Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
11/04/2005

Να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο περί Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

Όχι στις διαδικασίες-εξπρές για το ζωτικό θέμα της διαχείρισης των Ολυμπιακών περιοχών που παρακάμπτουν τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς σχεδιασμού και χωροταξίας

Λίγες ημέρες μετά από την αιφνιδιαστική παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη μετα-ολυμπιακή χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και ενώ το ζωικής σημασίας για το μέλλον της πρωτεύουσας ζήτημα έχει παραμερισθεί από τη δημοσιότητα, παραμένει σε εκκρεμότητα η υπόσχεση της αναρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού Πολιτισμού (ας θυμηθούμε ότι την αρμοδιότητα για τη χωροταξία από τη συνταγματική πρόβλεψη έχει το ΥΠΕΧΩΔΕ) ότι η διαχείριση των ακινήτων θα γίνει μέσα στα πλαίσια σεβασμού των κανόνων χωροταξίας και πολεοδομίας και με πλήρη διαφάνεια. Αντ� αυτού όμως, το νομοσχέδιο -το οποίο σημειωτέον δεν το έχει ακόμη καταθέσει στη βουλή- αντιβαίνει τον βασικότερο απ� αυτούς τους κανόνες που είναι οι θεσμοθετημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και ακόμη το σχέδιο νόμου μεθοδεύει τις εκχωρήσεις των ολυμπιακών χώρων μέσω μηχανισμών ιδιωτικοποίησης της δημόσιας αυτής γης, για να παρακαμφθεί στο μέτρο του εφικτού ο έλεγχος νομιμότητας από το ΣτΕ.

Πέραν της μεθόδου φυσικά υπάρχει και η ουσία των ρυθμίσεων που ευνοούν μια σειρά από εμπορικές χρήσεις. Οι οποίες διευκολύνονται, αφενός με την παροχή των ολυμπιακών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη ενός πλήθους εμπορικών δραστηριοτήτων, σε καθεστώς ελεύθερου ωραρίου, που αναπόφευκτα θα προκαλέσει μεγάλης κλίμακας αποσταθεροποίηση στους μικρο-μεσαίους επαγγελματίες της πρωτεύουσας, αφετέρου με την παροχή υψηλότερων συντελεστών δόμησης στις πέριξ των ολυμπιακών εγκαταστάσεων περιοχές προς διευκόλυνση της ανάπτυξης τεράστιων «θεματικών πάρκων» κ.α.. Εάν υλοποιηθούν όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου, το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη περισσότερος δομημένος χώρος σε μια πόλη που ασφυκτιά από τη δραματική έλλειψη χώρων πρασίνου.

Σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία υπάρχουν τα αρμόδια όργανα και θεσμοί που λαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για τα ζητήματα χωροθέτησης χρήσεων, δόμησης και διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, αφού ακολουθήσουν τις διαδικασίες ενημέρωσης του κοινού μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία αυτή, η οποία είναι κατοχυρωμένη και στη χώρα μας, προβλέπει ανάρτηση των σχεδίων στο Δήμο και δικαίωμα ένστασης από τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο. Στη σύνταξη του σχεδίου νόμου φαίνεται ότι απουσιάζει όχι μόνο η ΤΑ και οι πολίτες, αλλά και το ίδιο το ΥΠΕΧΩΔΕ και φυσικά ο καθ� ύλην αρμόδιος για την Αττική φορέας σχεδιασμού που είναι ο Οργανισμός Αθήνας! Αντ� αυτών, φαίνεται ότι η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε παρασκηνιακές συνεννοήσεις με ιδιώτες και η διακηρυσσόμενη διαφάνεια, έχει πάει περίπατο! Η εσπευσμένη εισαγωγή για συζήτηση στη Βουλή θεμάτων χρήσεων γης και επιλογών χωροθέτησης δραστηριοτήτων παρακάμπτει αυτή την κατακτημένη από το 1923 δεοντολογία και συνιστά απαράδεκτη στροφή σε αυταρχικές μεθόδους λήψης αποφάσεων. Και ακόμη, υποβαθμίζει τη λειτουργία της Βουλής, προκαλεί αγκυλώσεις στο διοικητικό έργο και εν τέλει δεν διασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα θεσμικού πλαισίου που απαιτείται για να απευθυνθεί το δημόσιο σε ιδιώτες επενδυτές, αφού διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσουν πλήθος προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια κατά την πορεία εφαρμογής του νέου νόμου.

Ας θυμηθούμε ότι για τους περισσότερους από τους ολυμπιακούς πόλους υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που θεσμοθέτησαν τα ΕΣΟΑΠ (Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ολυμπιακών Πόλων) με ευθύνη του Οργανισμού Αθήνας. Στα ΕΣΟΑΠ προβλέπεται τόσο η ολυμπιακή όσο και η μεταολυμπιακή χρήση, ενώ στην επιτρεπόμενη δόμηση δεν έχουν υπολογιστεί οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες ως προσωρινές είναι αυτή τη στιγμή αυθαίρετες και πρέπει να κατεδαφιστούν άμεσα! Αν για οποιοδήποτε λόγο θα έπρεπε να επανεξεταστούν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα ΕΣΟΑΠ για τις μεταολυμπιακές χρήσεις, αυτό θα όφειλε να γίνει στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και η μόνη νόμιμη διαδικασία είναι η τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων μετά από πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες, γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων (τεχνικά, δημοτικά και νομαρχιακά συμβούλια) και έλεγχο της συνταγματικής νομιμότητας από το ΣτΕ.

Ο ΣΥΝ ζητεί την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για τις μετα-ολυμπιακές χρήσεις και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων για το πρωταρχικής σημασίας ζήτημα της διαχείρισης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με γνώμονα την αναγκαιότητα για άμεση αύξηση των χώρων πρασίνου στην Αθήνα.

Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος