Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
14/11/2006

Τροποποιημένος Μπολκενστάιν εναντίον Κοινωνικής Ευρώπης

Δ.Παπαδημούλης : "Η Ευρωπαϊκή Αριστερά καταψηφίζει τον Μπολκενστάιν- λάιτ"

Με αφορμή την συζήτηση και την ψήφιση της τροποποιημένης οδηγίας για τις Υπηρεσίες από το Ευρωκοινοβούλιο, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημ. Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Συνασπισμός και η Ευρωπαϊκή Αριστερά απορρίπτουν την τροποποιημένη πρόταση Μπολκεστάιν που συζητά και θα ψηφίσει αύριο Τετάρτη το Ευρωκοινοβούλιο μετά από την συμβιβαστική συμφωνία της Ευρωδεξιάς με τους Σοσιαλιστές. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της θα οδηγήσει σε συμπίεση της θέσης των εργαζομένων. Θα προκαλέσει μια περαιτέρω αποδυνάμωση του όποιου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου έχει απομείνει.

Το κρίσιμο ερώτημα μετά είναι κατά πόσο η τροποποιημένη πρόταση Οδηγίας έχει βελτιωθεί ριζικά.

H αλήθεια είναι ότι ο συμβιβασμός Ευρωδεξιάς-Σοσιαλιστών, που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2006, υπό την πίεση των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων των συνδικάτων, μετριάζει, αλλά δεν αναιρεί την νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία και το μεγάλο αρνητικό κοινωνικό φορτίο της πρότασης. Με τις ασάφειές του, αφήνει την πόρτα ανοιχτή σε περαιτέρω αρνητικές ερμηνείες, τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Δικαστήριο. Και η αναδιατυπωμένη πρόταση της Επιτροπής που υιοθέτησε και το Συμβούλιο ενισχύει όλες αυτές τις επικίνδυνες ασάφειες.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προστατεύει με την νομολογία του συστηματικά τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την αρχή της χώρας προέλευσης. Πάντα αποφασίζει εναντίον των κανόνων της χώρας υποδοχής, με το επιχείρημα ότι δυσχεραίνουν τις δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων.  

Οι υποστηρικτές αυτής της πρότασης, υπερεκτιμούν την έκταση των "κοινωνικών δικαιωμάτων" που υποτίθεται ότι διαφυλάσσονται στην πρόταση Οδηγίας. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση η οποία έχει την έδρα της σε ένα κράτος με χαμηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά στάνταρντς, θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω των "αυτο-απασχολούμενων" εργαζομένων, έτσι ώστε η χώρα υποδοχής να χάνει το δικαίωμα επιβολής του σεβασμού των εθνικών κανόνων στους συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Υποτίθεται ότι ο Μπολκενστάιν-λάιτ εγγυάται το σεβασμό για τις συλλογικές συμφωνίες. Τίποτα δεν είναι λιγότερο βέβαιο! Όπως παραδέχτηκε ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για την Εσωτερική αγορά αυτό παραμένει μία "γκρίζα περιοχή" στο κοινοτικό δίκαιο.

Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς θεωρεί επίσης ανεπαρκείς τις αλλαγές που έχουν γίνει στο τροποποιημένο κείμενο, εφόσον δεν εξαιρούνται οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.  

Ο κίνδυνος μεταφοράς των επιχειρήσεων σε χώρες με ελαστικότερη κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία θα ενισχυθεί, εάν υιοθετηθεί η οδηγία.

Η Αριστερή Ευρωομάδα έχει καταθέσει στην Ολομέλεια αρκετές τροπολογίες η σημαντικότερη των οποίων είναι η τροπολογία 38, με την οποία απορρίπτεται η κοινή θέση του Συμβουλίου.

Από τις υπόλοιπες τροπολογίες που κατατέθηκαν, σημαντικότερες είναι οι εξής:

Α) Τροπολογία 25:

Προτείνει την ρητή εισαγωγή, στο άρθρο 16 της Οδηγίας, της αρχής της χώρας προορισμού, αντί για την συγκεκαλυμμένη διατήρηση της αρχής της χώρας προέλευσης. Σύμφωνα με την τροπολογία:

"Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται στους νόμους, τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις του κράτους μέλους προορισμού σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών."

Β) Τροπολογία 8:

Αποσυνδέει την εφαρμογή των εθνικών κανόνων για τις συνθήκες απασχόλησης από τους περιορισμούς της κοινής θέσης του Συμβουλίου, που απαιτεί, μεταξύ άλλων, οι σχετικοί εθνικοί κανόνες "να είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και να μην εισάγουν διακρίσεις, κατά την ερμηνεία του Δικαστηρίου, και να συνάδουν με τη λοιπή συναφή νομοθεσία".

Γ) Τροπολογία 12:

Προτείνει να μην εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αντί της αόριστης αναφοράς του κειμένου σε "μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος".

Δ) Τροπολογία 11:

Διευκρινίζει ότι οι διατάξεις της οδηγίας δεν θίγουν την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ακόμη διασφαλίζεται ότι δεν θίγεται το δικαίωμα της απεργίας και τα συλλογικά εργατικά δικαιώματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά επιδιώκει να διαμορφωθούν ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις υπηρεσίες, για την αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ και του αθέμιτου ανταγωνισμού, με μοχλό χώρες με ελαστικότερη κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

Δεν θέλουμε μια Οδηγία η οποία μετατρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μισθωτών σε κανόνα και το σεβασμό των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, σε εξαίρεση.

Από τον Ατλαντικό μέχρι τις Βαλτικές χώρες και από τη Λαπωνία μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Αριστερά διεκδικεί πανευρωπαϊκό άνοιγμα των συνόρων στους εργαζόμενους στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Τα μεταβατικά μέτρα και η ενοποίηση α λα καρτ δημιουργούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ενθαρρύνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη μαύρη εργασία, την εκμετάλλευση και τις διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων από τις νέες χώρες-μέλη.

Ο αγώνας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς εναντίον του κοινωνικού ντάμπινγκ θα συνεχιστεί και μετά την ψήφιση της οδηγίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τα συνδικάτα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.»

To Γραφείο Τύπου