Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
17/03/2007

Εισήγηση του Νίκου Χουντή, Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ στο Διαρκές Συνέδριο

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΝ, Κεραμεικός, 17-18 Μαρτίου 2007

«Αγαπητοί σ/φοι και συντρόφισσες,

Είμαστε εδώ οι σύνεδροι του τελευταίου, του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, που σύμφωνα με το καταστατικό συγκροτούμε το Σώμα του Διαρκούς Συνεδρίου.

Το Διαρκές Συνέδριο είναι το ανώτατο κομματικό σώμα που έχει την τελική ευθύνη για την εκλογική τακτική του ΣΥΝ, που έχει την ευθύνη να προσανατολίσει και να προετοιμάσει το κόμμα μας για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις επόμενες Βουλευτικές εκλογές. Η ΚΠΕ που συνεδρίασε στις 10 & 11 του προηγούμενου μήνα κατέληξε με πλειοψηφία σε απόφαση σχετικά με τα θέματα αυτά.

Απόφαση γνωστή, συζητήθηκε στις προσυνεδριακές συνεδριάσεις, υπάρχει στο φάκελο την οποία και θα σας παρουσιάσω.

Στην ΚΠΕ κατατέθηκε και πρόταση από 11 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της ΚΠΕ που μειοψήφησε, είναι γνωστή, συζητήθηκε ως εναλλακτική πρόταση στις προσυνεδριακές συζητήσεις και θα παρουσιάσει ο σ/φος Λυκούδης.

Σχετικά με τη σύγκλιση του Διαρκούς Συνεδρίου και τον χρόνο σύγκλισής του, διατυπώθηκαν ενστάσεις και στο αν χρειάζονταν αφού τα θέματα των συνεργασιών της αναζωογόνησης και ενδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστηκαν στο Τακτικό Συνέδριο. Αλλά και παρατηρήσεις ότι το κάνουμε πολύ γρήγορα και βιαστικά πράγμα που θα απέκλειε την ευρεία συζήτηση στο κόμμα.

Όσον αφορά τη διοργάνωση του Συνεδρίου πιστεύω ότι ήταν όχι μόνο υποχρεωτική εκ του καταστατικού, αλλά και αναγκαία προκειμένου στην απόφασή μας να προετοιμαστούμε εγκαίρως για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση που η πιθανότητα να γίνουν ανά πάσα στιγμή παραμένει, δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά και σε κάθε περίπτωση και με βάση την πρόσφατη εμπειρία των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών η έγκαιρη αποσαφήνιση της εκλογικής τακτικής διευκολύνει την ολόπλευρη προετοιμασία και δίνει και τον απαραίτητο χρόνο να προβάλλει την πολιτική, τις θέσεις και τα πρόσωπα με τα οποία θα διεκδικήσουμε θετικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής του πέρα από τις παραπάνω αναγκαιότητες, πέρα από την εμπειρία και την πρακτική προεκλογικών διαρκών συνεδριών και με βάση τα στοιχεία της προσυνεδριακής δουλειάς, καταφέραμε η συζήτηση για τα θέματα της εκλογικής τακτικής να καλύψει σχεδόν όλη την κομματική επιφάνεια σε όλες σχεδόν τις Π.Κ. και στις Ν.Ε. του ΣΥΝ , με σημαντική συμμετοχή και πλούσιο και γόνιμο και εποικοδομητικό προβληματισμό.

Επιπροσθέτως θα ήθελα να σημειώσω ότι η προσυνεδριακή διαδικασία δεν εμπόδισε την εξωστρεφή μαζική κινηματική δράση των δυνάμεών μας – όχι μόνο κεντρικά αλλά και τοπικά – δεν μας εμπόδισε να αναλάβουμε πολιτικές πρωτοβουλίες, να είμαστε δυναμικά παρόντες στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Το Συνέδριό μας γίνεται σε μια περίοδο που το κίνημα για την Παιδεία, που βρίσκεται σε εξέλιξη συμπληρώνει ένα σχεδόν χρόνο. Η μαζική, αγωνιστική στάση της φοιτητικής και σπουδαστικής νεολαίας και των πανεπιστημιακών, πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις σε διάρκεια, μαζικότητα και αποτελέσματα, και έχει, όπως προβλέψαμε, επίδραση στις πολιτικές εξελίξεις.

Οι αγώνες στα πανεπιστήμια και στις διαδηλώσεις για να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 και για να αποσυρθεί ο νόμος πλαίσιο, για ένα δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο κατέρριψαν τους ισχυρισμούς τόσο για την κατάσταση της νεολαίας όσο και για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Δείχνουν ότι η σημερινή νέα γενιά αγωνίζεται και αντιστέκεται, ότι δεν έχει βολευτεί, κατακτά τη συλλογικότητα, χάλασε τα σχέδια της κυβέρνησης, ακύρωσε τη δικομματική συναίνεση στο άρθρο 16, έθεσε τα προβλήματα της παιδείας και της νεολαίας σε άλλη βάση απΆ αυτή της ν/φ εμπορευματοποίησης αλλά και της ιδιώτευσης των πολιτών.

Η δράση της νεολαίας του ΣΥΝ, των πανεπιστημιακών και οι πολιτικές παρεμβάσεις μας, ανέδειξαν τη νεολαία του ΣΥΝ , το κόμμα και τον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, ικανό να συσπειρώνει και να εκφράζει πολιτικά ευρύτερες δυνάμεις, ικανό να αντέχει στην πολύπλευρη επίθεση που δεχτήκαμε και δεχόμαστε.

Σε κάθε περίπτωση αντλούμε και πρέπει να αντλήσουμε εμπειρίες για τη γενικότερη σημασία για την οργάνωση των αγώνων, την ενωτική δράση, τις πολιτικές παρεμβάσεις αλλά και τη φυσιογνωμία και την πολιτική της σύγχρονης, ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς που θέλουμε να εκφράζουμε ως ΣΥΝ και ως Νεολαία ΣΥΝ.

Τα συμπεράσματα και οι εμπειρίες από το κίνημα της παιδείας αλλά και από τους αγώνες και την παρέμβαση αυτής της περιόδου, απασχόλησαν και τον προσυνεδριακό διάλογο.

Θα είναι πολύτιμη συμβολή και στο διήμερο συνεδριακό διάλογο καθώς συνδέονται απόλυτα με τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της προσυνεδριακής διαδικασίας

Ισχυρίστηκα ότι στην προσυνεδριακή διαδικασία συμμετείχε το σύνολο σχεδόν ή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νομαρχιακών οργάνων και των Π.Κ. του κόμματος και της νεολαίας και ότι ο διάλογος ήταν πλούσιος, γόνιμος και εποικοδομητικός.

Βγαίνουμε πιο εξοπλισμένοι στην προσέγγιση των θεμάτων των πολιτικών και της εκλογικής συνεργασίας αλλά και στα θέματα που μας απασχολούν, τα προσεγγίζουμε από την ίδρυση του Συνασπισμού, του κόμματός μας που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια από την παρουσία , τη λειτουργία και τη δράση ως ενιαίου κόμματος «της σύγχρονης δημοκρατικής, ριζοσπαστικής, κινηματικής και οικολογικής Αριστεράς. Ενός πολιτικού κινήματος των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της χώρας, μια δύναμη ανατρεπτικής και ανταγωνιστικής προς τη σχέση εκμετάλλευσης, καταπίεσης και αποξένωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας», όπως διατυπώσαμε στον προοίμιο του καταστατικού μας.

Θέλησα να τονίσω το ζήτημα της φυσιογνωμίας του Συνασπισμού γιατί ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν υπάρχουν και τέτοιες εκτιμήσεις και στο κείμενο των 11. Ίσως κεντρική θέση πήρε , με αφορμή τη διακήρυξη αλλά και τον πολιτικό και εκλογικό προσανατολισμό, το ζήτημα της φυσιογνωμίας του κόμματος.

Πιο συγκεκριμένα.

Ετέθη θέμα «μετάλλαξης» του κόμματος, «απομάκρυνσης από τα ανανεωτικά χαρακτηριστικά του», «κάποιοι δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους» στη σημερινή φυσιογνωμία και πολιτική του κόμματος και επομένως υπάρχει πρόβλημα ενότητας του κόμματος.

Δεν αναφέρομαι στις καθΆ έξιν υπερβολές που ακούγονται στο κόμμα μας είτε σε προσυνεδριακές διαδικασίες είτε όταν είμαστε μπροστά σε αποφάσεις που δεν μας βρίσκουν όλους σύμφωνους.

¶ποψη μου, αλλά και η συνασπισμιακή, κομματική εμπειρία, μας έχει εξοπλίσει και με την ανάλογη πολιτική κουλτούρα ότι αποφάσεις και επιλογές που λαμβάνονται με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο με σεβασμό της διαφορετικής άποψης, η ενιαία δράση για την υλοποίησή τους όπως την περιγράφει το καταστατικό του κόμματος όχι μόνο δεν διαρρηγνύουν την ενότητα και τη συνοχή του κόμματος αλλά την κατοχυρώνουν και την ενισχύουν.

Θάθελα να αναφερθώ και πιο ειδικά στο θέμα της ανανέωσης και τον ανανεωτικών χαρακτηριστικών του κόμματος. Όλοι συμφωνούμε ότι η ανανέωση στην Αριστερά σε πολιτικές και πρόσωπα είναι μια διαρκής διαδικασίά που πραγματώνεται καθημερινά και εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο.

Ούτε πραγματοποιήθηκε και τελείωσε άπαξ σε κάποια χρονολογία, ούτε οριστικοποιήθηκε για να συγκρίνουμε έκτοτε συνεχώς τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας με κριτήρια και προδιαγραφές εκείνης της περιόδου.

Να το πω διαφορετικά.

Ιδρύοντας τον Συνασπισμό, αφήσαμε όλοι μας σελίδες από το παρελθόν μας, αφήσαμε να ξεφύγουνε από τα χέρια μας τις πίσω μας σελίδες, όπως λέει ο Σαββόπουλος και έκτοτε συνδιαμορφώνουμε το νέο πολιτικό υποκείμενο της σύγχρονης δημοκρατικής και ριζοσπαστικής, κινηματικής και οικολογικής Αριστεράς.

Στην πορεία αρχίσαμε όλοι «να μην αναγνωρίζουμε» τους προηγούμενους εαυτούς μας και να αναζητούμε την καινούρια ταυτότητα της Αριστεράς, όπως γράφεται και πάλι στο καταστατικό μας.

ΣΆ αυτή την πορεία βρισκόμαστε.

Αυτή την κατεύθυνση, συγκεκριμενοποιούν κάθε φορά τα Συνέδριά μας.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς της κοινής δράσης, της πολιτικής συνεργασίας με στόχο την ενότητά της και οι εκλογικές μας επιλογές κινούνται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο μετά το Τακτικό Συνέδριο, δηλαδή με την είσοδο του 21ου αιώνα κινείται η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και της πρωτοβουλίας της Αριστεράς κινείται και η απόφαση της ΚΠΕ ενόψει και των επόμενων Βουλευτικών εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι

Ακόμα και αν δεν είχαμε κάνει το 2004 τη επιλογή ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να τον συγκροτήσουμε καθώς οι πολιτικές εξελίξεις, η δυναμική και τα πολιτικά και κινηματικά στοιχεία που ανέδειξαν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στην Αθήνα τον προηγούμενο χρόνο, οι κινητοποιήσεις στο χώρο της παιδείας, αλλά και για τα εργασιακά προβλήματα, οι κινητοποιήσεις για την απόκρουση των ν/φ επιλογών της σημερινής κυβέρνησης και η εμπειρία από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, ενίσχυσαν την αναγκαιότητα, την επικαιρότητα της κοινής δράσης, της πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, την ανάγκη να συμπαραταχθούν, εκφραστούν και πολιτικά μαζί μας δυνάμεις του οικολογικού χώρου και δυνάμεις που διαφοροποιούνται από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Σε ένα πρόγραμμα σε μια εκλογική συμπαράταξη που θα ενισχύει την απόκρουση στις επιθετικές και αντιλαϊκές πολιτικές, την αντιμετώπιση της δικομματικής συναινετικής εφαρμογής τους, της επιδίωξης αλλαγής των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών στη βάση αριστερών εναλλακτικών πολιτικών.

Οι διαπιστώσεις αυτές καθώς και η βούληση και των άλλων δυνάμεων της Αριστεράς αποτυπώνονται με σαφήνεια και στη Διακήρυξη, ως βάση της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της κοινής εκλογικής καθόδου.

Μια τέτοια συσπείρωση θα κάνει πιο αποτελεσματική την παρέμβαση της Αριστεράς, δείχνει το δρόμο του ξεπεράσματος του προβλήματος της πολυδιάσπασης της Αριστεράς, δίνει νέα ώθηση και δυναμική στα κινήματα, απαραίτητες προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί η συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Στην απόφαση της ΚΠΕ αναφερόμαστε στις εκτιμήσεις μας για την πολιτική της Ν.Δ., την πολιτική και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκτιμήσεις για τη στάση του ΚΚΕ. Δεν θα τις επαναλάβω διότι σε γενικές γραμμές οι περισσότερες τουλάχιστον είναι κοινός τόπος.

Σίγουρα όμως όπως ρητά έχει διατυπωθεί είναι γραμμένο και σε όλα τα κείμενα είναι κοινή διαπίστωση ότι το κόμμα είναι σε καλή φάση, και θα το επαναλάβω η εμπειρία του κινήματος της παιδείας το επιβεβαιώνουν.

Συμμετέχουμε και πρωταγωνιστούμε στις κινητοποιήσεις της νεολαίας του χώρου της εκπαίδευσης.

Παίρνουμε πολιτικές πρωτοβουλίες με προτάσεις.

Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών ήταν θετικά.

Έχει βελτιωθεί η εικόνα του κόμματος.

Η πολιτική και οι θέσεις του είναι σαφείς και ακουμπούν στα προβλήματα και την πραγματικότητα.

Έχουμε αυτόνομη παρουσία και δράση στο πολιτικό σκηνικό.

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων μας και αποτελέσματα της πολιτικής της κοινής δράσης των δυνάμεων της Αριστεράς, της ενίσχυσης και της γόνιμης αλληλοτροφοδότησης των κινημάτων και των κοινωνικών αγώνων.

Οι διαπιστώσεις αυτές πραγματικά έχουν οδηγήσει στο να μην συζητούμε σήμερα την εκλογική συνεργασία άλλου τύπου π.χ. με το ΠΑΣΟΚ.

Τέτοια επιλογή δεν προτείνεται σίγουρα από το κείμενο των 11 συντρόφων αλλά και δεν έχει μαζική υποστήριξη και μεταξύ των μελών του κόμματος όπως φάνηκε από τις προσυνεδριακές διαδικασίες.

Όμως διατυπώνεται η άποψη, έναντι της πρότασης της πλειοψηφίας, για αμφίπλευρη εκλογική επιλογή. Η πρόταση των σ/φων θεωρεί ότι καθώς είμαστε σε καλή φάση μπορούμε να πάμε και καλύτερα χωρίς τις δεσμεύσεις ή και τους κινδύνους που ελλοχεύει μια συνεργασία με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της πρωτοβουλίας.

Και άρα ότι πρέπει να απευθυνθούμε και προς την άλλη κατεύθυνση δηλαδή προς τον χώρο μεταξύ του ΣΥΝ και του ΠΑΣΟΚ.

Η πρόταση των σ/φων, κατά την άποψή μου κατΆ αρχήν δεν έχει πολιτικό αντίκρισμα στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα καθώς μια επιλεκτική προς τα αριστερά συνεργασία με ορισμένες δηλαδή δυνάμεις της Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκει σύμφωνους τους αποδέκτες καθώς δηλώνουν αλλά και εργάζονται για την ανανέωση και τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ προς την άλλη κατεύθυνση δεν έχουμε μορφοποιημένες συλλογικότητες που να μπορούμε να απευθυνθούμε.

Είδαμε όμως τέτοιες δυνάμεις στο κίνημα κατά του νεοφιλελεύθερου Ευρωσυντάγματος στις κινητοποιήσεις για το άρθρο 16 και στις δημοτικές εκλογές.

Αλλά μια τέτοια πρόσκληση έτσι ή αλλιώς γίνεται και με την πρόταση της πλειοψηφίας που είναι πρόταση και των άλλων δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και της πρωτοβουλίας.

Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η πρόσκληση προς αυτές τις δυνάμεις είναι πιο ισχυρή όταν προτείνουμε αριστερή εναλλακτική διέξοδο που να αντιπαρατίθεται στη σημερινή πολιτική στο χώρο που μέχρι τώρα ήταν ενταγμένες.

Ακόμα η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται με την πρόταση των 11σ/φων στο επιχείρημα ότι το σχήμα δεν λειτούργησε ή μετακινεί τον ΣΥΝ από την πολιτική του και τη φυσιογνωμία του, ότι είναι εν τέλει ένα σχήμα κορυφών.

Νομίζω ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έδειξαν ότι παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις προηγούμενες εκλογές, παρά τα προβλήματα στη λειτουργία του, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το συντονισμό και την κοινή δράση και την πολιτική δράση, που τα συζητήσαμε και στο Τακτικό Συνέδριο, η υπόθεση της συσπείρωσης της Αριστεράς είναι ζωντανή στη δράση των κινημάτων και στις παρεμβάσεις σε επί μέρους θέματα και εν τέλει η από τα «κάτω δράση» αναζωογόνησε και έθεσε και πάλι το θέμα του πολιτικού συντονισμού και της κοινής εκλογικής καθόδου.

Σχετικά με αντιευρωπαϊκές πολιτικές που μας ωθεί η συνεργασία με τις δυνάμεις της Αριστεράς. Η διαπίστωση για την κυριαρχία του ν/φ, για τους αντιδημοκρατικούς και ευρωατλαντικούς προσανατολισμούς , βρίσκεται και στις αναλύσεις τόσο του προγραμματικού Συνεδρίου μας αλλά και στις πρόσφατες αναλύσεις του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Από όλα αυτά προκύπτει η ανάγκη της ενίσχυσης των αγώνων κατά των συντηρητικών πολιτικών, νεοφιλελεύθερων οδηγιών για να μείνει ανοιχτός ο δρόμος για μια άλλη Ευρώπη.

Με βάση τα παραπάνω ανακεφαλαιώνοντας το σκεπτικό που στηρίζει την πρόταση που αποφάσισε η ΚΠΕ,

πιστεύουμε ότι είναι απάντηση στα :

1. αντιμετώπιση του προβλήματος της πολυδιάσπασης της Αριστεράς

2. κάνει πιο αποτελεσματική την παρέμβαση της Αριστεράς για την απόκρουση του νεοφιλελευθερισμού και του δικομματισμού

3. αλληλοτροφοδοτείται και εμπνέεται από τα κινήματα κατά του ν/φ, του πολέμου, του ρατσισμού όπου η πολιτική Αριστερά χωρίς να ταυτίζεται με τα κινήματα δίνει πολιτική προοπτική στους αγώνες

4. αποτελεί επιλογή σύμφωνη με τις αποφάσεις του Συνεδρίου που συμφωνήθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία.

Η πρόταση λοιπόν της ΚΠΕ προς το Διαρκές Συνέδριο αλλά και προς τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Πρωτοβουλίας είναι :

1. Έγκριση της Διακήρυξης ως πολιτική βάση, το πολιτικό πλαίσιο για την κοινή δράση τη συνεργασία και την εκλογική αναμέτρηση. Την γνωρίζετε, αναφέρθηκα σε ορισμένες πλευρές. Υπάρχουν και οι άμεσοι πολιτικοί στόχοι. Το κείμενο δεν είναι η εκλογική διακήρυξη, ούτε ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Στην πορεία προς τις εκλογές και με βάση τη διακήρυξη και τους άμεσους πολιτικούς στόχους θα διαμορφωθεί – όπως έγινε άλλωστε και το 2004 – η εκλογική διακήρυξη με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

2. Για τις εκλογικές ρυθμίσεις. Στα βήματα του τρίπτυχου που ακολουθήσαμε και το 2004 .

α. Τίτλος

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

(ονομαστική αναφορά των συνιστωσών)

β. Επικεφαλής του εκλογικού σχήματος

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ

3. Για την πλουραλιστική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση

α. στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, στην πρώτη θέση να είναι από την ΑΚΟΑ

β. στην εκλογική περιφέρεια Α΄ Πειραιά να διεκδικηθεί από τις δυνάμεις και πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι από τον ΣΥΝ

γ. όλα τα στελέχη όλων των συνιστωσών να μπουν υποψήφιοι στις εκλογικές περιφέρειες όπου επιθυμούν.

Τα παραπάνω να είναι η πολιτική δέσμευση του ΣΥΝ και όλων των συνιστωσών.

4. Για το ζήτημα της λειτουργίας, συντονισμού της κοινής δράσης αλλά και οργάνωση της εκλογικής προσπάθειας

Να λυθούν τα προβλήματα κεντρικού συντονισμού και οργάνωσης της κοινής δράσης και συνεργασίας με σεβασμό στην ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική αυτοτέλεια κάθε συλλογικότητας.

Να ενισχυθούν οι επιτροπές της Αριστεράς που υπάρχουν τοπικά και κλαδικά και να διαμορφωθούν σΆ όλους τους χώρους με ανοιχτές διαδικασίες και τη συμμετοχή ανένταχτων αριστερών .Αυτές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα εκλογικής προετοιμασίας.

Η πρωτοβουλία και η απόφαση του Προέδρου του ΣΥΝ σ/φου Αλαβάνου για την υποψηφιότητά του σε περιφέρεια εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, έδωσε μήνυμα αυτοπεποίθησης του κόμματος και εμπιστοσύνης στην απήχηση της πολιτικής μας και στο μέλλον της συνεργασίας της Αριστεράς.

Η αυτοπεποίθηση και το αισιόδοξο μήνυμα αλλά και η ανάγκη στη συγκρότηση στη συνέχεια των ψηφοδελτίων θα πρέπει να εκφραστεί και η ευρεία συμμετοχή νέων προσώπων αλλά και νέων στην ηλικία συντρόφων.

Να μας απασχολήσει το θέμα της ανανέωσης στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος. Τα παραδείγματα των δημοτικών εκλογών έδειξαν δρόμους και τρόπους.

Η ανανέωση σε πολιτικές και θέσεις σηματοδοτείται και με την ανανέωση σε πρόσωπα.

Η προετοιμασία του κόμματος

Η προετοιμασία του κόμματος για τις εκλογές είναι και ευκαιρία για να γίνουν βήματα στην ανασυγκρότηση του κόμματος.

Να ξεπεραστούν προβλήματα, να εξασφαλιστούν ο εξωστρεφής προσανατολισμός και η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών του κόμματος τόσο στις εσωκομματικές διαδικασίες όσο και στην μαζική κοινωνική και πολιτική δράση.

¶μεσα πρέπει να οργανώσουμε τη δημόσια προβολή της πολιτικής και των θέσεών μας.

Τις επόμενες μέρες θα οργανώσουμε συγκέντρωση στην Αθήνα.

Και στις άλλες πόλεις και χώρους.

Με αυτή τη λογική να αντιμετωπίσουμε και τη σημερινή οικονομική εξόρμηση που ξεκινάμε και για την εξασφάλιση των οικονομικών για τις ανάγκες του εκλογικού αγώνα μέσα από το ευρύτερο άνοιγμα στους δημοκρατικούς και αριστερούς πολίτες.

Από όλη την πορεία μας και τη προσυνεδριακή διαδικασία επιβεβαιώθηκε ότι τα θετικά βήματα που έγιναν να πολλαπλασιασθούν με την συμβολή όλων των δυνάμεων του κόμματος και της νεολαίας.

Οι διαφορετικές απόψεις μέσα από το διάλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες ενισχύουν τη συνοχή και την ενότητα του κόμματος.

Μπορούμε λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι ότι με τις αποφάσεις μας σήμερα και την προσπάθειά μας από αύριο θα έχουμε καλά, πολύ καλά αποτελέσματα και στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.»