Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων (Υ.Ε.Δ) Εξοχής

Σύμφωνα με την υπʼ αριθ. 1856/2/219/11-11-2013 αναφορά του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας και δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων (Υ.Ε.Δ) Εξοχής, η οποία λειτουργεί από το 12ο του 2005, υπάγεται στο Α.Τ. Κάτω Νευροκοπίου και δραστηριοποιείται στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, εμφανίζει σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν δυσμενώς τόσο την εύρυθμη λειτουργία της, όσο και την ασφάλεια και απόδοση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Η Υ.Ε.Δ. Εξοχής στεγάζεται σε εντελώς ακατάλληλο κτήριο όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συντήρηση του, τα αναλώσιμα και τα υλικά καθαριότητας αγοράζονται από το προσωπικό, έχει χρόνια να γίνει απολύμανση με όλες τις συνέπειες για την υγεία του προσωπικού και δεν υπάρχει περίφραξη, καθιστώντας ανασφαλή την εγκατάσταση δεδομένου ότι βρίσκεται σε δασική περιοχή της αποστρατικοποιημένης ζώνης. Η έλλειψη συντήρησης των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο έχει σαν συνέπεια, σε περίπτωση κακοκαιρίας, να μην λειτουργούν οι τηλεπικοινωνίες και να απομονώνεται το κτήριο από το Α.Τ. Νευροκοπίου, πράγμα απαράδεκτο για συνοριακή υπηρεσία.

β) Η Υ.Ε.Δ. Εξοχής είναι υποστελεχωμένη, δεν διαθέτει επαρκή αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού. Το υπάρχον μάλιστα ασχολείται και με θέματα Τελωνείου δεδομένου ότι οι τελωνιακοί υπάλληλοι δεν είναι διαθέσιμοι σε μόνιμη βάση. Εκτός από την έλλειψη προσωπικού, η Υ.Ε.Δ. δεν διαθέτει αυτόνομη γραμματειακή υποστήριξη διεκπεραίωσης των διοικητικών θεμάτων, συλλογής και καταχώρησης στατιστικών στοιχείων και λοιπών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

γ) Η Υ.Ε.Δ. Εξοχής δεν διαθέτει περιπολικό για την διευθέτηση προβληματικών καταστάσεων και το μοναδικό περιπολικό του οικείου Α.Τ. δεν επαρκεί. Τα στελέχη άλλωστε που στελεχώνουν το περιπολικό δεν είναι εξειδικευμένα στον έλεγχο των διαβατηρίων και επιπλέον είναι υποχρεωμένα να συνδράμουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής.

δ) Η Υ.Ε.Δ. δεν διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα ελέγχου και μηχανήματα για τον ασφαλή έλεγχο των φορτηγών οχημάτων, του φορτίου και εσωτερικού τους. Επιπλέον ο αστυνομικός σκύλος που θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικότερα στον έλεγχο των οχημάτων διατίθεται σπανίως.

Επειδή η Εξοχή αποτελεί σημαντικό συνοριακό κόμβο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Υ.Ε.Δ., από τον χώρο ευθύνης της εισήλθαν από τη Βουλγαρία, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 30-09-2013, 539.471 άτομα και εξήλθαν 465.683, με επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία,

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, στην Υ.Ε.Δ. Εξοχής δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων και η ασφαλής και ομαλή ροή οδικής κυκλοφορίας, όπως ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις,

Επειδή παραβιάζονται οι διατάξεις και τα διατάγματα περί υγιεινής του Αστυνομικού προσωπικού,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την συντήρηση και αναβάθμιση της κτηριακής υποδομής της Υ.Ε.Δ. Εξοχής;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την υποστελέχωση της υπηρεσίας με εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, την εξασφάλιση αυτόνομης γραμματειακής υποστήριξης και τη συνδρομή των στελεχών της υπηρεσίας με τελωνιακούς υπαλλήλους;

3. Τι μέτρα θα ληφθούν για τον άμεσο εφοδιασμό της υπηρεσίας με τα απαιτούμενα μέσα ελέγχου, τα απαραίτητα μηχανήματα και τον κατάλληλο εξοπλισμό, του περιπολικού συμπεριλαμβανομένου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς

Μαρία Διακάκη

Χαρά Καφαντάρη

Χρήστος Καραγιαννίδης

Στάθης Παναγούλης