Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
13/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εργασίας: Άδικη η παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης...

Θέμα: Άδικη η παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης, οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3863/15-7-2010

Με βάση τον Ν. 3863/15-7-2010 (αρθ.10 παρ. 17 περ. β) άλλαξε το όριο ηλικίας στις γυναίκες για την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως κύριο συνταξιοδοτικό φορέα. Συγκεκριμένα δόθηκε η δυνατότητα στις γυναίκες που ήταν ασφαλισμένες πριν το 1993, εφόσον μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ένσημα και είχαν ανήλικο παιδί, όταν κλείσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους, να μπορούν να συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, (50 ετών για μειωμένη), οποτεδήποτε από το ΙΚΑ, χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συντρέχει  η όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Να σημειώσουμε ότι στην Εμπορική Τράπεζα, οι υπάλληλοι μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους και την απονομή της Κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λαμβάνουν την σύνταξή τους ως εξής:

Από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), πρώην  ΕΤΕΑΜ στο οποίο εντάχθηκε υποχρεωτικά το ΤΕΑΠΕΤΕ, (ν.3455/2006), όσοι/όσες συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι την 18-4-2006 και

Από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), όσοι/όσες συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 18-04-2006.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ (παρ. 6 αρθ.10), το κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑ έπρεπε να γνωστοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα, στις Μητέρες που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του ν.3863/2010, που αναφέραμε πιο πάνω, για την ημερομηνία θεμελίωσης και την υποχρέωση άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης, για την διαδικασία απονομής της σύνταξης από τον Κύριο Φορέα και να ορίσει το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της μείωσης της μηνιαίας συνολικής σύνταξης τους(παρ. 8 και 4 αρθ.10 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ), όπως κάνει σε άλλους συνταξιούχους που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με καταγγελίες του Παραρτήματος Μαγνησίας του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) δεν προέβει σε κανενός είδους ειδοποίηση στις γυναίκες της Εμπορικής Τράπεζας, που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και τις οποίες αφορούσε η αλλαγή αυτή με βάση τον Ν. 3863/2010 και απαιτεί με επιστολή του να επιστραφούν τα ποσά των συντάξεων που ελάμβαναν από το ΕΤΕΑ  από την 15-7-2010, ημερομηνία ισχύος του νόμου και όχι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής σύνταξης στον Κύριο Φορέα. Ήδη δε έχει αρχίσει να παρακρατεί την σύνταξή τους. Να σημειώσουμε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδίδει τα ποσά της σύνταξης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής σύνταξης από τον κύριο φορέα ασφάλισης και μόνο.

Η παραπάνω ενέργεια του ΕΤΕΑ έρχεται σε αντίθεση με την τακτική που ακολούθησε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), όπως και όλα τα άλλα Ταμεία, στις περιπτώσεις εργαζομένων γυναικών που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον κύριο φορέα ασφάλισης, οι οποίες ειδοποιούνται εγκαίρως με συστημένη επιστολή, τόσο για την ακριβή ημερομηνία όσο και για τη διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν, ώστε να τους απονεμηθεί η σύνταξή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επιπλέον το ΕΤΑΤ μείωσε τη μηνιαία συνολική σύνταξή τους, κατά το ποσό της Κύριας σύνταξης, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για απονομή της από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι από την 15-7-2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3863/2010.

Αποτέλεσμα της παράλειψης του ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) είναι  πολλές Μητέρες με ανήλικο παιδί που έχουν τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου να μην έχουν υποβάλλει αίτηση απονομής της σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ή να έχουν υποβάλλει καθυστερημένα με κίνδυνο να χάσουν τα ποσά της σύνταξης που ελάμβαναν, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής της σύνταξης.

Επειδή οι συνταξιούχοι έχουν ήδη δεχτεί σημαντικές περικοπές λόγω των μνημονιακών πολιτικών που ακολουθούνται τα τελευταία 3,5 χρόνια

Επειδή οι αρμόδιοι φορείς, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που εφαρμόζουν τους νόμους και τις συνεχείς τροποποιήσεις τους δεν θα πρέπει να επαφίονται και να στηρίζονται στο ότι η γνώση των νόμων είναι υποχρέωση των πολιτών, αλλά θα πρέπει και να ειδοποιούν και να ενημερώνουν εγκαίρως, ειδικά σε μια περίοδο τέτοιας οικονομικής κρίσης, που τον καθένα πλέον απασχολούν θέματα επιβίωσης.

Επειδή με βάση «την αρχή της χρηστής διοίκησης» δεν μπορεί να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά και είναι τουλάχιστον άδικο να επωμίζονται οι συνταξιούχοι την παράλειψη ή τη δυσλειτουργία του Ταμείου και μια ευνοϊκή διάταξη νόμου για πολλές Μητέρες ανηλίκων τέκνων - εάν επιβληθεί η αναδρομική παρακράτηση- να λειτουργήσει τελικά τιμωρητικά, αφαιρώντας αναγκαίους πόρους για την συντήρηση των οικογενειών τους.

Επειδή και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στο ΕΤΕΑ (ΑΠ 10554/3-6-2013)και έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑ χωρίς ακόμη να έχει επιλυθεί το πρόβλημα πού έχει δημιουργηθεί στις γυναίκες της κατηγορίας αυτής.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1.    Για ποιο λόγο δεν ειδοποιήθηκαν γραπτώς, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, οι γυναίκες εργαζόμενες της Εμπορικής Τράπεζας που ήταν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς στο ΕΤΕΑ;

2.    Σε τι ενέργειες θα προβεί και πότε, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των συγκεκριμένων γυναικών και να ισχύσει η αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλες τις συνταξιούχους Μητέρες ανήλικων τέκνων που υπάγονται στον Ν.3863/2010 και προέρχονται από το ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίες εντάχθηκαν είτε στο ΕΤΕΑ (πρώην ΕΤΕΑΜ) ή στο ΕΤΑΤ;

3.    Τι θα πράξει ώστε να μην υλοποιηθεί αυτή η άδικη μεταχείριση της επιστροφής των καταβληθέντων συντάξεων του ΕΤΕΑ (πρώην ΕΤΕΑΜ) από τις Μητέρες με ανήλικο παιδί και επιπλέον να τους επιστραφούν τα ποσά των συντάξεων, τα οποία τυχόν έχουν παρακρατηθεί, για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του Ν.3863/2010, δηλαδή την        15-7-2010 μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

4.    Θα φροντίσετε ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχη αδικία και να ισχύσει για όλες τις Μητέρες με ανήλικο παιδί, που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από τον Κύριο Φορέα, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, ώστε η μείωση της μηνιαίας συνολικής τους σύνταξης από το ΕΤΕΑ να αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για απονομή σύνταξης από τον Κύριο Φορέα και όχι από την ημερομηνία ψήφισης του Ν.3863/15-7-2010;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

Δημήτρης Στρατούλης