Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
25/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας- Εσωτερικών: Κατάργηση ευνοϊκών διατάξεων για αναπήρους και θύματα πολέμων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της πολιτικής αναλγησίας απέναντι σε κοινωνικές ομάδες αναξιοπαθούντων πολιτών. Με το Νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), πλέον γνωστός ως μνημόνιο 3, καταργείται μια διευκόλυνση προς μια κοινωνική ομάδα που θυσιάστηκε στο βωμό της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Τα περίπτερα και τα κυλικεία σε δημόσια κτήρια δεν είχαν δοθεί χαριστικά στους “σακάτηδες” των μαχών και στα μέλη των οικογενειών τους. Το προνόμιο αυτό δόθηκε συμπληρωματικά αφού το ανέκαθεν φτωχό Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούσε να χορηγεί αναπηρικές συντάξεις ικανές να καλύψουν τις αυξημένες βιοτικές ανάγκες των αναπήρων - θυμάτων πολέμου.

Τα πρώτα περίπτερα παραχωρήθηκαν σε τραυματίες – αναπήρους πολέμου το 1899. Η μέριμνα αυτή συνεχίστηκε ανελλιπώς μέχρι και το έτος 2008, με το Ν. 3648/2008, καθώς η πολιτεία μεριμνούσε για τους ανάπηρους – θύματα πολέμου – και για τις οικογένειές τους, ώστε να διαβιούν πενιχρά μεν αλλά με αξιοπρέπεια.

Οι κυριότεροι Νόμοι 1324/49, 1044/71 και 1043/80 κατοχύρωναν το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου στους Αναπήρους Πολέμου, τα Θύματα Πολέμου και μετά τον θάνατό τους το κληρονομικό δικαίωμα το είχε η σύζυγος των αποθανόντων Αναπήρων Πολέμου και οι άγαμες θυγατέρες ή διαζευγμένες (αλλά χωρίς ατομικό εισόδημα).

Με τον Ν. 3648/2008 εντάχθηκαν στην κατηγορία της αποκατάστασης οι Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου του Αμάχου Πληθυσμού, οι αγωνιστές της Κύπρου και, εφόσον δεν υπήρχαν τέτοιοι, το ευεργέτημα επεκτάθηκε στην κατηγορία των Πολυτέκνων και των ΑΜΕΑ.

Πάντοτε όμως προηγούντο οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου με τη νομοθεσία της διαδοχής των προστατευόμενων μελών τους. Με τον τελευταίο Νόμο 4093/12 όλα τα ανωτέρω καταργούνται.

      Σήμερα, ενώ διατηρείται το προνόμιο των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α) και των πολυτέκνων στο 30% των θέσεων περιπτέρων και κυλικείων, το υπόλοιπο 70% υπάγεται στη συνήθη διαδικασία των δημοπρασιών υπό τους όρους της σχετικής διακήρυξης, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

    Δυστυχώς, η Διοίκηση δεν προχώρησε ούτε στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (που προέβλεπε ο ίδιος Νόμος 4093/2012) μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών (μέχρι τις 12 Μαρτίου 2013) για την εισαγωγή εξαιρέσεων υπέρ των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου.

Η στάση της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στους ανάπηρους πολέμου είναι βαθιά προσβλητική. Αγνοεί το γεγονός της προσωπικής και οικογενειακής θυσίας των Αναπήρων – Θυμάτων Πολέμου για την Πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο. Απαξιεί τις μεγάλες αυτές θυσίες στο βωμό του επιχειρηματικού κέρδους και της πρόσκαιρης - δήθεν - εξοικονόμησης μερικών χιλιάδων ευρώ.

 Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

    - Προτίθεται η κυβέρνηση να εκδώσει το προβλεπόμενο από τον ίδιο το Ν. 4093/2012 Προεδρικό Διάταγμα ώστε να εξαιρέσει ποσοστό της κατανομής των αδειών περιπτέρων και κυλικείων από τη διαγωνιστική διαδικασία του πλειστηριασμού υπέρ των Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, αποκαθιστώντας την αναγκαία κρατική μέριμνα απέναντι σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νίκος Βούτσης

Σοφία Σακοράφα

Όλγα Γεροβασίλη

Αφροδίτη Σταμπουλή