Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
07/12/2006

Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν οι απευθείας αναθέσεις συμβάσεων της ΗΕLΕΧΡΟ στην θυγατρική της ΗΕLΕΧΡRΟ

Απάντηση του Επιτρόπου ΜακΚρίβι στον Δ. Παπαδημούλη

Η Επιτροπή θα ερευνήσει κατά πόσο η ΗΕLΕΧΡΟ ΑΕ εκχωρεί έργα με άμεση ανάθεση στην θυγατρική της ΗΕLΕΧΡRO ΑΕ μην τηρώντας την κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου κ. Τσαρλς ΜακΚρίβι, αρμόδιου για την εσωτερική αγορά, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο ευρωβουλευτής στην ερώτησή του σημείωνε ότι: «Η εταιρεία «Ελληνικές Εκθέσεις - HELEXPO Α.Ε.» είναι εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εποπτεύεται από τον υπουργό οικονομίας και οικονομικών και ελέγχεται από τη Γενική Γραμματεία «Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.» και αποκάλυπτε ότι:

«Η HELEXPO σύστησε με ιδιώτες εταίρους τη θυγατρική εταιρεία «Ελληνικές Εκθεσιακές Παραγωγές - HELEXPRO Α.Ε» προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνικά. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού της θυγατρικής HELEXPRO, προβλέπεται δέσμευση ότι η εταιρεία θα αναλαμβάνει κατʼ ανάθεση όλα τα έργα που αφορούν τις εκθεσιακές δομές που χρησιμοποιεί η μητρική εταιρεία HELEXPO, τα οποία θα υλοποιούν οι ιδιώτες εταίροι• προσδιορίζει μάλιστα επακριβώς τον τρόπο ανάθεσης μεταξύ των εταίρων καθώς και το περιθώριο κέρδους. Κατʼ αυτόν τον τρόπο η μητρική εταιρεία εκχωρεί όλες τις μελλοντικές συμβάσεις προμηθειών και έργων στους ιδιώτες μετόχους της θυγατρικής της.»

Τέλος στην ερώτησή του ο Δ. Παπαδημούλης καλούσε την Κομισιόν να ερευνήσει αν «η παραπάνω ρύθμιση μεταξύ μητρικής HELEXPO και θυγατρικής HELEXPRO είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία».

Ο αρμόδιος Επίτροπος απαντώντας αναφέρει ότι βάσει των πληροφοριών που παρείχε στην Επιτροπή ο Δ. Παπαδημούλης «φαίνεται ότι η υφισταμένη ρύθμιση μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και συγκεκριμένα στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-26/03, Stadt Halle, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι «σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να συνάψει σύμβαση ... με μια εταιρία νομικώς διακεκριμένη από την ίδια, στο κεφάλαιο της οποίας η εν λόγω αρχή συμμετέχει μαζί με μία ή περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις, πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται οι διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων που προβλέπει η οδηγία αυτή». Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβάσεις που εκχωρήθηκαν μεταξύ των δύο εταιρειών έχουν συναφθεί ..., χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (με άμεση ανάθεση), παρά το γεγονός ότι δεν ισχύει καμμία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις».

Ο κ. ΜακΚρίβι καταλήγει ότι: «Η Επιτροπή θα αποταθεί στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα και να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση.»

Aναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε:

«Η απάντηση- κόλαφος της Κομισιόν καθιστά προφανές ότι η σκανδαλώδης εύνοια υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτών που προωθείται με την συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση, δεν είναι μόνο προκλητική αλλά και παράνομη.

Καλώ την, διορισμένη από την Κυβέρνηση, διοίκηση της HELEXPO να ακυρώσει αμέσως την σκανδαλώδη αυτή μεθόδευση. Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες οφείλουν αμέσως να σταματήσουν αυτή την προκλητική παρανομία που βλάπτει το δημόσιο συμφέρον και εκθέτει τη χώρα.

Η μέθοδος του "Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει" έχει επιτέλους και όρια.»

To Γραφείο Τύπου