Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Υγείας: Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής

Υπό άθλιες συνθήκες και για αόριστο χρονικό διάστημα, που μπορεί να φτάσει και τους 18 μήνες, κρατούνται 1.380 άνθρωποι, στο «νέο» και «υποδειγματικό», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής. Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ασθενείς αλλά και ανήλικοι, στοιβαγμένοι σε «κοντέινερ», εκτεθειμένοι στο κρύο, αποστερημένοι από κάθε συνθήκη υγιεινής, χωρίς καν σαπούνι για διάστημα πλέον των δύο μηνών, ούτε βέβαια άλλο είδος προσωπικής φροντίδας, αποκομένοι από την επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο -  συγγενείς, συνηγόρους -  χωρίς επαρκή ρουχισμό και υπόδηση και χωρίς βέβαια προσήκουσα ενημέρωση για τη διάρκεια και τους λόγους της κράτησής τους, υφίστανται ένα μαρτύριο απροσδιόριστης διάρκειας, που παραβιάζει κατάφωρα τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό καταγγέλλονται και περιστατικά αστυνομικής βίας.

Υπό τις ως άνω συνθήκες επιδεινώθηκαν τα  προβλήματα υγείας κάποιων ήδη ασθενών εκ των κρατουμένων, ενώ, εξαιτίας των συνθηκών αυτών, υγιείς κρατούμενοι παρουσίασαν προβλήματα υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφηκαν 300 περιστατικά ψώρας. Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ιατρική Παρέμβαση», που δραστηριοποιείται εντός του Κέντρου και υλοποιεί πρόγραμμα για την παροχή στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δηλώνει πλέον πρακτική αδυναμία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες των κρατουμένων, αφού λειτουργεί εδώ και μήνες χωρίς να έχει λάβει την προβλεφθείσα χρηματοδότηση, για πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει, από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης, η οποία υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Εργασίας.  Η δυνατότητα, δε, πρόσβασης σε νοσοκομείο για τα βαρύτερα περιστατικά είναι εξαιρετικά περιορισμένη και όσοι μεταφέρονται, επιστρέφουν χωρίς να έχουν θεραπευτεί.

Την ως άνω πραγματικότητα-ντροπή διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, αποτελούμενη από τους βουλευτές Κώστα Ζαχαριά, Βασιλική Κατριβάνου και Αφροδίτη Σταμπουλή, καθώς και μέλη της οργάνωσης Αχαρνών, που επισκέφθηκαν το Κέντρο Κράτησης την Παρασκευή 15-3-2013. Mίλησαν με κρατούμενους και συνάντησαν το Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κ. Μπάκα, τους υπεύθυνους αξιωματικούς του Κέντρου Κράτησης, καθώς και μέλη της Ιατρικής Παρέμβασης.

Οι αρμόδιες δε αρχές κράτησης, δηλαδή η Αστυνομική Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, δήλωσαν στα μέλη της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ότι δεν προβλέπεται σχετικό κονδύλι ούτε για είδη προσωπικής υγιεινής, ούτε για ρουχισμό ή υπόδηση ούτε για την κάλυψη των λοιπών αναγκών των κρατουμένων. Επίσης τους ενημέρωσαν για το καθεστώς ή/και την προοπτική πολύμηνης κράτησης της πλειοψηφίας των κρατουμένων χωρίς να αιτιολογήσουν επαρκώς τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητά της. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν, δηλαδή, την παράνομη πρακτική μαζικής και συλλήβδην σύλληψης και κράτησης αλλοδαπών - που εμπεδώθηκε με τον «Ξένιο Δία» - σε στρατόπεδα συγκέντρωσης - όπως αυτό της Αμυγδαλέζας - χωρίς καμία εξατομικευμένη κρίση: η συντριπτική πλειοψηφία των κρατουμένων στην Αμυγδαλέζα (πλέον των 900 ατόμων) είναι αιτούντες άσυλο και αναμένεται να κρατηθούν για απροσδιόριστο διάστημα, που μπορεί να φτάσει και τους 18 μήνες, χωρίς να έχει απαραίτητα ολοκληρωθεί η εξέταση το αιτήματός τους εντός αυτού του διαστήματος. Κρατούνται, δε, υπό αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας (νεφροπαθείς, διαβητικοί, ψυχικά ασθενείς) αλλά και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Επίσης κρατούνται επί πολλούς μήνες άτομα τα οποία έχουν δηλώσει τη βούλησή τους για εθελούσια επιστροφή στη χώρα τους.

Επειδή η κράτηση προσώπων και υπό την ισχύουσα νομοθεσία ακόμα και ενόψει διαδικασιών  εξαναγκασμένης επιστροφής τους στη χώρα τους, προβλέπεται μόνο ως έσχατο μέτρο. Η χώρα μας, δε, έχει καταδικασθεί επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τόσο ως προς τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών σε αντίστοιχα κέντρα, κράτηση η οποία χαρακτηρίστηκε ως απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, όσο και ως προς τη νομιμότητα της κράτησης αλλοδαπών, λαμβανομένης υπʼ όψη της έλλειψης ενημέρωσης και αποτελεσματικών μέσων άμυνας των κρατουμένων αλλά και της σκοπιμότητας της (Dugoz, SD, Tabesh, ΑΑ, RU , MSS, Μahmmudi, Rahimi κατά Ελλάδας).

Επειδή οι συνθήκες κράτησης προσώπων στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής συνιστούν per se απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση  και παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Επειδή ο Υπουργός,  ως πολιτικός και διοικητικός προϊστάμενος των υπεύθυνων αρχών για τη σύλληψη και διοικητική κράτηση αλλοδαπών, παραβιάζει συστηματικά, κατά τα ανωτέρω, την κείμενη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, παρότι διαβεβαιώνει εγγράφως δια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου ότι «για την κράτηση των συλλαμβανομένων παρανόμων αλλοδαπών, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επαναπατρισμού τους (έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, εκτέλεση των αποφάσεων απέλασης-επιστροφής που εκδόθηκαν σε βάρος τους), καθίσταται απαραίτητη η ύπαρξη ανάλογης δυναμικότητας υποδομών και χώρων κράτησης που θα λειτουργούν στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, με απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα» καθώς και ότι «το ζήτημα της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους  κράτησης τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής διαμονής και προστασίας των κρατουμένων όσο και για την προστασία του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αποτελεί θέμα ιδιαίτερης σημασίας για το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (υπʼαριθ.πρωτ. 7017/4/15224 από 19/10/2012 Απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην υπʼαριθ. 2077/24-9-2012 Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ με θέμα ʽΛειτουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών Κορίνθου. Συνθήκες Κράτησης. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Στελέχωση Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας.  Μετάθεση αξιωματικού Ελληνικής Αστυνομίαςʼ).

Επειδή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε σχετική αίτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ περί κατάθεσης εγγράφων με θέμα «Κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων διάθεσης πιστώσεων από κοινοτικά κονδύλια για την υποστήριξη-υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής» απάντησε ότι το εθνικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, «λόγω του περιεχομένου του […] άπτεται αμέσως της ¬εθνικής ασφάλειας της χώρας. Κατόπιν αυτού, η κοινοποίηση μέσω της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου του εθνικού σχεδίου αντενδείκνυται, οπότε παρακαλούνται οι κ.κ. βουλευτές, εφόσον επιθυμούν, όπως προσέλθουν στο Υπουργείο μας, προκειμένου να λάβουν γνώση των σχετικών στοιχείων, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον υπογράφοντα» (υπʼαριθ. πρωτ.7017/4/15270 από 26/10/2012 Απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην Α.Κ.Ε 200/1-10-2012).

Επειδή τα σχετικά παραστατικά με την αιτιολογία διάθεσης των πιστώσεων ύψους 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση των Κέντρων Κράτησης στην περιοχή της Αττικής (Πέτρου Ράλλη, Ελληνικό κ.λπ.), τα σχετικά παραστατικά με την αιτιολογία διάθεσης των πιστώσεων ύψους 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση λοιπών υφιστάμενων χώρων κράτησης καθώς και τα σχετικά παραστατικά με την αιτιολογία διάθεσης των πιστώσεων ύψους 30 εκ. ευρώ για την δημιουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης, που ζητήθηκαν με την ως άνω αίτηση δεν άπτονται ζητημάτων σχετικών με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Αντίθετα γεννά ερωτηματικά η μη κοινοποίησή τους σε συνδυασμό και με την άθλια κατάσταση των συνθηκών στους χώρους κράτησης για τους οποίους προορίζονταν.  

Επειδή τα στρατόπεδα, η βία και τα κρατητήρια-κολαστήρια δε σχετίζονται  με την έλλειψη πόρων.

Επειδή ο Υπουργός, αντί να λάβει μέτρα για να σταματήσει το μαρτύριο αυτό χιλιάδων ανθρώπων, επιχαίρει για την επιχείρηση «Ξένιος Ζεύς» στο πλαίσιο της οποίας παραβιάζονται συστηματικά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και διασύρεται η Ελλάδα διεθνώς. Σύμφωνα δε με πρόσφατη (29-3-2013) ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας «από την έναρξη της επιχείρησης  5.041 αλλοδαποί έχουν συλληφθεί και κρατηθεί γιατί δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα, καθώς και για άλλες παραβάσεις του Νόμου περί Αλλοδαπών».

.

1) Ερωτάται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη :

Α) Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να λήξει άμεσα το παράνομο καθεστώς  μαζικής και συλλήβδην σύλληψης και κράτησης αλλοδαπών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης;

Β) Ποια μέτρα έχει λάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεσα η, εκ του νόμου, οφειλόμενη προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας κάθε προσώπου που τελεί υπό κράτηση και τελεί υπό την ευθύνη των αστυνομικών αρχών; Εν προκειμένω, δε, ποια μέτρα θα λάβει για να εξασφαλιστούν άμεσα οι συνθήκες και τα είδη προσωπικής  υγιεινής για τους κρατουμένους στην Αμυγδαλέζα η ψυχική και σωματική υγεία των οποίων βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω των συνθηκών κράτησής τους;

Γ) Ποια μέτρα έχει λάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεσα η, εκ του νόμου, οφειλόμενη α) έγγραφη ενημέρωση από τις αρχές των κρατουμένων, σε γλώσσα που να κατανοούν, για τα δικαιώματά τους, β) η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία εξατομικευμένη κρίση και ειδική μεταχείριση επί της νομικής κατάστασης κάθε αλλοδαπού που βρίσκεται στην Ελλάδα, λαμβανομένης υπʼ όψιν της ευαλωτότητας και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περίπτωσης, γ) τα δικαιώματα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και δη η προστασία των ανηλίκων και η φιλοξενία τους σε κατάλληλες δομές αλλά και η φιλοξενία των αιτούντων άσυλο, εφʼ όσον το επιθυμούν, σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, η δημιουργία των οποίων συνιστά υποχρέωση και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία περί υποδοχής;

Δ) Πώς διατέθηκαν οι πιστώσεις ύψους 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση των Κέντρων Κράτησης στην περιοχή της Αττικής (Πέτρου Ράλλη, Ελληνικό κ.λπ.), 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση λοιπών υφιστάμενων χώρων κράτησης καθώς και 30 εκ. ευρώ για την δημιουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης, στοιχεία που ζητήθηκαν με την Α.Κ.Ε 200/1-10-2012 και δε δόθηκαν από το Υπουργείο;

2) Ερωτάται ο Υπουργός Υγείας :

Α) Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου α) να διενεργηθούν οι απαιτούμενοι  υγειονομικοί έλεγχοι στους χώρους/κέντρα κράτησης αλλοδαπών και εν προκειμένω στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής και β) να σφραγιστούν οι χώροι που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές καταλληλότητας όπως το εν λόγω κέντρο της  Αμυγδαλέζας, οι συνθήκες στο οποίο θέτουν σε κίνδυνο την υγεία εκατοντάδων ανθρώπων που είναι κρατούμενοι, αλλά και  εργαζόμενοι;

Β) Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να εξασφαλιστεί, άμεσα, η πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των διοικητικά κρατουμένων και εν προκειμένω στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Αττικής;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασιλική Κατριβάνου

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Έφη Γεωργοπούλου

Μαρία Διακάκη

Ηρώ Διώτη

Ρένα Δούρου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Κώστας Ζαχαριάς

Νίκος Μιχαλάκης

Μαρία Μπόλαρη

Στέφανος Σαμοΐλης

Αφροδίτη Σταμπουλή

Γιάννης Σταθάς

Πέτρος Τατσόπουλος