Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
12/09/2005

16 Οδηγίες του Τομέα Υγείας & Προστασίας του Καταναλωτή δεν έχει μεταφέρει η Ελλάδα στο εσωτερικό δίκαιο

Η Ελλάδα οδηγείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Οδηγία 2003/99

Απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη

«Στις 28 Ιουλίου 2005 η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε ακόμη μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο 16 οδηγίες του τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία μεταφοράς», απαντά η Κομισιόν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στη σχετική ερώτηση ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Επιτροπή πληροφόρηση για τις οδηγίες που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και αφορούν στον τομέα υγείας και προστασίας του καταναλωτή.

Η Επιτροπή στην απάντησή της υπογραμμίζει ότι: «Για 13 από τις οδηγίες αυτές, η Επιτροπή κίνησε κατά της Ελλάδας τη διαδικασία επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ για τη μη κοινοποίηση εθνικών μέτρων μεταφοράς.». Σε μία περίπτωση -Οδηγία 2003/99- αποφάσισε στις 5/7/05 την προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο εναντίον της Ελλάδας.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις Οδηγίες και τα στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει:

Τίτλος Οδηγίας Στάδια διαδικασίας επι παραβάσει
1. Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 5/7/2005
2. Οδηγία 2002/89/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
3. Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
4. Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος βοοειδών Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
5. Οδηγία 2003/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων των κινήσεων των αιγοπροβάτων Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
6. Οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
7. Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29 Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
8. Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
9. Οδηγία 2004/105/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στις 13/7/2005
10. Οδηγία 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/54/EΚ σχετικά με την επισήμανση ορισμένων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ και το μετά αμμωνίου άλας του Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 28/7/2005
11. Οδηγία 2004/115/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για ορισμένα φυτοφάρμακα που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 28/7/2005
12. Οδηγία 2004/116/ΕΚ της Επιτροπής tης 23ης Δεκεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του προϊόντος Candida guilliermondii Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 28/7/2005
13. Οδηγία 2005/17/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2005 για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ για τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 28/7/2005
14. Οδηγία 2003/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών Η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, κατά τον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο εάν οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς
15. Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος Η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, κατά τον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο εάν οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς
16. Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK Η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ, κατά τον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο εάν οι ελληνικές αρχές δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς

To Γραφείο Τύπου