Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Πράσινο Ταμείο

Με την υπʼ αριθμ. 946/22-08-2012 ερώτησή μας ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένα στοιχεία και απαντήσεις σχετικά με το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Πράσινο Ταμείο). Καθώς έχουν περάσει σχεδόν δέκα μήνες και δεν έχουμε καμιά απάντηση, και επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επανερχόμαστε.

Με το άρθρο 19 του Νομοθετικού Διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α΄) ιδρύθηκε το «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ), το οποίο μετονομάστηκε σε «Πράσινο Ταμείο» με το νόμο 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Το Ταμείο προικοδοτήθηκε με σημαντικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και τα έσοδα από την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων (διατάξεις του Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ”).

Μετά ήρθε το μνημόνιο, «όπου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (άρθρο 39 παρ. 6. του ν. 4024/2011) η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατʼ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8. (του ν. 3889/2010) για τις λειτουργικές του ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Εν συνεχεία, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012», παράγραφος 16 του άρθρου 9, το ανωτέρω ποσοστό (5%) συρρικνώθηκε από το 2013 και μετά, περαιτέρω, σε 2,5%.»

Στην ουσία δηλαδή, με νόμους των μνημονιακών κυβερνήσεων και της τρικομματικής, το 97,5% των θεσμοθετημένων πόρων υποστήριξης του περιβάλλοντος δύναται να δίνεται για εξόφληση των τοκογλύφων, αφήνοντας για έργα μόνο το 2,5%˙ και μιλάμε για έσοδα που δεν προέρχονται από κρατικούς πόρους αλλά από πρόστιμα κλπ. Αντί λοιπόν τα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις να διατίθενται για έργα υποστήριξης του τρωθέντος περιβάλλοντος, δίνονται για να ξεχρεώσουμε τις μνημονιακές υποχρεώσεις.

Επειδή

•    Με τις αλλαγές αυτές είναι προφανές ότι το Πράσινο Ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί πλέον στο ρόλο του και στον αρχικό στόχο που υποτίθεται πως ήταν  να επιτευχθεί μέσω αυτού περιβαλλοντικό ισοζύγιο απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκλήθηκε από την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων και λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων – σύμφωνα και με τη Νομολογία του ΣτΕ.

•    Οι μνημονιακές συμφωνίες στερούν κάθε πόρο από το περιβάλλον

•    Αντί τα χρήματα αυτά να διατεθούν για έργα στους δήμους βοηθώντας το περιβάλλον, αλλά και τη μείωση της ανεργίας, δίνονται για τοκοχρεολύσια στο εξωτερικό -μια ακόμα αφαίμαξη πόρων που επιτείνει τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Το δεσμευμένο 97,5% (που έχει συλλεχθεί από τους πολίτες αλλά δεν έχει αποδοθεί σε δράσεις-προγράμματα) έχει μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους ή μένει παρακρατημένο από το Πράσινο Ταμείο (χωρίς να έχει μεταφερθεί ακόμη στη «μαύρη τρύπα»);

•    Τι ποσά έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα στο Πράσινο Ταμείο και ποιο είναι το αποθεματικό του;

•    Ποια έργα έχουν προγραμματιστεί για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, τι προϋπολογισμού και σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Υπάρχει συνεργασία με Δήμους και άλλους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απορροφητικότητα των διαθέσιμων πόρων;

•    Τι ποσά έχουν ήδη διατεθεί από το ταμείο για περιβαλλοντικά έργα;

•    Θα επανεξετάσουν το ζήτημα αύξησης των κονδυλίων για το περιβάλλον και την ποιότητας ζωής των πολιτών, για να συμβαδίζει η ύπαρξη του Ταμείου με τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του;

Οι ερωτώσες βουλευτίνες

Χαρά Καφαντάρη

Ηρώ Διώτη