Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέρκυρας, μια από τις σπουδαιότερες υπηρεσίες σε ζητήματα δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας. Η Δ/νση εποπτεύει τρία επιμέρους τμήματα που λειτουργούν σε ολόκληρη την περιφέρεια: 1. Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας & Ελέγχου Τροφίμων, 2. Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων & Εφαρμογών και 3. Υγείας των Ζώων. Σήμερα, και παρά τον όγκο των εργασιών, στην Υπηρεσία της Κέρκυρας υπηρετούν ουσιαστικά μόλις τέσσερα άτομα (ο πέμπτος υπάλληλος είναι ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου), παρά το γεγονός ότι οι οργανικές θέσεις της είναι 13. Εκτός απʼ τους τέσσερις κτηνιάτρους, στην Υπηρεσία υπηρετούν επίσης, ένας σπερματεγχύτης και ένας εργάτης.

Όσον αφορά το Τμήμα Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας: υπηρετούν δύο κτηνίατροι και μία διοικητική υπάλληλος αποσπασμένη με παράλληλα καθήκοντα από άλλη Υπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το έτος 2012, λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων και κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν εφαρμόστηκε το πρόγραμμα του Μελιταίου Πυρετού στο νομό. Ο όγκος της εργασίας και στην περίπτωση του συγκεκριμένου Τμήματος, είναι τεράστιος και απαιτεί πολλαπλάσιο προσωπικό.

Όσον αφορά το Τμήμα Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας: υπηρετούν δυο κτηνίατροι και τρεις βοηθοί, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικά λίγοι για την κάλυψη των συνολικών αναγκών της Υπηρεσίας. Όσον αφορά το Τμήμα Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου: τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί εκεί υπηρετεί μόνο μια κτηνίατρος!

Ενδεικτικός της υπερπροσπάθειας, που καταβάλλει το υφιστάμενο προσωπικό, είναι ο απολογισμός δράσης της Υπηρεσίας - κατά Τμήμα - για το 2012: Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι διεξήχθησαν δεκάδες εργαστηριακές εξετάσεις για Μ.Σ.Ε.–Σ.Ε.Β. (σπογγώδεις  εγκεφαλοπάθειες), κρεοσκοπήθηκαν εκατοντάδες βοοειδή και εκδόθηκαν εκατοντάδες άδειες διακίνησης, καταλληλότητας, ανανέωσης, έγιναν εκατοντάδες αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις  και επιθεωρήσεις μέσων μεταφοράς ορνιθίων,  έγιναν δεκάδες  παραγγελίες χιλιάδων ηλεκτρονικών ενωτίων, διεκπεραιώθηκαν με έντυπη και ηλεκτρονική καταχώρηση χιλιάδες αγοραπωλησίες και χορηγήσεις, καταστράφηκαν τόνοι τροφίμων ως μη ασφαλή, έγιναν δεκάδες επίσημοι έλεγχοι σε βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και εκατοντάδες έλεγχοι σε κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,  υπεραγορές, καταστήματα λιανικής κλπ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη σοβαρή υποστελέχωση της υπηρεσίας, το προσωπικό της υποχρεώνεται να αναλώνεται καθημερινά και σε καθαρά γραφειοκρατική δουλειά (καταχώρηση στοιχείων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Βάσεις Δεδομένων και φακέλους, ακόμα και στην πρωτοκόλληση εγγράφων ή σε αναρτήσεις στο “Διαύγεια”), η οποία της στερεί επιπλέον χρόνο από τη λειτουργία της ως μηχανισμός ελέγχου.

Επιπρόσθετα, είναι αδύνατο ένας υπάλληλος ανά τομέα, να κατορθώσει να φέρει σε πέρας ελέγχους και δραστηριότητες τόσο ευρείας κλίμακας. Εκτός αυτού, οι 120 ημέρες ελέγχων “εκτός έδρας” (έτσι ορίζεται η ζώνη ευθύνης για τους ελέγχους που είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα από την υπηρεσία) μειώθηκαν στις 60 ημέρες και η απόσταση των “εκτός έδρας” ελέγχων ορίστηκε στα 40 χιλιόμετρα και πάνω [ν. 3833/10 ΦΕΚ 40Α και Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης 6441/12 ΦΕΚ 2172Β]. Αυτό σημαίνει ότι περιορίστηκε κατά πολύ, το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο ο ένας και μοναδικός υπάλληλος του τομέα αρμοδιότητάς του, οφείλει να διεξάγει τους ελέγχους και να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες… Το κλίμα λοιπόν που διαμορφώνουν αυτά τα δεδομένα στο προσωπικό, είναι κλίμα σκεπτικισμού για τη δυνατότητα της υπηρεσίας να συνεχίσει ομαλά το έργο της, παρά τη σοβαρή προσπάθεια που αυτό καταβάλλει.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1.    Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για την έγκριση νέων θέσεων (τουλάχιστον διπλάσιων των υπαρχόντων) προσωπικού στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέρκυρας και στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων;

2.    Τι προτίθενται να πράξουν για την ακύρωση του μέτρου, περί αύξησης της χιλιομετρικής απόστασης των εκτός έδρας ελέγχων και μείωσης των αντίστοιχων ημερών;

3.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για  την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των υπηρεσιών;

Ο ερωτώντες  βουλευτές

Σαμοΐλης Στέφανος

Κοντονής Σταύρος

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη