Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
26/08/2005

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ AΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ Α. Αλαβάνος συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Χανίων στην Κεντρική Ένωση Χανίων, όπου συζήτησαν τα έντονα προβλήματα του  αγροτικού τομέα της χώρας

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο  Πρόεδρος του ΣΥΝ Α. Αλαβάνος  παρουσίασε ένα δεκάλογο  μέτρων για την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυση των έντονων προβλημάτων  της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα της Κρήτης

Ο δεκάλογος των μέτρων είναι:

1. Επίκεντρο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι η στήριξη της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης και η απόρριψη της πρότασης της Βρετανικής Προεδρίας  για μείωση των αγροτικών ενισχύσεων, μέσα από συμμαχίες που μπορεί να κάνει η Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τόνισε ο Α.Αλαβάνος: "αν θέλει ο σοσιαλιστής κος Μπλερ να μειώσει το βάρος του προϋπολογισμού, ας μειώσει τις ενισχύσεις στις γιγαντιαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις όπως της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας αφού η Ελισάβετ, ο Φίλιππος, ο Κάρολος και η Καμίλα είναι η πιο πλουσιοπάροχα επιδοτούμενη αγροτική οικογένεια."

2. Μη εφαρμογή της προβλεπόμενης ρύθμισης για πλήρη αποσύνδεση των κοινοτικών ενισχύσεων από την παραγωγική διαδικασία πράγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη πολλών καλλιεργειών και αγροτικών εκτάσεων στην τύχη τους και την μετατροπή μιας  οικονομικής παροχής  σε προσωρινό κοινωνικό επίδομα. Ήδη στις χώρες που εφαρμόσθηκε η νέα ΚΑΠ  και η πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή  καταγράφεται  σημαντική εγκατάλειψη  των καλλιεργούμενων εκτάσεων όπως στην Πορτογαλία 15% και μεγαλύτερες στην Αυστρία και Ιταλία.

3. Ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος και ανασύνταξή του, όχι για να καλυφθούν οι τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν από την κομματικοποίηση και από φαινόμενα διαφθοράς αλλά για να λειτουργήσει  σε νέες βάσεις στηριζόμενος  στην συμμετοχή των παραγωγών και στους υγιείς   συνεταιρισμούς. Παρέμβασή του σε όλες τις φάσεις του κυκλώματος μεταποίησης και εμπορίας. Στήριξη επίσης των ομάδων παραγωγών.

4. Αξιοποίηση της έρευνας  και του επιστημονικού προσωπικού γεωπόνων και κτηνιάτρων όχι με αποσπασματικά , ασύνδετα και περιορισμένα μέτρα όπως προβλέπει το νομοσχέδιο "για ρυθμίσεις  για αγροτικά θέματα και την προσαρμογή στην ΚΑΠ" αλλά με βάση  μια πολιτική τεχνολογικής αναβάθμισης και εκπαίδευσης με άξονα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την χρήση αποκεντρωμένων θεσμών.

5. Προώθηση της πιστοποίησης των επωνύμων προϊόντων, των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και προστασίας γεωγραφικής ένδειξης. Λόγου χάρη σήμερα κανένα τελωνείο σε καμία χώρα του κόσμου  δεν μπορεί να σταματήσει το κρητικό παξιμάδι λόγω της ποιότητας του αν και κατασκευάζεται με βάση ένα φτωχό αγροτικό προϊόν που προορίζεται  για την κτηνοτροφία, το κριθάρι. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για το κρητικό ελαιόλαδο το οποίο το αγοράζουν χύμα οι Ιταλοί για να πλουτίσουν τις δικές τους ποικιλίες,  για το σφακιανό πρόβατο που δεν είναι τόσο γνωστό ευρύτερα ή για το κρητικό κρασί το οποίο στην τυποποίηση του   βρίσκεται σε αρχέγονο στάδιο σε σύγκριση  με άλλα νησιά  όπως η Σαρδηνία και η Σικελία

6. Πακέτο επειγόντων μέτρων για ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας. Άρση των σημαντικών εμποδίων που υπάρχουνε όπως π.χ. το χανιώτικο βιολογικό κρέας όπου η έλλειψη σφαγείων και τεμαχιστηρίων  έχει σαν αποτέλεσμα  το μοσχάρι να πωλείται από τον παραγωγό  στην τιμή των 5 Ε και να φτάνει στον καταναλωτή  στην τιμή των 20 και 30 Ε. Προώθηση οικολογικών πάρκων και λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων . Εκπαίδευση των βιοπαραγωγών . Δημιουργία ομάδων παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

7. Έρευνα και προώθηση των αναδιαρθρώσεων εκείνων οι οποίες θα ενισχύσουν ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα την αγροτική παραγωγή με έμφαση μάλιστα  σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις σε ήδη καλλιεργούμενα προϊόντα όπως π.χ. η ανασύσταση των γηρασμένων ελαιώνων με νέα  υποκείμενα που διευκολύνουν την συγκομιδή , μειώνουν το κόστος και αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις. Η προώθηση υπερπρώιμων  ή πρωίμων ποικιλιών εσπεριδοειδών, ανάπτυξη αμπελώνων που δίνουν υψηλής ποιότητας κρασί.

8. Η ανάπτυξη αγροτουρισμού , του οικολογικού τουρισμού και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων της αγροτικής παραγωγής.

9. Η ανακήρυξη της Ελλάδας ελεύθερης ζώνης από μεταλλαγμένα προϊόντα  σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για την Βιοασφάλεια  και τις αποφάσεις  των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όλης της χώρας.

10.  Πακέτο επειγόντων μέτρων  για την εξάλειψη του χάσματος των τιμών καταναλωτή /παραγωγού  με την δραστηριοποίηση των συλλογικών κοινωνικών αγροτικών οργανώσεων  στην εμπορία των προϊόντων , εγγραφή στο διαδίκτυο των παρεχομένων ειδών  και τιμών σε διάφορες περιοχές.

To Γραφείο Τύπου