Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Συμβάσεις παραχώρησης Οδικών Αξόνων

1.Έχει παρέλθει ήδη χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξη μηνών από την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων για την επανεκκίνηση των έργων των Οδικών Αξόνων και δύο ετών από τη διακοπή των εργασιών, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί κάποια σχετική συμφωνία, παρά τις κατά καιρούς  εξαγγελίες του Υπουργείου οι οποίες αναφέρονται σε καταρχήν συμφωνίες με τους κατασκευαστές και τους Παραχωρησιούχους των Έργων αυτών.

Έχουν επίσης, εξαγγελθεί αφʼ ενός συνεννοήσεις με Κοινοτικούς παράγοντες και Υπηρεσίες και αφʼ ετέρου η συνέχεια των διαπραγματεύσεων με τις Δανείστριες Τράπεζες.

Επίσης, σύμφωνα με το τελευταίο  χρονοδιάγραμμα, προβλεπόταν η ολοκλήρωση των συμφωνιών έως το τέλος Φεβρουαρίου και η έναρξη των εργασιών στα εργοτάξια, τον Απρίλιο.

2. Δεν έχουν ακόμη τελεσφορήσει οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση των προβλημάτων, ούτε έχει εξασφαλισθεί η οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τις Τράπεζες, δεδομένου ότι οι αλλοδαπές Τράπεζες  προτίθενται να αποχωρήσουν, ενώ οι Ελληνικές δεν έχουν ακόμη ανακεφαλαιοποιηθεί Παρά ταύτα, εξακολουθούν να αιωρούνται, για τρίτη συναπτή φορά, εξαγγελίες περί άλλων, νέων, έργων παραχώρησης.

3. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και τον τύπο (Βήμα της 13ης-12-2012) «Το δημόσιο θα καταβάλει 280 εκατ. ευρώ για αξιώσεις που άπτονται κατασκευαστικών εργασιών (και όχι όλων των διεκδικήσεων των παραχωρησιούχων), οι εταιρίες παραχώρησης θα παραιτηθούν από το δικαίωμα προσφυγής στην Διαιτησία για τις εν λόγω αξιώσεις κι, έτσι, πηγές του υπουργείου θεωρούν ότι θα κλείσει ένα σημαντικό «αγκάθι» στις μεταξύ τους σχέσεις.»

 Με βάση τα ανωτέρω και,

•    Επειδή στη γραπτή απάντηση της  υπ.αριθ. 442/2958 της 10/12/2012 ερώτησής μας στο Υπ. Αν.Μετ.Υπ.Δικτύων. αναφέρεται ότι οι εισπράξεις κατά την περίοδο κατασκευής των Έργων προορίζονται για την κατασκευή των νέων τμημάτων των Έργων, για τη βελτίωση των υφισταμένων τμημάτων καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση των Έργων.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός :

•    Πώς υπολογίζεται το ποσό των 280εκ ?;

•    Ποιες αξιώσεις, που «άπτονται κατασκευαστικών εργασιών» μόνο, περιλαμβάνονται;

•    Δεν υπάρχει ευθύνη ή συνευθύνη  σε αυτές των Κατασκευαστών καθώς και των Παραχωρησιούχων;

•    Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαιτήσεις, ώστε να αποκλείεται κάθε μελλοντική διεκδίκηση;

•    Τι κόστος μπορεί επιπλέον να ανακύψει εάν επακολουθήσει και ένα «λιγότερο σημαντικό αγκάθι στις μεταξύ τους σχέσεις»;

•    Έχουν συμμετάσχει οι Υπηρεσίες και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός στον υπολογισμό αυτό;

•    Ποιος είναι ο ρόλος των Συμβούλων οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή;

•    Ποιος υπήρξε τελικά ο ρόλος του ειδικού διαπραγματευτή; Αυτός φέρει την ευθύνη για τη συμφωνία και τους όρους της;

•    Ποια είναι η εκτίμηση για τις αξιώσεις των Παραχωρησιούχων;

•    Προτίθεται το Ελληνικό Δημόσιο να εφαρμόσει τη συμβατική πρόβλεψη ότι συντρέχει «Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου» αφού στις Συμβάσεις Παραχώρησης ανάμεσα στις Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου αναφέρεται η υποχρέωση «να χρηματοδοτήσει το Έργο με ίδια και δάνεια κεφάλαια», ενώ ρητά και σαφώς καθορίζεται ότι «ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή χρηματοδότηση διαθέσιμη για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου» ;

•    Πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες και ποια είναι τα ιδιαίτερα αιτήματα που προβάλλουν οι Δανείστριες Τράπεζες ξένες ή ελληνικές;

•    Ποια από αυτά έχουν συμβατικό έρεισμα και ποια όχι;

•    Πόσες και ποιες από τις Δανείστριες Τράπεζες υπάγονται στο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης και ποιο ποσοστό των δανείων των Έργων καλύπτουν αυτές συνολικά; 

•    Έχουν καθοριστεί πρόσθετες αποζημιώσεις προς τους Παραχωρησιούχους, οι οποίες να αφορούν «σε δαπάνες και έξοδα λόγω καθυστέρησης της Έναρξης Παραχώρησης», στα υπόλοιπα  Έργα εκτός της Ολυμπίας Οδού  και του Μορέα, και εάν ναι, ποια είναι αυτά τα ποσά;

•    Πόσο πιθανή είναι η ολοκλήρωση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των προβλεπομένων εργασιών μέχρι το τέλος του 2015, με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις;

•    Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης των Παραχωρησιούχων (ο εσωτερικός δείκτης αποδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης) στις προωθούμενες συμφωνίες για την επανεκκίνηση των εργασιών ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ευγενία Ουζουνίδου

Μαρία Κανελλλοπούλου

Δημήτρης Κοδέλας

Μιχάλης Κυριακάκης

Αλέξανδρος Μεικόπουλος

Θανάσης Πετράκος

Μαρία Τριανταφύλλου

Βασίλης Χατζηλάμπρου