Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
12/04/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής: Προστασία και βελτίωση των βοσκοτόπων της χώρας, απαραίτητου πόρου για την βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας

Οι βοσκότοποι εκτός της περιβαλλοντικής τους σημασίας, ως δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, αποτελούν έναν ανεκτίμητο πόρο για την κτηνοτροφία μας,  συμβάλλουν δε, καταλυτικά στη μείωση του κόστους παραγωγής των ζώων καθώς και στην παραγωγή ποιοτικών και οικονομικών προϊόντων.

Η διατροφή των ζώων είναι ο κυριότερος  παράγοντας  που διαμορφώνει το κόστος  των ζωικών προϊόντων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων μας στηρίζεται για τη διατροφή των ζώων, σε αγοραζόμενες ζωοτροφές ή στη βόσκηση, διότι στερείται ιδιόκτητης γης για την καλλιέργεια των απαραίτητων ζωοτροφών.

Τα τελευταία χρόνια, που οι τιμές των ζωοτροφών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, η σημασία των βοσκοτόπων για τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχει  ιδιαίτερη βαρύτητα.

Επιπλέον η χρήση των βοσκοτόπων είναι σημαντική για πολλούς κτηνοτρόφους μας, διότι σε αυτή στηρίζονται τα εκτατικά τους δικαιώματα, προκειμένου να λάβουν την ενιαία αποδεσμευμένη ενίσχυση.

Λαμβάνοντας υπόψη και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μετά το 2014, οι βοσκότοποι θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο στη λήψη της ενιαίας ενίσχυσης, για σχεδόν όλους τους κτηνοτρόφους, συνεπώς απαιτείται να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό καθεστώς χρήσης αυτών.

Στον καθορισμό των μόνιμων βοσκότοπων, του κανονισμού του Ε.Κ. & Συμβουλίου «Περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κ.Α.Π.» συμπεριλαμβάνονται πλέον εκτός από τις χορτολιβαδικές (grassland) και οι εκτάσεις με θαμνώδη βλάστηση (pasture) και μάλιστα κάθε κράτος μέλος έχει την υποχρέωση οι βοσκότοποι να διατηρούν μια σταθερή αναλογία σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την εκτατική κτηνοτροφία και ειδικότερα για την αιγοπροβατοτροφία, παίζουν οι εποικιστικές βοσκήσιμες εκτάσεις, αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ βάσει του ν. 3147/2003, στις οποίες έχουν αποκατασταθεί αρκετοί κτηνοτρόφοι μικρών ζώων με τις απαραίτητες σταβλικές εγκαταστάσεις τους.

Όμως με την εφαρμογή του νόμου  4061/12 καλούνται να πληρώσουν εκ νέου, παρά το γεγονός ότι  τους έχει ήδη επιβληθεί τίμημα βάσει του 3147/2033.

Έτσι η πρόσφατη ψήφιση του ν. 4061/12 αντί να απλουστεύσει τις διαδικασίες προς όφελος της  κτηνοτροφίας, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Όπως :

•    Στον τρόπο που παραχωρείται η χρήση της βοσκής για έκταση πάνω από 100 στρέμματα, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να είναι βιώσιμη μία κτηνοτροφική μονάδα

•    Η απαίτηση για εκ νέου καταβολή τιμήματος, για την χρήση του βοσκότοπου, όπως προβλέπεται από τον νέο νόμο 4061/12, από τους κτηνοτρόφους, που έχουν καταβάλει ήδη ένα τίμημα με βάση το ν. 3147/2003.

Επειδή:

•    Οι βοσκότοποι αποτελούν πολύτιμο και απαραίτητο πόρο για την βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και για την παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων.

•    Η χρήση των βοσκοτόπων αποτελεί, και θα συνεχίσει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη από τους κτηνοτρόφους, της ενιαίας αποδεσμευμένης ενίσχυσης.

•    Η εφαρμογή του νόμου 4061/12 δημιουργεί προβλήματα, γραφειοκρατικά και επιβαρύνει οικονομικά τους κτηνοτρόφους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός με ποιες  ενέργειες σκοπεύει:

1.    Να προστατεύσει τους βοσκότοπους από αλλαγές χρήσης και χαρακτήρα των εδαφών τους;  

2.    Να προχωρήσει στην οριοθέτηση τους;

3.    Να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο χαρακτηρισμού και διαχείρισης των βοσκοτόπων, ώστε να αποφευχθεί κάθε δυσκολία δήλωσής τους στο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων (ΟΣΔΕ);

4.    Να απαλείψει τα προβλήματα, την γραφειοκρατία και την οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων από την εφαρμογή του νόμου 4061/12;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Γελαλής

Ηρώ Διώτη

Βαγγέλης Αποστόλου

Θανάσης Πετράκος

Δημήτρης Γάκης

Γεωργοπούλου Έφη

Μαρία Κανελλοπούλου

Χρήστος Μαντάς

Λίτσα Αμμανατίδου

Παναγιώτα Δριτσέλη

Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Πάντζας Γιώργος

Ανδρέας Ξανθός

Γιάννης Σταθάς

Νίκος Μιχαλάκης

Αγνή Καλογερή

Όλγα Γεροβασίλη

Συρμαλένιος Νίκος

Γιώργος Βαρεμένος

Ευγενία Ουζουνίδου

Κώστας Μπάρκας