Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Λουκέτο στον ΤΑΠ Ηλείας και διαθεσιμότητα για τους υπαλλήλους του

Με το άρθρο 129 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις Περιφέρειες» στο ΦΕΚ Α' 216/11-10-2013 επί της ουσίας καταργούνται οι ΤΑΠ πρώην ΤΑΣ (Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και μεταγενέστερα Πυροπλήκτων). Ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Ηλείας (ΤΑΠ) όπως και οι αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες περιοχές της χώρας μας (όπου λειτουργούσαν ως τώρα οι ΤΑΣ) καταργούνται.

Για τον ΤΑΠ στην πόλη του Πύργου αυτό συνεπάγεται την ένταξη στο καθεστώς διαθεσιμότητας από τις 31 Οκτωβρίου των τριάντα τεσσάρων (34) υπαλλήλων του ΤΑΠ Ηλείας, οι οποίοι αγνοούν πλήρως την μελλοντική επαγγελματική τους τοποθέτηση καθώς δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις. Ακόμη βέβαια και να παραληφθούν αυτές δεν συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχη ή άλλη υπηρεσία με βάση τα τωρινά δεδομένα. Επίσης συνεπάγεται τη μη διάθεση του μισού της πίστωσης των περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν πρόσφατα για τους σεισμόπληκτους της Ηλείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια περίοδο που ουσιαστικά καταργείται ο ΤΑΠ Πύργου το υπουργείο επέλεξε να κατανείμει στην ίδια Υπηρεσία κάποιες ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για  δόσεις δανείων που αφορούν σε πυροπαθείς, σεισμοπαθείς και πλημμυροπαθείς του νομού μας.

Η Ελλάδα, είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη. Ο Νομός Ηλείας έχει πληγεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια από φυσικές καταστροφές. Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται αδιανόητη η απόφαση της συγκυβέρνησης για κατάργηση των κεντρικών υπηρεσιών που εξυπηρετούσαν τους σεισμόπληκτους, με πρόσχημα τη συγχώνευση οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, τη στιγμή μάλιστα που αρκετά επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου (σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα καταγράφει σημαντικότατες απώλειες, ήτοι -42,2% για την περίοδο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών καθώς στις αρμοδιότητες των ΤΑΣ ανάμεσα σε άλλα βρίσκονταν ο πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγχος των κτιρίων, οι αποζημιώσεις για επισκευή και ανακατασκευή.

Επιπρόσθετα είναι τραγικό την περίοδο των μνημονιακών πολιτικών της λιτότητας και της καταβαράθρωσης του εθνικού και διαθέσιμου εισοδήματος να εντείνεται  η ανασφάλεια για εκατοντάδες δικαιούχους της κρατικής αρωγής, αφού το ΤΑΠ Πύργου ήταν αρμόδιο για την παροχή του συνολικού ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους σεισμόπληκτους, το οποίο ποσό είναι οφειλόμενο από το 2008 και μετά.

Τουλάχιστον αντιφατικό και οξύμωρο είναι το γεγονός ότι ενώ η Υπηρεσία έκλεισε 01/11/2013 στάλθηκαν χρήματα για διάθεση 30/10/2013. Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχουν δοθεί για σεισμόπληκτους ποσά της τάξης των 2,5 εκ. ? και 200.000 ? για πυρόπληκτους τα οποία όμως δεν υπάρχει Υπηρεσία και Προσωπικό για να διατεθούν. Οι εργαζόμενοι του ΤΑΠ Πύργου, αναφέρουν ότι είναι άγνωστο για το ποια ακριβώς υπηρεσία και πότε θα κάνει την κατανομή και θα αναλάβει να αποζημιώσει τους σεισμόπληκτους.

Επειδή σε μία ευνοούμενη σύγχρονη δημοκρατία η άμεση και ουσιαστική αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές είναι κρατική-δημόσια υπόθεση και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο ιστό, προκειμένου να καλυφθεί γεωγραφικά όλη η χώρα με μόνιμες δομές αποκατάστασης και δράσεις πρόληψης φυσικών καταστροφών

Επειδή οι Υπηρεσίες που καταργούνται λειτουργούν είκοσι (20) έτη για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και οι εργαζόμενοι σε αυτές κινητοποιούνται άμεσα μετά από μία φυσική καταστροφή σε θέματα αυτοψιών, ελέγχου και επανελέγχου επικίνδυνων κτιρίων, άρσεων επικινδυνοτήτων, κατεδαφίσεων επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και εκτέλεσης επειγόντων δημοσίων έργων

Επειδή οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο καθεστώς της διαθεσιμότητας δεν γνωρίζουν το εργασιακό τους μέλλον

Επειδή τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 216/11-10-2013 για σύσταση της αντίστοιχης υπηρεσίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υπό νέο φορέα, είναι δεδομένο ότι θα τραβήξει σε βάθος χρόνου με αποτέλεσμα οι σεισμοπαθείς να μην λαμβάνουν τα οφειλόμενα προς αυτούς ποσά

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-    Πως εξηγείται ότι η προϊστάμενη αρχή των ΤΑΠ-ΤΑΣ η ΥΑΣ παραμένει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τα ΤΑΣ διαλύονται και περνούν οι αρμοδιότητες τους στις Αποκεντρωμένες διοικήσεις;

-    Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να εξοφληθούν άμεσα οι σεισμοπαθείς, πυροπαθείς και πλημμυροπαθείς του Νομού Ηλείας;

-    Τι προτίθενται να πράξουν για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζομένων στον ΤΑΠ Πύργου και στις αντίστοιχες Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα;

-    Προτίθενται να αλλάξουν την Απόφαση τους για κατάργηση των ΤΑΠ – ΤΑΣ στο Νομό Ηλείας αλλά και πανελλαδικά;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Βασίλης Χατζηλάμπρου