. Ρεν, ο οποίος παρά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε ο Ν. Χουντής και παρά το γεγονός ότι σήμερα συζητιέται το θέμα με την Τρόικα, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Πιο συγκεκριμένα ο έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του προς την Επιτροπή, ζητούσε να πληροφορηθεί  «ποιες είναι οι προτάσεις με τις οποίες προσέρχεται, ως μέλος της τρόικα, στις σχετικές συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση, …», και αν η Επιτροπή συμφωνεί με τις εκτιμήσεις ότι τυχόν απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα προκαλέσει νέα απαξίωση των ακινήτων και εξ αυτού του λόγου, όχι μόνο θα αποβεί σε βάρος των αδυνάτων δανειοληπτών αλλά και σε βάρος των ίδιων των τραπεζών.

Ο Επίτροπος κ. Ρεν, στην απάντησή του, αφού έκανε αναφορά στο ιστορικό του νομικού πλαισίου που υπάρχει «για τα νοικοκυριά που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις οφειλές τους λόγω της επιδείνωσης της μακροοικονομικής κατάστασης» σημειώνει ότι «Η Επιτροπή, για να εφαρμοστεί το βέλτιστο πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος, ζήτησε λεπτομερή στοιχεία από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με τις παραμέτρους των ανεξόφλητων χρεών. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διατυπώσει τη γνώμη της αφού λάβει τα αιτηθέντα στοιχεία».

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση έχει ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010813/2013 προς την Επιτροπή

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Συζήτηση για την άρση της αναστολής πλειστηριασμών των κατοικιών δανειοληπτών

στην Ελλάδα

Η συζήτηση για την άρση της αναστολής πλειστηριασμών των κατοικιών δανειοληπτών που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, στις 22.8.2013, δήλωσε ότι «η πρώτη κατοικία των κοινωνικά αδύναμων πολιτών και όσων αποδεδειγμένα, εξʼ αιτίας της κρίσης, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, θα προστατευτεί απολύτως». Με δεδομένο ότι η προθεσμία που ορίζει ο νόμος 4128/2013 σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών για απαιτήσεις μέχρι 200 000 ευρώ εκπνέει στις 31.12.2013,

ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Γίνονται συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με αυτό το ζήτημα; Ποιες είναι οι προτάσεις με τις οποίες προσέρχεται η Επιτροπή, ως μέλος της τρόικα, στις σχετικές συζητήσεις, ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, το όριο των 200 000 ευρώ, κ.α.;

2.    Συμφωνεί με τις εκτιμήσεις ότι τυχόν απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα δημιουργήσει επιπλέον ανάγκες στις ελληνικές τράπεζες ύψους 8-10 δις ευρώ; Αν ναι τι θα προτείνει για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών;

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής (6.11.2013) 

Ως αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2013, και προκειμένου να βρεθεί μια εύλογη λύση για τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση, δυνάμει της παραγράφου 3.7 του μνημονίου συμφωνίας (ΜΣ) απαιτήθηκε από τις ελληνικές αρχές να καταρτίσουν, σε διαβούλευση με το προσωπικό των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, ένα νέο «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης» για άτομα με χαμηλό εισόδημα που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο διακανονισμός του μη βιώσιμου χρέους των νοικοκυριών.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη θεσπίσει τις αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το εν λόγω «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης», όπως συμφωνήθηκε στο ΜΣ/ΜΟΧΠ. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ως μηχανισμός ασφάλειας (back stop) για τα νοικοκυριά που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις οφειλές τους λόγω της επιδείνωσης της μακροοικονομικής κατάστασης. Η σκοπιμότητα λήψης περαιτέρω μέτρων για τη διευκόλυνση του διακανονισμού του χρέους και οι επιπτώσεις τους για τις ελληνικές τράπεζες θα συζητηθούν με τις αρχές κατά την επόμενη αποστολή ελέγχου, τον Νοέμβριο του 2013. Η Επιτροπή, για να εφαρμοστεί το βέλτιστο πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος, ζήτησε λεπτομερή στοιχεία από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με τις παραμέτρους των ανεξόφλητων χρεών. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διατυπώσει τη γνώμη της αφού λάβει τα αιτηθέντα στοιχεία.

To Γραφείο Τύπου