Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/04/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Τουρισμού - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Σκανδαλώδεις λαθροχειρίες κατά τη διαδικασία στελέχωσης των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού

Κραυγαλέο παράδειγμα αδιαφάνειας και διαβλητών μεθοδεύσεων αποτέλεσε η διαδικασία επιλογής, των υπαλλήλων του ΕΟΤ και του ΥΠΟΤ για τις θέσεις Δ/ντων των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό, που ακολουθήθηκε, στο πλαίσιο της με αριθμό 501930/13.12.2012 προκήρυξης – πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. Η διαδικασία επιλογής, εγείρει σοβαρές υπόνοιες συντεχνιακών και κομματικών παρεμβάσεων και αποδεικνύει ότι φαινόμενα διαφθοράς και κομματισμού υποθάλπονται από την μνημονιακή συγκυβέρνηση και μάλιστα  σε Υπηρεσίες αιχμής για τη χώρα.

Ειδικότερα:  

ʽΈχουν δημοσιοποιηθεί σοβαρές παρατηρήσεις και ερωτήματα για το έργο της επιτροπής διεξαγωγής των συνεντεύξεων, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 28 του ΠΔ 343/2001.

Η παραπάνω επιτροπή βαθμολόγησε με «Άριστα» υποψηφίους που δεν διέθεταν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ή τους είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή λόγω κακοδιαχείρισης, ασκώντας καθήκοντα Δ/ντου σε γραφείο του ΕΟΤ στο Εξωτερικό.  

Για κάποιους επίσης εκ των κριθέντων ως Προϊσταμένων  Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού, εκκρεμούν δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια (μετά από ένσταση του γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) και διώξεις τους ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης, με κατηγορίες για αδικήματα που επιτελέστηκαν κατά την διάρκεια της θητείας τους, ως Διευθυντές του ΕΟΤ.  

Επιπλέον, ενώ η σχετική προκήρυξη καθορίζει ότι οι υποψήφιοι  μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις χώρες προτίμησης, εν τούτοις δεν προβλέπεται η δημοσιοποίηση  πίνακα προτιμήσεων των υποψηφίων, με αποτέλεσμα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να έχει επιλέξει υποψηφίους που δεν είχαν κάνει αίτηση για  συγκεκριμένη χώρα.

Η απουσία θεσμοθέτησης ποιοτικών και ποσοτικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων (προφορική συνέντευξη, τυπικά προσόντα) και μοριοδότησης σύμφωνα με αυτά, ενισχύουν τον αδιαφανή και μεροληπτικό χαρακτήρα της διαδικασίας

Επειδή είναι προφανές ότι η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Γραφείου ΕΟΤ εξωτερικού δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας στην δημόσια διοίκηση,  της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Επειδή αναδεικνύεται ανάγλυφα η υποκρισία και η διγλωσσία της μνημονιακής κυβέρνησης, που, από τη μία «κατασκευάζει» επίορκους και από την άλλη επιβραβεύει με θέσεις ευθύνης, κομματικούς της φίλους, αγνοώντας αν διώκονται δικαστικά, ή αν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων για σοβαρά αδικήματα ,

Επειδή η όλη μεθόδευση, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη μείωση των Γραφείων ΕΟΤ στο Εξωτερικό υπονομεύει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Γραφείων και Παραρτημάτων του ΕΟΤ, υποβαθμίζει τον βασικό πυλώνα άσκησης δημόσιας τουριστικής πολιτικής της χώρας στο εξωτερικό,

ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.    Με βάση ποιά κριτήρια τεκμηριώνεται η βαθμολογία των υποψηφίων και οι τελικές επιλογές του Υπηρεσιακό Συμβουλίου του ΕΟΤ;

2.    Γιατί η Διοίκηση του ΕΟΤ και το ΥΠΟΤ δεν προέβη στη δημοσιοποίηση Πίνακα Αποτελεσμάτων και στην κοινοποίηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, ώστε να μπορούν εμπρόθεσμανα ασκήσουν τα προβλεπόμενα διοικητικά και ένδικα μέσα ; 

3.    Υπήρχαν ανάμεσα στους επιλεγέντες για θέσεις Προϊσταμένων  Εξωτερικού υπάλληλοι που διώκονται πειθαρχικά και ποινικά και αν ναι ποιες είναι οι πειθαρχικές παραβάσεις και ποια τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται;

4.    Θα μεριμνήσουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί να ακυρωθούν τα αποτελέσματα της ως άνω περιγραφόμενης διάτρητης διαδικασίας ;

Επίσης, ζητείται να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

1.    Οι αιτήσεις προτίμησης χωρών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι

2.    Τα Πρακτικά αξιολόγησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΟΤ

3.    Οι αποφάσεις του Γ.Γ. του ΕΟΤ για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων στα αντίστοιχα Γραφεία ΕΟΤ εξωτερικού.   

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τσίπρας Αλέξης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Γάκης Δημήτριος