Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
31/05/2005

Οι θέσεις του ΣΥΝ για τη διαχείριση των αδόμητων χώρων δημόσιου ενδιαφέροντος στην Αθήνα

Πατήστε εδώ να κάνετε λήψη τις αναλυτικές θέσεις του Συνασπισμού

Με αφορμή την εβδομάδα περιβάλλοντος, το Τμήμα Οικολογίας του ΣΥΝ παρουσίασε σήμερα τις θέσεις του κόμματος «για την βιώσιμη διαχείριση των αδόμητων χώρων δημοσίου ενδιαφέροντος στην Αθήνα».

Εκ μέρους του Τμήματος Οικολογίας ο Μιχ.Παπαγιαννάκης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΣΥΝ, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το κόστος απώλειας ελεύθερων χώρων ζωτικής σημασίας που έχει καταβάλει η πρωτεύουσα από τη δεκαετία του 1960 και μετά, όταν υποτάχθηκε στο κύμα μιας χαώδους, μικρο-πελατειακής, κακόγουστης και αβίωτης οικιστικής ανάπτυξης, είναι πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα η Αθήνα σήμερα να επιδεικνύει ορισμένους από τους χειρότερους δείκτες στην ποιότητα ζωής στην Ε.Ε. Η Αθήνα είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις της Ε.Ε., όπου σε κάθε κάτοικοι αναλογούν μόλις 2,55 τ.μ. πρασίνου, κατέχοντας το αρνητικό ευρωπαϊκό ρεκόρ σε πράσινο, με μόλις 2,9% της συνολικής επιφάνειας της πόλης να καταλαμβάνει από χώρους πρασίνου.

Στο πλαίσιο της ανάληψης μιας σειράς πρωτοβουλιών για τη διευθέτηση του μεγάλου αυτού προβλήματος προς όφελος της ποιότητας ζωής των Αθηναίων πολιτών και επειδή δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα της πολιτικής ατζέντας καμία συνολική δημόσια συζήτηση με γνώμονα τη βελτίωση των όρων διαβίωσης στην Αθήνα, το Τμήμα Οικολογίας του ΣΥΝ προετοίμασε μια πρώτη καταγραφή των αδόμητων χώρων δημοσίου ενδιαφέροντος, επιχειρώντας να παρουσιάσει -σε μια αρχική προσέγγιση- κάποιους από τους περισσότερο γνωστούς αδόμητους χώρους δημοσίου ενδιαφέροντος στην Αθήνα, που υφίστανται περισσότερο ή λιγότερο φανερές απειλές. Εκείνους δηλαδή τους χώρους που είτε αποτελούν σημαντικούς χώρους πρασίνου, είτε δυνητικά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε τέτοιους.

Οι βασικές θέσεις του ΣΥΝ και οι προτάσεις του προς την ελληνική πολιτεία για τα ζητήματα που επείγουν σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των αδόμητων χώρων της Αθήνας είναι οι εξής:

    * Καμία προσθήκη νέου οικοδομικού κεφαλαίου σε αδόμητους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος, δημόσιοι χώροι πρασίνου, πάρκα, μεγάλες αδόμητες εκτάσεις (Ελληνικό, Γουδή), στρατόπεδα, εκτάσεις περί τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις κ.ά.

    * Προώθηση αναπλάσεων, με γνώμονα τη διεύρυνση του πρασίνου σε οικόπεδα όπου ήταν εγκατεστημένα παλιά εργοστάσια ή άλλες μη χρησιμοποιούμενες πια εγκαταστάσεις.

    * Να εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο για την αναβάθμιση και διεύρυνση του πρασίνου στην Αθήνα και την Αττική, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ και αντίστοιχο πρόγραμμα εφαρμογής με σαφές χρονοδιάγραμμα και δέσμευση πόρων.

    * Να τεθούν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα εργαλεία πολιτικής γης για την αγορά, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή και εν γένει την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δημιουργία ενός δημόσιου ταμείου στο οποίο θα συγκεντρώνονται πόροι από τη δημοτική φορολογία και άλλες πηγές (π.χ. ανταποδοτικά τέλη από οχλούσες χρήσεις, τέλη υπεραξίας σε ωφελούμενες ιδιοκτησίες, πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων κοκ) για την απαλλοτρίωση αδόμητων εκτάσεων ζωτικής σημασίας για την πόλη προκειμένου να μετατραπούν σε πάρκα, χώρους πρασίνου, ήπιας αναψυχής και ήπιας ερασιτεχνικής άθλησης για τους Αθηναίους.

    * Να τεθούν σε εφαρμογή οι απαραίτητοι διοικητικοί και θεσμικοί μηχανισμοί διαχείρισης του πρασίνου, σε μητροπολιτικό και τοπικό επίπεδο. Το σημερινό ιδιοκτησιακό και διοικητικό χάος στη διαχείριση των δημόσιων ελεύθερων χώρων προκαλεί μια ασύμβατη για ευρωπαϊκή χώρα δυσλειτουργία που ευνοεί την αποσπασματική και περιπτωσιολογική αντιμετώπιση.

    * Να υιοθετηθεί συστηματική πολιτική στάθμευσης με γνώμονα την αποθάρρυνση των μετακινήσεων με ΙΧ αυτοκίνητο και τη σταδιακή κατάργηση της «στάθμευσης παρά την οδό», ώστε να απελευθερωθούν οι περιορισμένοι ελάχιστοι κοινόχρηστοι χώροι και να αποδοθούν στον πεζό.

    * Για τους ολυμπιακούς πόλους, να εφαρμοστούν τα Προεδρικά Διατάγματα που θεσμοθέτησαν τα ΕΣΟΑΠ (Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ολυμπιακών Πόλων), με ευθύνη του Οργανισμού Αθήνας, όπου προβλέπεται τόσο η ολυμπιακή όσο και η μετα-ολυμπιακή χρήση, ενώ στην επιτρεπόμενη δόμηση δεν έχουν υπολογιστεί οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες ως προσωρινές είναι αυτή τη στιγμή αυθαίρετες και πρέπει να κατεδαφιστούν ή να μετεγκατασταθούν άμεσα!

    * Τέλος, εν όψει της λεγόμενης επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα, ο ΣΥΝ ζητά από την κυβέρνηση να μην προβεί σε αιφνιδιαστικές κινήσεις και να προχωρήσει σ΄ ένα συστηματικό και δημοκρατικό διάλογο, όπως εξάλλου έγινε και με το ΡΣΑ του 1979 και του 1985, χωρίς αποκλεισμούς και με γνώμονα την μεγάλη ανάγκη για λειτουργική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα. Η ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι αναγκαία όχι μόνο για την κάλυψη του ελλείμματος χωροταξικής πολιτικής αλλά και για το δημόσιο διάλογο για το ΡΣΑ.

Αυτές οι γενικές γραμμές θα είναι και ο οδηγός με τον οποίον θα κρίνουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης και όποιου άλλου φορέα εμπλέκεται στο σχεδιασμό και την παρέμβαση στην ανάπτυξη της πόλης. Και βέβαια απαιτούμε να γίνουν σεβαστές οι νόμιμες διαδικασίες και να πάψει αυτή η συστηματική κατ΄ εξαίρεση ρύθμιση ζητημάτων, ο παραγκωνισμός των τοπικών αρχών και των πολιτών, η απαξίωση κάθε θεσμοθετημένης μορφής διαβούλευσης και συμμετοχής»

Στη συνέντευξη υπήρξαν σύντομες παρεμβάσεις και από τους:

Γιάννη Σακιώτη, μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ, Γιάννη Πολύζο, καθηγητή ΕΜΠ, Ελένη Πορτάλιου, εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ, Θοδωρή Κοκκινάκη, εκπρόσωπο της συντονιστικής επιτροπής Συλλόγων και Κινήσεων της Αθήνας για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων και την Ποιότητα Ζωής, Θεοδότα Νάντσου, συντονίστρια προγραμμάτων δράσης WWF - Ελλάς, Γιάννη Σχίζα, διευθυντή του περιοδικού Οικοτοπία, και Πέτρο Φιλίππου, Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ.

To Γραφείο Τύπου