Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
08/03/2006

Κομισιόν: Τελευταία στην ΕΕ-15 η Ελλάδα σε καινοτομία και έρευνα!

Ιδιωτικός τομέας: η χαμηλότερη συμμετοχή στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στους δέκα πέντε!

Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στον Δημήτρη Παπαδημούλη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση της ΕΕ-15, τόσο σε συνολικές δαπάνες όσο και στην συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η χώρα μας βρίσκεται τρεις φορές κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και μεταξύ των 25 κρατών-μελών, η Ελλάδα παραμένει ουραγός, (21η στη συνολική δαπάνη αλλά και στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα).

Σημειώνεται ότι με την Συμφωνία της Λισσαβόνας τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί ότι μέχρι το 2010, οι επενδύσεις τους για έρευνα και ανάπτυξη θα φθάσουν το 3% του ΑΕΠ κάθε κράτους, από τα οποίο τα 2/3 πρέπει να παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη αποκαλύπτεί ότι η Ελλάδα δαπανεί μόλις το 0,58% του ΑΕΠ για καινοτομία και έρευνα, ενώ η συμμετοχή των βιομηχάνων - σε πλήρη αντίθεση με την συμφωνία της Λισσαβόνας - είναι κάτω του ενός τρίτου. Επισημαίνεται ότι οι, ούτως ή άλλως, πενιχρές δαπάνες της Ελλάδας για νέες τεχνολογίες μειώνονται αντί να αυξάνονται. Τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν κατά 0,10% (από 0,68% στο 0,58%). Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσος όρος ΕΕ είναι σήμερα υπερ-τριπλάσιος των ελληνικών δαπανών (1,87% του ΑΕΠ), ενώ η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, κατά μέσο όρο, είναι στην Ε.Ε. 54,3%

Στο κείμενο της απάντησης του ο αρμόδιου Επιτρόπου Potočnik έχει επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να αυξήσουν το επίπεδο των δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), ώστε να προσεγγίσει το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2010, ενώ δύο τρίτα των εν λόγω δαπανών πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία έχουν αποσταλεί απ' ευθείας στο Αξιότιμο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, η "ένταση Ε&Α" στην ΕΕ των 25 (ήτοι οι συνολικές δαπάνες για την Ε&Α ως ποσοστιαία αναλογία του ΑΕΠ) παρέμειναν στάσιμες περίπου στο 1,9% κατά την περίοδο 2002-2004. Tο μερίδιο των δαπανών Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα παραμένει επίσης στάσιμο στο 55%. ".. Η Ετήσια Έκθεση Προόδου καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρότερη δέσμευση στην Ε&Α και στην καινοτομία και, για όσα δεν το έχουν ακόμη πράξει, να καθορίσουν τους στόχους της έντασης Ε&Α".. Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α, πρέπει να δημιουργηθούν ελκυστικότερες συνθήκες για τις αγορές που χαρακτηρίζονται από ένταση τεχνολογίας, μέσω της καλύτερης χρήσης των δημοσίων συμβάσεων, των φιλικών στην καινοτομία κανονιστικών διατάξεων και των προτύπων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει επίσης να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πανευρωπαϊκών πρωτοπόρων αγορών σε καίριας σημασίας τεχνολογικούς τομείς, με βάση το έργο των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών.»

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης αντί σχολίου παραθέτει απόσπασμα από πρόσφατη ομιλία του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 2005

«Η Ελλάδα προχωρά στο μέλλον με διορατικότητα, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Αναπτύσσονται δράσεις προσανατολισμένες στις ανάγκες της Νέας Οικονομίας και της σύγχρονης κοινωνίας. Υποστηρίζεται (μέσω ειδικών προγραμμάτων και κυρίως μέσω των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και «Κοινωνία της Πληροφορίας»)η έρευνα, η Τεχνολογία και η καινοτομία. Αναβαθμίζονται τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα. Χρηματοδοτούνται πάνω από 2.000 ερευνητικά έργα.. Η Ελλάδα μπαίνει, τώρα, στη λεωφόρο της Νέας Γνώσης και της Τεχνολογίας».

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ (2004) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ( %) (2003)
ΒΕΛΓΙΟ 1,9 60,3
ΤΣΕΧΙΑ 1,27 51,4
ΔΑΝΙΑ 2,6 61,3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,49 67,1
ΕΣΘΟΝΙΑ 0,91 33
ΕΛΛΑΔΑ 0,58 30,7
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,05 48,4
ΓΑΛΛΙΑ 2,16 50,8
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,2 59,1
ΙΤΑΛΙΑ 1,14 43
ΚΥΠΡΟΣ 0,36 19,8
ΛΕΤΟΝΙΑ 0,42 33,2
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,76 16,7
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,78 80,4
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0,89 30,7
ΜΑΛΤΑ 0,29 18,6
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,77 50,6
ΑΥΣΤΡΙΑ 2.36 43
ΠΟΛΩΝΙΑ 0,56 30,3
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,74 31,7
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1.6 59,3
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,53 45,1
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 3,52 70
ΣΟΥΗΔΙΑ 3,7 65
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,88 43,9
ΕΕ-25 1,87 54,3

To Γραφείο Τύπου