Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
08/03/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Κατασπατάληση κονδυλίων για άσκοπες αναδασώσεις

Η Ελλάδα έχει πλούσια δάση υψηλής οικολογικής αξίας και βιοποικιλότητας, κάποια από τα οποία τα διατηρεί από τη μακρινή αρχαιότητα. Η διαχρονική μείωσή τους στα πεδινά είναι μεγαλύτερη από την επέκταση στα ορεινά, κάτι που τελικά οδηγεί στην απώλεια δασών. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι και οι δύο αυτές τάσεις προκαλούν σημαντική υποβάθμιση στην οικολογική αξία των δασών, λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης στην πρώτη περίπτωση αλλά και λόγω απώλειας της βιοποικιλότητας εξαιτίας της πύκνωσης των δασών στη δεύτερη περίπτωση.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, η Ειδική Γραμματεία Δασών με την αριθμ. 178232/1541 απόφασή της ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ του Δασαρχείου Πύργου και ιδιώτη εργολάβου, συνολικού ποσού 3.765.887,21 ευρώ με ποσοστό εθνικής συμμετοχής 20,63%, για το έργο: «Αναδάσωση για την αποκατάσταση κατεστραμμένου φυσικού τοπίου του ελατοδάσους» στην περιφέρεια Λάμπειας - Αστρά - Κρυόβρυσης - Τσιπιανών του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας. Στη συνέχεια, το Δασαρχείο του Πύργου υπέγραψε την αριθμ. πρωτ. 5.888 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με αντικείμενο αναδασωτικές (διάνοιξη λάκκων και φύτευση δενδρυλλίων) και οικοδομικές εργασίες (φορτοεκφόρτωση και μεταφορά φυτών, περίφραξη).

Όπως σημειώνουν οι κάτοικοι, «σε μια περιοχή που ποτέ δεν έχει καεί, η πολιτεία δίνει σε ιδιώτη -μέσω του Δασαρχείου Πύργου- περίπου 4 εκατ. ευρώ για αναδάσωση και αποκατάσταση ενός δάσους που δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα». Επιπροσθέτως, οι δασικές αρχές του Πύργου, σε σύσκεψη με τους προέδρους της περιοχής, ζήτησαν να τους περιγράψουν τα σημεία όπου θα μπορούσαν να φυτευτούν τα δενδρύλλια της αναδάσωσης, ενώ αυτοί δήλωσαν ότι «το δάσος δίπλα στα χωριά τους δεν έχει κανένα πρόβλημα, ότι δεν έχει ανάγκη αναδάσωσης και ότι δεν υπάρχουν περιοχές όπου θα μπορούσαν να φυτευτούν τα χιλιάδες δενδρύλλια που προβλέπει το έργο».

Επειδή:

1.    Οι επεμβάσεις δενδροφύτευσης σε ισορροπημένα οικοσυστήματα και ειδικά ελατοδάση έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της οικολογικής τους αξίας.

2.    Μετά την καταστροφή ενός δάσους λόγω πυρκαγιάς η φυσική αναγέννηση αυτού είναι σπουδαιότερη από τις επεμβάσεις για αναδάσωση και αποκατάσταση των καταστροφών.

3.    Τα δάση στην Ελλάδα καταστρέφονται κυρίως λόγω έλλειψης οργανωμένης προφύλαξης και αναπτυξιακής αξιοποίησης.

4.    Σε περίοδο μνημονιακού στραγγαλισμού των Ελλήνων δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε ανοχή σε κακοδιαχείριση των δημοσίων κεφαλαίων και

5.    Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηλείας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για το αδίκημα «της απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

α) Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η «αναδάσωση και η αποκατάσταση κατεστραμμένου φυσικού τοπίου στην περιφέρεια του ελατοδάσους Λάμπειας - Αστρά - Κρυόβρυσης - Τσιπιανών του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας»;

β) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τον έλεγχο της χρηστής διαχείρισης και σωστής αξιοποίησης των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων στις συγκεκριμένες περιπτώσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βαγγέλης Αποστόλου

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη