Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
21/11/2006

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ: Για πρώτη φορά η Κομισιόν κάνει λόγο για μη ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 99/70 στην Ελλάδα

Απάντηση στον ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη

Η Κομισιόν, για πρώτη φορά -μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 99/70 για τους συμβασιούχους με τα ΠΔ Παυλόπουλου και Παναγιωτόπουλου- αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφεί εναντίον της Ελλάδας, κάνοντας σαφές ότι: «Σε περίπτωση, π.χ., που προκύψει ότι οι εθνικοί κανόνες, οι οποίοι μεταφέρουν την οδηγία 1999/70/EΚ του Συμβουλίου στο εθνικό δίκαιο δεν εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο κατά τρόπο συνεπή προς την οδηγία, η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει τη λήψη μέτρων κατά της Ελλάδας για μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας.»

Η ανωτέρω απάντηση του Επιτρόπου κ. Σπίντλα, αρμόδιου για τις κοινωνικές υποθέσεις προέκυψε μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ. Παπαδημούλη, που έθετε το σοβαρό ζήτημα, που έχει προκύψει από τη μη μονιμοποίηση 650 εργαζομένων, που απασχολούνται για πολλά χρόνια στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ) με «σύμβαση μιας μέρας». Το υπηρεσιακό συμβούλιο του οργανισμού εξετάζοντας τις αιτήσεις των συμβασιούχων «μίας μέρας» για μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου αποφάνθηκε ότι οι 650 εργαζόμενοι δεν υπάγονται (!!) στις διατάξεις του Π.Δ. 180/2004, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 99/70/ΕΚ.

Ο Επίτροπος κ. Σπίντλα, αρμόδιος για τις κοινωνικές υποθέσεις, απαντώντας στον ευρωβουλευτή ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι η οδηγία 1999/70/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με τα προεδρικά διατάγματα 81/2003 και180/2004 που καλύπτουν τον ιδιωτικό τομέα και το προεδρικό διάταγμα 164/2004 που καλύπτει το δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή εξέτασε τα διατάγματα καθώς και αριθμό σχετικών καταγγελιών και αποφάσισε να μην κινήσει διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας για μη ορθή μεταφορά της οδηγίας 1999/70/EΚ του Συμβουλίου.».

Όμως, η απάντηση συνεχίζει: «Η εν λόγω απόφαση για μη λήψη μέτρων κατά της Ελλάδας αναφορικά με την οδηγία 1999/70/EΚ του Συμβουλίου ελήφθη με την επιφύλαξη οιωνδήποτε νέων στοιχείων που ενδέχεται να προκύψουν. Σε περίπτωση, π.χ., που προκύψει ότι οι εθνικοί κανόνες, οι οποίοι μεταφέρουν την οδηγία 1999/70/EΚ του Συμβουλίου στο εθνικό δίκαιο δεν εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο κατά τρόπο συνεπή προς την οδηγία, η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει τη λήψη μέτρων κατά της Ελλάδας για μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Τα μέτρα αυτά θα προϋπέθεταν, εντούτοις, ότι η μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας οφείλεται στην Ελλάδα ως κράτος μέλος.»

Καταλήγοντας και όσον αφορά τους συμβασιούχους του ΟΠΑΠ ο Επίτροπος υπογραμμίζει ότι: «Η Επιτροπή είναι, ως εκ τούτου, της γνώμης ότι οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) θα πρέπει να κάνουν χρήση όλων των δυνατών ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Αν αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή και εφόσον υπάρχουν επαρκείς λόγοι, τότε δύνανται να υποβάλουν καταγγελία κατά της Ελλάδας εκθέτοντας τα αναλυτικά γεγονότα και περιστάσεις της υπόθεσής τους. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Επιτροπή θα εξετάσει λεπτομερώς την υπόθεση.»

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέχρι σήμερα η Κομισιόν είχε αρνηθεί να εξετάσει τις συνεχείς καταγγελίες για μη ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 99/70 στην Ελλάδα. Η σημερινή απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου σαφώς εγκαινιάζει μια νέα πρακτική απέναντι στο απόλυτο χάος, που έχουν προκαλέσει οι επιλεκτικές ρυθμίσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων, οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη αλλά και η δημιουργία νέας γενιάς ομήρων συμβασιούχων, με σχέση εργασίας έργου ή ορισμένου χρόνου.

Καλούμε την κυβέρνηση σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς να κατθέσει άμεσα ειδική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να δώσει λύσεις που θα είναι σύμφωνες με την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C 212/04) όσο και με την απόφαση (18/2006) της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.»

To Γραφείο Τύπου