Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
25/11/2006

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αγωνισθείτε κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα!

Έκκληση του Δικτύου Γυναικών του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Οχι στη βία κατά των γυναικών!Η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κάθε ατόμου. Μια στις τρείς γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο και μία στις τέσσερις σε Ευρωπαϊκό, είναι εκτεθειμένες στη βία. Οπου υπάρχει πόλεμος οι γυναίκες είναι θύματα, σε περιόδους ειρήνης αντιμετωπίζουν κόλαση μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Η βία σε βάρος των γυναικών σε κάθε μορφή θέτει σε αμφισβήτηση την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.!

Η βία σε βάρος των γυναικών έχει πολλά πρόσωπα: καταπάτηση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση, αναγκαστικοί γάμοι, χρήση σωματικής και ψυχολογικής παρενόχλησης, ταπείνωση και διάκριση. Η βία κατά των μεταναστριών, που αντιμετωπίζουν επι πλέον το εμπόδιο των Ευρωπαϊκών συνόρων, είναι εξαιρετικά υψηλή. Η φυλετική βία έχει άμεσα, δομικά και συμβολικά αποτελέσματα.

Η βία σε βάρος των γυναικών ασκείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, από τον ίδιο τον σύντροφο τους, από μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος και παρουσιάζεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. . Οι άνδρες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν βία. Η βία είναι όπλο υποδούλωσης των γυναικών. ¨Όσο ισχύει το παρόν εξουσιαστικό σύστημα και συνεχίζεται η νομική και κοινωνική ανισότητα, τόσο οι άνδρες όσο και τα κράτη θα αισθάνονται νομιμοποιημένοι στην άσκηση βίας κατά των γυναικών.

Τα θύματα των πολέμων σήμερα είναι 70-80% άμαχοι - σε μεγάλο βαθμό γένους θηλυκού. Βασανίζονται και ταπεινώνονται σε φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βιάζονται συστηματικά – μια πρακτική που χρησιμοποιείται εσκεμμένα σαν όπλο σε πολλές συγκρούσεις.

Υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον μιλιταρισμό και την πατριαρχική καταπίεση. Τόσο σε καιρούς ειρηνικούς όσο και στην διάρκεια πολέμων οι πατριαρχικές κοινωνίες υποβάλλουν τις γυναίκες σε αβάσταχτη βία: εγκληματικότητα, βιασμοί, ανασφάλεια, ανεργία, οικονομική ανασφάλεια, τραφικινγκ. Παλεύουμε ενάντια σʼαυτή τη βία οικοδομώντας μια φεμινιστική πλατφόρμα με βάση την αλληλεγγύη.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά αποτελεί ένα πολιτικό και πολιτιστικό κίνημα. Θέλουμε να ξεπεράσουμε κάθε είδους καταπίεση, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και σε εθνική, θρησκευτική βάση και στη βάση του φύλου. Θέλουμε να επιφέρουμε μια βαθιά αλλαγή στην κοινωνία, να δώσουμε ζωή σε μια κουλτούρα που θα βασίζεται στον ουμανισμό και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα για το φύλο για νέους άνδρες και γυναίκες, με ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην γλώσσα που θα χρησιμοποιείται όσο και στο περιεχόμενο.

Ο Φονταμενταλισμός και όλα τα είδη θρησκευτικού φανατισμού εξαλείφουν τα δικαιώματα των γυναικών τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο ολόκληρο, τις τοποθετούν σε μια εκ φύσεως υποτακτική θέση και αμφισβητούν το δικαίωμα τους στην αυτοδιάθεση. .

Το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θεωρεί το κοσμικό κράτος θεμελιακή αξία κάθε κρατικής οντότητας. Υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση, στην αντισύλληψη και την χωρίς όρους έκτρωση. Ζητούμε να τεθούν εκτός νόμου και να τιμωρούνται ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων και οι αναγκαστικοί γάμοι.

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και όλα τα κόμματα-μέλη του απευθύνουν έκκληση σε όλη την Ευρώπη για καλύτερους νόμους που να θέσουν τέρμα στην φυλετική βία κάθε είδους. Οι νόμοι αυτοί πρέπει να εστιάσουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό της μαζί με έναν επαρκή προϋπολογισμό για την αρωγή των θυμάτων φυλετικής βίας. Οι νόμοι αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστριών άσχετα με το καθεστώς παραμονής τους στην Ευρώπη.

Ζητούμε καλύτερο έλεγχο των όπλων και της κατοχής των όπλων. Αυτός είναι ένας άμεσος τρόπος να σωθούν ζωές, πρώτα απʼόλα ζωές γυναικών. Διαμαρτυρόμαστε για την χρήση των δικαιωμάτων των γυναικών σαν άλλοθι για την νομιμοποίηση νέων πολέμων ή για την επιβολή αυστηρότερων μεταναστευτικών νόμων. Ζητούμε την άμεση μετατροπή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την χορήγηση άδειας παραμονής στα θύματα του trafficking, σε νόμους στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Αυτό γίνεται πιο επιτακτικό όταν ο στόχος του εμπορίου γυναικών είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ζητούμε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κοινωνική ασφάλιση, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στα θέματα παροχής υγειονομικής φροντίδας, ισότητα στην αμοιβή εργασίας, ίση πρόσβαση στην παιδεία και το εισόδημα, ζητούμε να εξασφαλιστεί για όλα τους ανθρώπους μια αξιοπρεπής, ανεξάρτητη επιβίωση καθώς και ισοτιμία στην πολιτική και σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Στις 25 Νοεμβρίου 2006, Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών, υποστηρίζουμε και αναπτύσουμε το δικαίωμα μας στην αυτοδιάθεση με κοινή και συντονισμένη δράση, Παλεύουμε μαζί ενάντια στην φυλετική βία που ξεκινά από την πατριαρχική καταπίεση.

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι ένα κίνημα απελευθέρωσης τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες. Σʼαυτό τον αγώνα είναι ευπρόσδεκτοι όλες και όλοι.

Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής