Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
25/11/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος - Πολιτισμού - Τουρισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Οικονομικών: Παραβιάσεις στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες πολιτών, σοβαρότατες παραβιάσεις έχουν συντελεσθεί στη Β΄ Ζώνη Αρχαιολογικού Χώρου  Δελφών (Ν 3028/2002, άρθρα 10 και 17) στο ευρύτερο Δελφικό Τοπίο. Το έγκλημα αυτό κατά της Παγκόσμιας Πολιστικής Κληρονομιάς τελέσθηκε με την ανοχή και τη συμμετοχή πρώην Δημάρχων Δελφών και Άμφισσας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε Πράξεις  αποχαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων, προβληματικές μεταβιβάσεις ακινήτων και, τελικώς, στην παράνομη και αυθαίρετη ανέγερση και κατασκευή ογκωδών κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικές οι εξής περιπτώσεις:

1. Τον Οκτώβριο 2003 ο τότε Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Καλτσής, μεταβίβασε  στην θυγατέρα του οικόπεδο στον Παρνασσό, ως γονική παροχή, με συμβόλαιο που συνέταξε ο κ. Αριστείδης Παπαλάιος συμβολαιογράφος Ιτέας, ο οποίος είχε διατελέσει νωρίτερα και διετέλεσε και μεταγενέστερα Δήμαρχος Ιτέας. Το τοπογραφικό διάγραμμα του συμβολαίου, στο οδοιπορικό σκαρίφημα που υποχρεωτικά περιέχεται σε αυτό, εμφανίζει το οικόπεδο μέσα στην Β΄ ζώνη του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών, χωρίς να συνορεύει σε κανένα σημείο του με δρόμο.

Δύο μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2003, προσκομίζεται στον ίδιο συμβολαιογράφο νέο τοπογραφικό διάγραμμα συνταχθέν, «μετά από νέα καταμέτρηση», από έτερο πολιτικό μηχανικό τον κ. Νικόλαο Φουσέκη πρώην Δήμαρχο Άμφισσας και νυν Δήμαρχο Δελφών, ο οποίος στο μεσοδιάστημα διετέλεσε και Νομάρχης Φωκίδας.  Στο νέο τοπογραφικό διάγραμμα παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι αλλαγές σε σχέση με το αρχικό συμβόλαιο γονικής παροχής:

- το οικόπεδο εμφανίζεται να τέμνεται από την οριογραμμή της Β΄ ζώνης, με το μεγαλύτερο μέρος του εκτός ζώνης Β΄, δηλαδή εκτός του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.

- Ενώ στο αρχικό τοπογραφικό διάγραμμα το οικόπεδο δεν συνορεύει σε κανένα σημείο του με δρόμο, στο νέο τοπογραφικό εμφανίζεται να συνορεύει με αγροτικούς δρόμους μήκους περίπου 80,00μ, καθιστώντας, έτσι, δυνατή την κατάτμηση και πώλησή του.

Τον Δεκέμβριο 2003, με πέντε χωριστές συμβολαιογραφικές πράξεις του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου, μεταβιβάζεται το (κατατμηθέν πλέον σε πέντε κομμάτια τεσσάρων περίπου στρεμμάτων έκαστο) οικόπεδο, από την θυγατέρα του πρώην Δημάρχου Δελφών στον Παναγιώτη Δάβαρη και την εταιρία «ΔΑΒΑΡΗ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΕΠΕ».

Λαμβάνοντας υπʼ όψιν τα ανωτέρω, δημιουργούνται οι εξής αυτονόητες απορίες:

Πώς είναι δυνατόν, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, με Πράξεις του ίδιου συμβολαιογράφου να εμφανίζονται αγροτικοί δρόμοι που δεν υπήρχαν στο συμβόλαιο γονικής παροχής και, κυρίως, πώς εμφανίζεται «ξαφνικά» το οικόπεδο εκτός της Β΄ ζώνης του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών;

Στα εύλογα αυτά ερωτήματα έδωσε απαντηση η Διεύθυνση Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας & Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού με σειρά εγγράφων της (ΥΠΠΟ/ΔΤΦΚ/355/47366/22.5.2008,ΥΠΠΟ/ΔΤΦΚ/615/71113/23.7.2008, ΥΠΠΟ/ΔΤΦΚ/675/82358/2.9.2008), όπου επισημαίνεται επί λέξει ότι: «η ιδιοκτησία πρώην Κονδυλίας-Λυδίας Καλτσή, σύμφωνα με το από Δεκέμβριο 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Νικολάου Φουσέκη, είτε κριθεί με το καθεστώς θεσμοθέτησης του ΦΕΚ 259/Β/25-4-1991, είτε με του ΦΕΚ 141/19-4-2007, βρίσκεται εντός της Ζώνης Βʼ του αρχαιολογικού χώρου Δελφών».

Αυτονόητη συνέπεια των ανωτέρω ήταν να ανακληθούν οι χορηγηθείσες στον νέο ιδιοκτήτη οικοοδομικές άδειες, με τις υπʼ αρ. πρωτ. 6103, 6104, 6105, 6106, 6107/10.11.2008 Αποφάσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, στις οποίες αναφέρεται ότι «Για την οικοδομή στην συνέχεια θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».

Καθόλου αυτονόητη, όμως, η επιμελημένη αδράνεια της Πολιτείας, καθώς η Πολεοδομία δεν έχει προβεί στις αυτονόητες ενέργειες της έκδοσης  πρωτοκόλλων αυθαιρέτων και επιβολής των αντίστοιχων προστίμων που υπολογίζονταν σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζεται η καταπάτηση του Αρχαιολογικού Χώρου-μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Με αφορμή την άνω υπόθεση, η Διεύθυνση Τοπογραφήσεων Φωτογραμμετρίας & Κτηματολογίου του Υπουργείου Πολιτισμού προέβη στον επανέλεγχο ιδιοκτησιών όμορων της άνω ιδιοκτησίας στα όρια του Δελφικού Τοπίου, για τις οποίες είχαν δοθεί κατά καιρούς εγκρίσεις για ανέγερση οικοδομών ή βεβαιώσεις ότι βρίσκονται εκτός αρχαιολογικού χώρου. Σε γειτονικό οικόπεδο, που βρίσκεται επίσης μέσα στο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες ανέγερσης κτιρίων με την έγκριση, ως πολιτικού μηχανικού, του πρώην Δημάρχου Άμφισσας κ. Νικολάου Φουσέκη. Μέχρι σήμερα και ο δεύτερος αυτός εντολέας του ιδιωτικού γραφείου του πρώην Δημάρχου Άμφισσας και νυν Δημάρχου Δελφών, δεν έχει υποστεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες της οικοδόμησης αυθαιρέτων.

Η ιδιαίτερη σημασία της παραβίασης, είναι ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν βρίσκονται απλώς εντός της Β΄ ζώνης του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών, αλλά  ακριβώς απέναντι από το μονοπάτι που συνδέει τους Δελφούς με το Κωρύκειο Άντρο, από το οποίο περνούν εκατοντάδες επισκέπτες. Μέσα στο -μέχρι το 2003- ανέπαφο φυσικό περιβάλλον, τώρα προβάλλουν τεράστια κτιριακά συγκροτήματα. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για απλή παραβίαση των ορίων της Βʼ ζώνης, αλλά για καταστροφή του αρχαιολογικού τοπίου στο σημαντικότερο, ίσως, σημείο της Β΄ ζώνης.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι τα συμβόλαια έγιναν με την αντικειμενική αξία των οικοπέδων που ήταν 570,00?/στρέμμα, αντί της πραγματικής που σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς ήταν 90.000,00-150.000,00?/στρέμμα. Είναι προφανής η τεράστια ζημία του Δημοσίου από την παράλειψη είσπραξης φόρων μεταβίβασης και, μετά την ανάκληση των οικοδομικών αδειών, από την παράλειψη είσπραξης προστίμων περί αυθαίρετης δόμησης που ακόμη δεν έχουν βεβαιωθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ κ. Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα και τι προτίθενται να πράξουν σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται μέσα στην Βʼ ζώνη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, για τις οποίες η ελεγχόμενη από τον πρώην Δήμαρχο Άμφισσας και νυν Δήμαρχο Δελφών Διεύθυνση Δόμησης δεν έχει προβεί ακόμη στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες περί αυθαιρέτων, δηλαδή στην έκδοση πρωτοκόλλων αυθαιρέτων, στην κατεδάφισή τους και στην επιβολή των αντίστοιχων προστίμων που υπολογίζονταν σε εκατομμύρια ευρώ, στους πελάτες του ιδιωτικού τεχνικού γραφείου του πρώην Δημάρχου Άμφισσας κ. Νικολάου Φουσέκη, παρά το γεγονός ότι παρήλθαν πέντε περίπου χρόνια από την ανάκληση των παρανόμως εκδοθεισών οικοδομικών αδειών;

- Είναι ενήμεροι για την πορεία της εκκρεμούς ποινικής προδικασίας, σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του πρώην Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιώτη Καλτσή και του πρώην Δημάρχου Άμφισσας και νυν Δημάρχου Δελφών κ. Νικολάου Φουσέκη σχετικά με την παραβίαση του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών; Έχει δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, για την διασφάλιση απαιτήσεών του; Έχουν ασκηθεί οι αστικές αξιώσεις της Πολιτείας εναντίον των ενεχομένων προσώπων; Έχουν ενεργοποιηθεί οι λοιπές εφαρμοστέες διαδικασίες;

- Τι προτίθενται να πράξουν σχετικά με την έκνομη συμπεριφορά του νυν Δημάρχου Δελφών κ. Νικολάου Φουσέκη, ο οποίος, μετά την διαπίστωση των παραβιάσεων του Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών και της αυθαίρετης κατασκευής τεράστιων κτιριακών συγκροτημάτων, παραλείπει, ως αρμόδιος, να δώσει εντολή στην Υπηρεσία Δόμησης της Νομαρχίας (την εποχή που διατελούσε Νομάρχης Φωκίδας) και στον Δήμο Δελφών (ως νυν Δήμαρχος), προκειμένου να εφαρμοσθούν οι νόμιμες διαδικασίες περί αυθαιρέτων κατασκευών;

Επίσης ζητείται να καταθέσουν οι κ κ. Υπουργοί

- Τα Πρωτόκολα Αυθαιρέτων, σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τέτοια και τις Πράξεις Επιβολής Προστίμων, σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί, για τις ως άνω παραβιάσεις του αρχαιολογικού χώρου Δελφών, της αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

- Τα δικόγραφα και τυχόν δηλώσεις παράστασης ποιλτικής αγωγής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κάθε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε περίπτωση που έχει ζητηθεί.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Γιάννης Σταθάς