Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/05/2013

Ερώτηση Στ. Κοντονή, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Οικονομικών: Οικονομική ανέχεια ανασφάλιστου υπερήλικα του ΟΓΑ στην Ζάκυνθο συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων του μνημονιακού νόμου 4093/2012

.

Βάσει των διατάξεων, ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ. 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια για την παροχή της σύνταξης που καταβάλλει ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Για τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων από 1-1-2013 απαιτούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, β) να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού. Σε περίπτωση εγγάμων, να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός του σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος, γ) να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους, και δ) το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320) ευρώ. Επί εγγάμων το συνολικό οικογενειακό φορολογικό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

Το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα των 8.640 ευρώ που τίθεται ως όριο για την παροχή της σύνταξης από τον ΟΓΑ αναδεικνύει την αναλγησία με την οποία αντιμετωπίζει η τρικομματική κυβέρνηση τους υπερήλικες συμπολίτες μας. Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε από τον Υπουργό Ιωάννη Βρούτση σε ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ η οποία κατατέθηκε στις 21/12/2012, «το ποσό των 4.320,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 12 μηνιαίες δόσεις συντάξεις που χορηγεί ο ΟΓΑ και δεν υπέστη καμία απολύτως μείωση πλην της κατάργησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας που κρίθηκε αναγκαίο για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής και προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».

Βάσει των ανωτέρω, περικόπηκε πλήρως η σύνταξη υπερήλικα ανασφαλίστου, του κ. Ιωσήφ Καραμαλίκη του Ανδρέα, κατοίκου Λαγανά Ζακύνθου, βάσει απόφασης ΟΓΑ (ΑΜΣ ΟΓΑ 13040/00731, απόφαση από 10-04-2013) με το αιτιολογικό ότι, δεδομένης της λήψης σύνταξης και από την σύζυγό του και κάποιου ενοικίου (το οποίο δηλώθηκε το 2012 και δεν υφίσταται πλέον), το σύνολο των εισοδημάτων της οικογενείας ανέρχεται τύποις σε 12.565 ευρώ και στην πραγματικότητα άνευ του ενοικίου πλέον σε 9.800,50 ευρώ, σε ποσό δηλαδή ασήμαντα μεγαλύτερο από το όριο των 8.640 ευρώ. Έτσι, μια οικογένεια όπου υπήρχαν δυο συντάξεις του ύψους των 351 και 347,50 ευρώ μηνιαίως, καλείται τώρα να ζήσει με 351 ευρώ μηνιαίως και στην πραγματικότητα να λιμοκτονήσει. 

Βάσει όλων των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Τι προτίθεται να πράξει κάθε ένας από αυτούς για την επίλυση του βιοτικού προβλήματος της παραπάνω οικογενείας;

2) Εκτιμoύν οι κ.κ. Υπουργοί ότι για τις περιπτώσεις εκείνες, όπως υπερήλικα ζευγάρια που το φορολογητέο τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 8.640,00 ευρώ και επομένως διακόπτεται η παροχή σύνταξης στον έναν από τους δύο, μπορούν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια με κοινό μηνιαίο εισόδημα των 360 ευρώ; Πώς θα πληρωθούν για παράδειγμα τα φάρμακα που απαιτούνται σε αυτές τις ηλικίες;

3) Το φορολογητέο οικογενειακό ποσό που ελέγχεται σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, αφορά περασμένο έτος και συγκεκριμένα οικονομική χρήση του περασμένου έτους που μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 8.640,00 ευρώ λόγω άλλων πρόσθετων ενισχύσεων όπως ενοίκια κτλ., τα οποία πλέον δεν υφίστανται εξαιτίας των ευρύτερων οικονομικών συνθηκών. Πώς σκοπεύει κάθε ένας από τους κ.κ. Υπουργούς να αντιμετωπίσει την κατάφωρη αυτή αδικία; 

 4) Τι πρόκειται να πράξει κάθε ένας από τους κ.κ. Υπουργούς ώστε να αποκατασταθεί σε τόσο μικρά ποσά η μείωση που υφίστανται τα πενιχρά προνοιακά επιδόματα, όπως αυτό του ΟΓΑ, λόγω περικοπών της άδειας και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα;

Αθήνα, 02/5/2013

Ο ερωτών βουλευτής

Σταύρος Κοντονής