Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Η σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ...

Θέμα: Η σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ή μέσω οποιουδήποτε άλλου φορέα πλην του μόνου αρμόδιου κατά το Νόμο Υπουργείου Παιδείας αποτελεί θεσμική εκτροπή η οποία παραβιάζει τους νόμους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η μνημονιακή εκπαιδευτική πολιτική που συνεχίζει 3,5 χρόνια τώρα να εφαρμόζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι πλέον γνωστή όπως και τα αποτελέσματά της.

Κραυγαλέο παράδειγμα η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όπου η πολιτική της μνημονιακής συγκυβέρνησης καταλήγει σε ξεκάθαρη παραβίαση τόσο του Συντάγματος, των Νόμων και των Διεθνών Συμβάσεων όσο και των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από αυτές. Κάθε διακηρυγμένη αξία και αρχή καταργείται, οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υποβαθμίζονται, απαξιώνονται και εξωθούνται σε διάλυση.

Σήμερα, δύο μήνες μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης επικρατεί μια απερίγραπτη και χαοτική κατάσταση.

Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), τα λειτουργικά κενά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ανέρχονταν σε 1232  για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και σε 425 για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (EBΠ), πριν τις όποιες τοποθετήσεις. Μέχρι το τέλος Οκτώβρη δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των κενών αυτών. Ύστερα από διαμαρτυρίες των γονέων και των εργαζομένων στην ΕΑΕ, βρέθηκαν 300 πιστώσεις που εντάχθηκαν, με βιαστική τροποποίηση του σχετικού Δελτίου, στα προγράμματα ΕΣΠΑ (27/09/2013 - 2η Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με MIS 440994 και 440995  στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».) Με αυτόν τον τρόπο καλύφθηκαν «άμεσες και επιτακτικές ανάγκες» κυρίως σε ΕΒΠ. Εξακολουθούν ωστόσο να παραμένουν 1357 κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα παραμένουν χωρίς ΕΕΠ τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο για την κατά νόμο συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων.

Αποτέλεσμα είναι τα ΚΕΔΔΥ να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές προθεσμίες των 45 ημερών, που θέτει ο Ν. 4186/2013 για την έκδοση των γνωματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται στο τέλος του Νοέμβρη νέα τροποποίηση των σχετικών Δελτίων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για να υπάρξει δυνατότητα κάλυψης 150 ακόμη κενών σε ΕΕΠ.

Ταυτόχρονα, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, είτε υπολειτουργούν, είτε παραμένουν κλειστές. Έτσι πολλοί μαθητές με αναπηρία υποχρεώνονται να παραμένουν εκτός σχολείου.

Το Υπουργείο Παιδείας, μπροστά στην πρωτοφανή αυτή κατάσταση επινόησε ως λύση για την κάλυψη των κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα ΚΕΔΔΥ και στις ΣΜΕΑΕ τη μετατροπή των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ τα οποία προγράμματα, όμως, έχουν στόχο την παροχή ευκαιριών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε νέους ανέργους.

Έτσι πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία ακόμη τροποποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ, η Απόφαση  Ένταξης της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΠ1" με κωδικό MIS 456921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι: «η  Πράξη προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ν. 4152 / 2013 (ΦΕΚ107 Α΄) για την κατάρτιση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Έχει ως στόχο την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Αʼ/θμιας και Βʼ/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών […] Αντικείμενο της Πράξης είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Αʼ/θμιας και Βʼ/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης)».

Η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού εξαίρεσε την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τη χρηματοδότηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, προσπαθεί τώρα να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε προσωπικό των ειδικών σχολείων και των ΚΕΔΔΥ και να λύσει τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας τους τροποποιώντας συνεχώς τις προβλέψεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων.

Ωστόσο, με την πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών, δηλαδή με μειωμένη διάρκεια σύμβασης σε σχέση με την διάρκεια του σχολικού έτους, με εξευτελιστική αμοιβή (?490 το μήνα) σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό και βέβαια με μειωμένα προσόντα σε σχέση με το απασχολούμενο μέχρι σήμερα προσωπικό δεν επιτυγχάνεται η υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Αʼ/θμιας και Βʼ/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές με ή χωρίς αναπηρία. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ που υπηρετούν σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η προϋπηρεσία σε δομές της ΕΑΕ. Αυτό αποδεικνύεται και από το περιεχόμενο της Αρ.Πρωτ.: 117775 / Γ6 / 27-08-2013 προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την κατάρτιση πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης. Πρόκειται για αξιολογικούς πίνακες οι οποίοι καταρτίζονται κατά σειρά μοριοδοτούμενων προσόντων όπως Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία κτλ. Επομένως, η πρόσληψη ΕΕΠ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ούτε βελτιώνει, ούτε διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαιδευτικής διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης στους μαθητές με αναπηρία επειδή τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται είναι κριτήρια ανεργίας και κοινωνικά και όχι προσόντων.

Η σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ή μέσω οποιουδήποτε άλλου φορέα πλην του μόνου αρμόδιου κατά το Νόμο Υπουργείου Παιδείας αποτελεί θεσμική εκτροπή, επειδή παραβιάζει τους Νόμους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Με δεδομένες τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 2, του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) στις οποίες ορίζεται ότι: «Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει ΕΑΕ σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)…»,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται να ακυρώσει τη σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ;

2.    Με ποιο τρόπο θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των υποψηφίων Αναπληρωτών  ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναμένουν, όπως έχουν δικαίωμα, τον διορισμό τους μέσω των Πινάκων Υποψηφίων Αναπληρωτών που έχουν καταρτισθεί πρόσφατα σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας;

3.    Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα, ως μόνος αρμόδιος και καθʼ ύλην Υπουργός στην πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ΕΕΠ και ΕΒΠ, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Τζένη Βαμβακά

Τάσος Κουράκης

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Στέφανος Σαμοΐλης

Γιώργος Βαρεμένος

Μαρία Κανελλοπούλου

Δημήτρης Γελαλής

Νίκος Μιχαλάκης

Χαρά Καφαντάρη

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Μαρία Μπόλαρη

Κώστας Ζαχαριάς

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Γιάννης Αμανατίδης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Ευγενία Ουζουνίδου

Κατερίνα Ιγγλέζη

Ιωάννα Γαϊτάνη

Δημήτρης Γάκης