Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
22/08/2006

Κομισιόν: Βαριές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα - Μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά δύο χρόνια!

Αδρανούν οι αρχές - Στον δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα

Αποκαλυπτική απάντηση του Επιτρόπου Δήμα στον Δ. Παπαδημούλη

Ένα απίστευτο χρονικό αδράνειας και ανευθυνότητας, που αφορά στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις βαριές της επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας (Αττική, Θεσ/νίκη, Πάτρα) περιγράφει ο Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα του Δημήτρη Παπαδημούλη, αφορούσε τις πολύ υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου και (ΝΟ2) και μικροσωματιδίων (ΡΜ2,5 και ΡΜ10) στα αστικά κέντρα, την αξιολόγηση των «εξηγήσεων», που παρουσίασαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Από τις απαντήσεις του Επιτρόπου προκύπτει το εξής χρονοδιάγραμμα:

Από τα στοιχεία του 2001 προέκυψε ότι οι υπερβάσεις ΝΟ2 και μικροσωματιδίων στις ζώνες Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας ξεπερνούσαν τις οριακές τιμές και το περιθώριο ανοχής. Σύμφωνα με την Οδηγία 96/62 η Ελλάδα όφειλε να αιτιολογήσει επαρκώς τις υπερβάσεις αποδεικνύοντας ότι οφείλονταν σε φυσικά αίτια ή στην αντίθετη περίπτωση να εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επίτευξη των οριακών τιμών εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων (31 Δεκεμβρίου 2003).

Όπως ήταν αναμενόμενο η Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι οι υπερβάσεις οφείλονταν σε συγκυριακά φυσικά αίτια αλλά η Κομισιόν απέρριψε τον ισχυρισμό ως μη επαρκώς αιτιολογημένο και ζήτησε να υπάρξει το ολοκληρωμένο σχέδιο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003.

Ως συνήθως «δεν κοινοποιήθηκε κανένα σχετικό σχέδιο και η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν είχε συμμορφωθεί με τις ως άνω διατάξεις».

Τον Ιούνιο του 2003 υπήρξε υπέρβασης του κατωφλιού συναγερμού για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου και η Ελλάδα όφειλε να είχε κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις καταγραφείσες τιμές και τη διάρκεια των εν λόγω επεισοδίων ρύπανσης.

Τον Ιούνιο του 2005, ο Επίτροπος επιβεβαιώνει στον Δ. Παπαδημούλη ότι η «Ελλάδα δεν έχει ως τώρα υποβάλει κανένα σχέδιο ή πρόγραμμα από αυτά που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα».

Τον Ιούλιο του 2005 η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα «για την απουσία σχεδίων ή προγραμμάτων γα την επίτευξη των οριακών τιμών όσον αφορά το διοξείδιο του αζώτου και τα μικροσωματίδια ΡΠ10 στις ζώνες της Αθήνας, της Θεσ/νίκης και της Πάτρας».

Τον Οκτώβριο του 2005 «οι ελληνικές αρχές απαρίθμησαν σειρά μέτρων, που ελήφθησαν για την επίτευξη οριακών τιμών όσον αφορά το ΝΟ2 και τα ΡΜ10 και ισχυρίστηκαν ότι η υπέρβαση του ΡΜ10 οφειλόταν σε φυσικούς παράγοντες». Η Επιτροπή ζήτησε «λεπτομερέστερες πληροφορίες επί της ουσίας των ληφθέντων μέτρων και του αντικτύπου των φυσικών παραγόντων στην υπέρβαση των οριακών τιμών των περιθωρίων ανοχής σε ότι αφορά τα ΡΜ10».

Τον Ιούνιο του 2006, πριν δύο μήνες, οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν τις ζητηθείσες διευκρινίσεις οι οποίες, οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή.

Σε ότι αφορά τις βαριές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, στην απάντησή του ο κ. Δήμας αναφέρει επίσης ότι: «Το διοξείδιο του αζώτου παραβλάπτει τη λειτουργία των πνευμόνων και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων. Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, αυξάνει τις αερογενείς αλλεργίες, τον αριθμό κρουσμάτων που χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας και τα ποσοστά θνησιμότητας.

Τα μικροσωματίδια PM2,5, τα οποία είναι και τα πλέον επικίνδυνα, συνιστούν το λεπτότερο κλάσμα των PM10, το οποίο εισβάλλει βαθύτερα στους πνεύμονες, μειώνει το στατιστικά προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη κατά οκτώ μήνες και πλέον, ενώ σε ορισμένες περιοχές υψηλής ρύπανσης, το μειώνει κατά δύο έτη και πλέον. Η αύξηση των αναπνευστικών προβλημάτων και των κρουσμάτων χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου, καθώς και η μείωση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων στα παιδιά και στους ενήλικες, έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται σε μακροπρόθεσμη έκθεση σε μικροσωματίδια. Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις, ακόμη και βραχυπρόθεσμα, αυξάνει τη θνησιμότητα, την ανάγκη φαρμακοθεραπείας και νοσοκομειακής νοσηλείας, τις πνευμονικές φλεγμονές, καθώς και άλλα αναπνευστικά προβλήματα.»

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Από το 2001 μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις της Ελλάδας έχουν επιτρέψει να εκκρεμεί συνεχώς σε βάρος τους η καταγγελία της Ευρ. Επιτροπής ότι δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων σε Αθήνα, Θεσ/νίκη Πάτρα. Η απειλή σε βάρος της δημόσιας υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού από μελέτες προκύπτει ότι στην Ευρ. Ένωση των 15 τα μικροσωματίδια και το όζον ευθύνονται για τον πρόωρο θάνατο 370.000 θανάτων κάθε χρόνο (στοιχεία 2000) και μειώνουν σημαντικά το προσδόκιμο ζωής. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις στα πιεστικά προβλήματα. Οι τσιμεντουπόλεις - θερμοσυσσωρευτές με το ελάχιστο πράσινο, την κυριαρχία του Ι.Χ., τα νοθευμένα καύσιμα, την άναρχη υπερδόμηση και τους ελάχιστους ελεύθερους χρόνους, σκοτώνουν. Οι πολιτικές που τις δημιούργησαν και τις αναπαράγουν απειλούν ευθέως όχι μόνο την ποιότητα ζωής αλλά και την υγείας των εκατομμυρίων πολιτών.»

To Γραφείο Τύπου