Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών: Μισθολογική αποκατάσταση των υπαλλήλων του πρώην Ο.Δ.Δ.Υ

Στο προσωπικό του πρώην ΟΔΔΥ Α.Ε. (Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), υλοποιήθηκε από το 2009 η εισοδηματική πολιτική που ίσχυσε σε όλο το Δημόσιο Τομέα και επιβλήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες περικοπές. Στη συνέχεια, κατ΄ εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, με βάση το άρθρο 29 του Ν. 4024/2011, το προσωπικό του ΟΔΔΥ Α.Ε. μισθοδοτήθηκε το Νοέμβριο του 2011 λαμβάνοντας την υπερβάλλουσα μείωση, αφού η μείωση των αποδοχών του ήταν μεγαλύτερη του 25%.

Όμως, με την Κ.Υ.Α Δ6Β/1036140/ΕΞ 2012/5-3-2012, ο ΟΔΔΥ Α.Ε. καταργήθηκε και συστάθηκε στη θέση του νέα Διεύθυνση εποπτευόμενη από την Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ, με  ταυτόχρονη μεταφορά  των θέσεων του προσωπικού στην ανωτέρω Γενική Δ/νση. Ως προς τις αποδοχές των υπαλλήλων του πρώην ΟΔΔΥ Α.Ε. ορίστηκε στο αρθ. 5 της ΚΥΑ ότι ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής & μισθολογικής εξέλιξης, και για κάθε άλλη συνέπεια. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα, το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Επομένως, από 1-11-2011 οι υπάλληλοι του ΟΔΔΥ Α.Ε. μισθοδοτήθηκαν με το νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων του Υπ. Οικ/κων και οι αποδοχές τους μειώθηκαν άμεσα κατά 25%. Και σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, θα μειώνονταν κατά το υπερβάλλον ποσοστό παραμένοντας ίδιες με αυτές των υπαλλήλων του Υπ. Οικ/κών.

Το αντιφατικό είναι ότι, ενώ η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους έγινε με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του υπηρετούντος προσωπικού του ν. 4024/2011, δηλ. ως ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι, οι αποδοχές τους καθορίστηκαν με βάση τα άρθρα 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011, δηλαδή ως το πρώτον προσληφθέντες υπάλληλοι και δεν εφαρμόστηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, για την σταδιακή μείωση των αποδοχών τους εφόσον η μείωση είναι μεγαλύτερη από το 25% των προηγούμενων αποδοχών. Έτσι, οι αποδοχές τους μειώθηκαν άμεσα με την μεταφορά τους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. Αντίθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/33123/0022/12-4-2012 του Υπ. Οικ/κών αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών υπαλλήλων, οι οποίοι μετατάσσονται από κλάδο σε κλάδο του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου Ν.Π.Δ.Δ. αντίστοιχα. οι εν λόγω υπάλληλοι εφόσον παραμένουν στον ίδιο φορέα, εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μετάταξής τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4024/2011, αποτελούνται τόσο από το βασικό μισθό, όσο και από τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα, συμπεριλαμβανόμενης και της υπερβάλλουσας μείωσης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρθρ. 29 του ίδιου νόμου.

Επειδή, η περικοπή των αποδοχών τους κατά ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 45%, χωρίς τη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης έρχεται σε αντίθεση με την Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, καθώς οδηγεί σε άνιση μεταχείρισή τους, σε σχέση με υπαλλήλους του Δημοσίου που μισθοδοτούνταν με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις. 

Επειδή,Το άρθρο 29 του Ν. 4024/2011 περί σταδιακής εφαρμογής του νέου μισθολογίου, αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και σκοπό έχει την ομαλή προσαρμογή των αποδοχών τους, ώστε να μην ανατραπούν βίαια τα οικονομικά δεδομένα τους και ο οικονομικός προγραμματισμός τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Προτίθεται να εφαρμόσει τον νόμο 4024/2011 περί ενιαίου μισθολογίου στους εργαζόμενους του πρώην ΟΔΔΥ  και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου και να αποκαταστήσει την κατάφορη αδικία που υπέστησαν οι εργαζόμενοι αυτοί του υπουργείου οικονομικών, με μείωση των αποδοχών τους που ξεπέρασε το 70%;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Μητρόπουλος Αλέξης