Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας: Συνεχής και ραγδαία επιδείνωση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση λόγω των οριζόντιων περικοπών τόσο στη χρηματοδότησή του όσο και στις προσλήψεις προσωπικού.

Οι διαρκείς περικοπές στα κονδύλια των εφημεριών, σε συνδυασμό με τους περίπλοκους περιορισμούς στον αριθμό τους ανά ιατρό, έχουν ως αποτέλεσμα την ελλειπή και, τελικά, επισφαλή λειτουργία του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου «από τον Φεβρουάριο 2013 οι μισές σχεδόν ειδικότητες του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, οι περισσότερες εκ των οποίων καλύπτουν περιστατικά από όλο τον νομό Λασιθίου, ουσιαστικά δεν προσφέρουν καμία εφημεριακή κάλυψη στο Νοσοκομείο».

Χαρακτηριστικά, για ολόκληρο τριήμερο δεν εφημέρευε παιδίατρος, ενώ για ένα σαββατοκύριακο δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος. Η τοπική εφημερίδα «Η Ανατολή» δημοσιεύει πλέον τις κλινικές του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου που δεν εφημερεύουν.

Συγχρόνως, όπως αναφέρει εξώδικο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, παραβιάζεται η εργασιακή νομοθεσία συνεχώς.  Συγκεκριμένα:

•    Υπάρχουν περιπτώσεις που δε χορηγείται στους εργαζόμενους ούτε μία ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα (επτά ημέρες συνεχόμενη εργασία).

•    Στις περιπτώσεις που χορηγείται μόνο μία ημέρα ανάπαυσης ανά εβδομάδα, και όχι δύο όπως ορίζει ο νόμος, η δεύτερη ημέρα δε χορηγείται την ακόλουθη εβδομάδα. Υπάρχουν εργαζόμενοι στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί και τους οφείλεται μεγάλος αριθμός ημερών ανάπαυσης, έως και 30 ημέρες.

•    Δεν τηρείται η διάταξη του νόμου ο οποίος ορίζει 12 ώρες ανάπαυση ανάμεσα σε δύο βάρδιες. Πολλοί εργαζόμενοι υπηρετούν, απόγευμα και πρωί (15.00-23.00 και 07.00 – 15.00) ή πρωί και νύχτα (07.00 – 15.00 και 23.00 – 07.00) ή  απόγευμα, πρωί και νύχτα (15.00-23.00, 07.00–15.00 και 23.00-07.00 αντίστοιχα) ή ακόμα και απόγευμα, πρωί, νύχτα και νύχτα της επόμενης μέρας (15.00-23.00, 07.00–15.00, 23.00–07.00 και  23.00-07.00 αντίστοιχα).

•    Δε χορηγούνται στους εργαζομένους οι κανονικές άδειες στο χρόνο που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, αλλά μπορεί να περάσουν έως και πέντε μήνες για να χορηγηθεί άδεια σε έναν υπάλληλο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εργαζομένων σε διάφορα τμήματα που τους οφείλονται ημέρες από την κανονική άδεια του έτους 2012, αλλά και του 2011.

Οι παραβιάσεις των ανωτέρω διατάξεων έχουν ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ο επαρκής χρόνος ανάπαυσης των εργαζομένων, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, μετά από Γενική Συνέλευση αποφάσισαν την κατάθεση μήνυσης κατά του διοικητή  και παντός υπευθύνου για παραβίαση της εργασιακής νομοθεσίας.

Επίσης, η περικοπή του προϋπολογισμού δημιουργεί συνεχή προβλήματα ακόμα και στην προμήθεια βασικών υλικών.

Μεγάλα ποσά οφείλονται στους γιατρούς από εφημερίες και στο υπόλοιπο προσωπικό από πρόσθετες αμοιβές  (νυχτερινά, αργίες  υπερωρίες).

Η διοικητική υπηρεσία, που είναι ήδη υποστελεχωμένη, έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετο όγκο δουλειάς, λόγω της συγχώνευσης των νοσοκομείων του νομού.

Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού.

Η παραπάνω κατάσταση έχει ως συνέπεια:

•    Την ολοένα μεγαλύτερη επιβάρυνση γειτονικών νοσοκομείων, κυρίως του Ηρακλείου, με περιστατικά που μπορούσαν και θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται στον Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

•    Την επιβάρυνση του ήδη υποστελεχωμένου συστήματος διακομιδής ασθενών (ΕΚΑΒ), επιβάρυνση η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

•    Την ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των ασθενών.

•    Τη σταδιακή δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας των κατοίκων καθώς και των πολυάριθμων τουριστών ως προς τη δυνατότητα του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου να ανταποκριθεί στα έκτακτα περιστατικά.

Επειδή η λειτουργία του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου καλύπτει πολύ συχνά περιστατικά από ολόκληρο το νομό Λασιθίου.

Επειδή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

1.    Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση της ασφαλούς εφημεριακής λειτουργίας του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου;

2.    Αν προτίθεται να ενισχύσει τον αριθμό προσωπικού ώστε το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου να λειτουργεί σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία.

3.    Πότε προτίθεται να εξοφλήσει τις οφειλές δεδουλευμένων στο προσωπικό;

Ο Ερωτώντες Βουλευτές

Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης

Ανδρέας Ξανθός