Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/04/2013

Απαράδεκτη κωλυσιεργία της Κυβέρνησης να προβάλει τεκμηριωμένα τις ελληνικές θέσεις σχετικά με την έρευνα της Ευρ.Επιτροπής με στόχο την ανάκτηση ενισχύσεων από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και την επιβολή προστίμου

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Εξωτερικών - Εθνικής Άμυνας - Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ : Απαράδεκτη κωλυσιεργία της Κυβέρνησης να προβάλει τεκμηριωμένα τις ελληνικές θέσεις σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ανάκτηση ενισχύσεων από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) και την επιβολή προστίμου. Προτίθεται η Κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να υπερασπιστεί την ελληνική αμυντική βιομηχανία;

Με την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου SG-Greffe (2013) από 7.3.2013 εκτελεστική απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια του γνωστού διώκτη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας Επίτροπου Joaquin Almunia, ενημέρωσε την ελληνική Κυβέρνηση για την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την χορήγηση δήθεν παράνομων κρατικών ενισχύσεων από το Δημόσιο προς την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ). Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογικών και νομικών επιχειρημάτων, με αποτέλεσμα να μην εξηγεί επαρκώς ποια επίδραση θα μπορούσε να έχει στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μια κρατική εταιρεία, της οποίας η μεν παραγωγή για τον πολιτικό τομέα δεν καταγράφει εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δε στρατιωτική της παραγωγή εξάγεται μόλις σε ποσοστό 16%.

Ανησυχία ταυτόχρονα γεννά η αναφορά στην παραπάνω εκτελεστική απόφαση  ότι οι ελληνικές αρχές «δεν επικαλέσθηκαν επισήμως ποτέ ούτε τεκμηρίωσαν τους ισχυρισμούς τους» σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 346 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, που επιτρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων  εθνικής ασφάλειας στην παραγωγή και εμπορία πυρομαχικών.

Αξίζει ιδιαίτερα εδώ να επισημανθεί ότι η επίκληση του άρθρου αυτού αυτοδίκαια θα οδηγούσε σε εξαίρεση της ΕΑΣ ΑΒΕΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, αφού θα καθίστατο πλέον σαφές ότι δεν πρόκειται για ιδιωτική, αλλά για δημόσια περιουσία, όπως πάγια άλλωστε υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ.

Αναδεικνύεται, δηλαδή, μια κορυφαία, άκρως ενδιαφέρουσα, έως και «σατανική» ανάλογα με την διαχείρισή της, αντίφαση. Αν η Κυβέρνηση τεκμηριώσει - όπως και μπορεί να κάνει – την άποψη ότι τα ΕΑΣ είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, τότε θα αποτρέψει – όπως πρέπει - το εξωφρενικό πρόστιμο ύψους περίπου 1 δις ΕΥΡΩ (!), αλλά δεν θα μπορέσει να νομιμοποιήσει την ιδιωτικοποίηση των ΕΑΣ μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Ή για να το πούμε διαφορετικά το ΤΑΙΠΕΔ, για να ξεπουλήσει τα ΕΑΣ, θα πρέπει να χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό με 1 δις ΕΥΡΩ ! Αυτό το – εκ προμελέτης (;) – έγκλημα πρέπει να αποτραπεί.

Ερωτώνται οι Υπουργοί

1. Είναι αληθινοί οι ισχυρισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι τα αρμόδια όργανα του ελληνικού κράτους «δεν επικαλέσθηκαν επισήμως» και δεν «τεκμηρίωσαν» το σύνολο των επωφελών για το δημόσιο συμφέρον νομικών επιχειρημάτων; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες έχουν σχεδιάσει να αναλάβουν, ώστε να μην επιβληθεί «ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων» (πρόστιμο) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ποιες είναι οι απόψεις και οι εναλλακτικές προτάσεις, με τις οποίες σχεδιάζουν  να αντιμετωπίσουν την νέα επίθεση των Βρυξελλών στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία;

3.  Προτίθενται να ανακαλέσουν άμεσα την υπαγωγή της εταιρείας στο ΤΑΙΠΕΔ και να σταματήσουν οποιαδήποτε διαδικασία εκποίησής της σε ιδιώτες, η οποία – πέραν όλων των άλλων συνεπειών - είναι πιθανό να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και με εξαντλητικά πρόστιμα;

4. Έχουν μεριμνήσει μέχρι την 1.4.2013 για την κατάθεση δήλωσης μη δημοσιοποίησης εμπιστευτικών στοιχείων των ΕΑΣ ΑΒΕΕ, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε, επίσης, να μας κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα :

Οι από 16/2/2012, 4/4/2012, 10/4/2012, 4/5/2012, 4/7/2012 και 24/7/2012 επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι από 9/3/2012, 18/7/2012 και 20/8/2012 απαντήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θοδωρής Δρίτσας

Γιώργος Βαρεμένος

Ρένα Δούρου

Αγνή Καλογερή

Γιώργος Σταθάκης

Βασίλης Χατζηλάμπρου

Ευκλείδης Τσακαλώτος