Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/04/2013

Ερώτηση Ε. Γεωργοπούλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Εκκρεμείς αποζημιώσεις προς τους πλημμυροπαθείς επαγγελματίες και εμπόρους του Πύργου

Την 4η & 5η Φεβρουαρίου του 2012 διάφορες περιοχές του Δήμου Πύργου επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και το αποτέλεσμα αυτών ήταν τεράστιες πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε κτίρια, υποδομές, αγροκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικούς χώρους και εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κήρυξε τις συγκεκριμένες περιοχές σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης με τις υπʼ αρίθμ. Πρωτ. 673/5-2-2012, 702/6-2-212 & 819/9-2-2012 αποφάσεις. Σʼ αυτές τις περιπτώσεις, βάσει του Νόμου 2459/1997, προβλέπεται αποζημίωση για βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την υπʼ αρίθμ. 20725/Β.979/10-05-2011 απόφαση του Υπουργού Oικονομικών δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ1207τ.Β/14-06-2011 άρθρο 3 παρ.2 η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την έκδοση της ΚΥΑ με σχετική απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. Επίσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ.2 του ιδίου ΦΕΚ, ο ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης τόσο της κατά περίπτωση αρμόδιας περιφέρειας ή Π.Ε. όσο και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες.

Σύμφωνα με την υπʼ αρίθμ. 20725/Β.979/10-05-2011 απόφαση του Υπουργού Oικονομικών δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ1207τ.Β/14-06-2011 άρθρο 3 παρ.2 η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την έκδοση της ΚΥΑ με σχετική απόφαση του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και τις διαδικασίες λειτουργίας του. Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. Επίσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ.2 του ιδίου ΦΕΚ ο ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης τόσο της κατά περίπτωση αρμόδιας περιφέρειας ή Π.Ε. όσο και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες.

Έτσι λοιπόν με απόφαση της Π.Ε. Ηλείας συγκροτήθηκαν επιτροπές για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις. Αφού οι επιτροπές ολοκλήρωσαν τους ελέγχους βρέθηκαν 74 επιχειρήσεις να έχουν υποστεί ζημιές συνολικού ύψους 1.856.546,00?, ποσό το οποίο –όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο της Π.Ε. Ηλείας– είναι μικρότερο από το συνολικό που οι επιχειρήσεις δήλωσαν και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα πρακτικά καταγραφής (αναλυτικά ανά κατηγορία και επιχείρηση) στάλθηκαν αρχικά στις 23/02/2012 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και εκ νέου στις 25/04/2012 στο Υπουργείο Οικονομικών από την Π.Ε. Ηλείας.

Κατόπιν τούτων:

Επειδή έχουν ήδη προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

Επειδή το διάστημα που έχει περάσει από την καταστροφή που υπέστησαν είναι μεγάλο (14 μήνες),

Επειδή βάσει των επιτροπών καταγραφής το ύψος του ποσού αποζημίωσης είναι σχετικά μικρό ανάλογα με τις ζημιές,

Επειδή οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση από την εφιαλτική κατάσταση που πλέον όλη η αγορά αντιμετωπίζει και ταυτόχρονα αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία,

Επειδή αφορά επαγγελματίες ενός νομού που την τελευταία πενταετία έχει πληγεί από αλλεπάλληλες θεομηνίες (φωτιές, σεισμούς, ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες κ.λπ.),

Επειδή το αποτέλεσμα όλων αυτών των θεομηνιών είναι να έχει διαρραγεί σοβαρά ο οικονομικός ιστός του νομού και πολλές επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας, 

Επειδή είναι χρέος μιας ευνομούμενης πολιτείας να τηρεί τις υποσχέσεις της προς τους πολίτες που έχουν ανάγκη και δικαιούνται τη στήριξή της,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)    Πότε και κατόπιν ποιων ενεργειών θα εκταμιευθεί το κονδύλι των 1.856.546,00?;

2)    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν οι Υπουργοί προκειμένου να καλειφθεί το κενό αρμοδιοτήτων που έχει προκύψει μετά τη συγχώνευση – κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να αποφευχθούν τώρα και στο μέλλον τέτοιου είδους γραφειοκρατικά εμπόδια που αναστέλλουν την αποπληρωμή των δικαιούχων του νομού Ηλείας καθώς και ανάλογων περιπτώσεων άλλων περιοχών.

Η ερωτώσα βουλευτής

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη