Skip to main content.
30/03/2005

Αλ.Αλαβάνος: Για τον βασικό μέτοχο

Κάνατε χθες ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις γύρω από το ζήτημα που έχει προκύψει... την συζήτηση για το κατά πόσο η εντολή που έχουμε στο ελληνικό Σύνταγμα να υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις δραστηριότητες εκείνων που ασχολούνται με τα δημόσια έργα, τις προμήθειες και των άλλων, των ιδίων δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις που ασχολούνται με τα ΜΜΕ και εδώ έχει προκύψει ένα θέμα...για το κατά πόσον μπορεί να ισχύσει η εντολή αυτή του ελληνικού Συντάγματος και δεν θα ισχύσουν τα όσα προβλέπονται για τον ανταγωνισμό με την λεγόμενη Κοινοτική νομοθεσία...
Η δική σας άποψη ποια είναι;...

Αυτό που προσπάθησα να δώσω χθες σε μια ημερίδα που είχαμε είναι ότι δεν έχουμε μόνο μια σύγκρουση Συντάγματος με ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως εμφανίζεται, αλλά στην πραγματικότητα οι θέσεις τις οποίες υποστηρίζει σε γενική κατεύθυνση το Σύνταγμα είναι θέσεις οι οποίες μπορούν να βρουν έρεισμα στην ίδια την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και γι αυτό έκανα μια μεγάλη κριτική στον Επίτροπο τον Μαγκρίβι, γιατί αποσιώπησε βασικές πλευρές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε εθνικά μέτρα, έξω από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε., προκειμένου να στηρίξουν μια σειρά πλευρές των πολιτικών τους σε θέματα τα οποία δεν έχει η Ε.Ε. τον πρώτο λόγο. Αυτά τα θέματα μπορεί να είναι η εκπαίδευση, μπορεί να είναι ο πολιτισμός. Μέσα σ' αυτά τα θέματα εντάσσεται με σαφήνεια και ρητά και το θέμα των ΜΜΕ.

Γι αυτό έδωσα και το Λευκό Βιβλίο της ίδιας της Επιτροπής. Έδωσα αποφάσεις της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ίδιας Επιτροπής, Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λένε με απλά λόγια ότι εμείς ως ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζουμε ότι σε ζητήματα ΜΜΕ, προκειμένου να στηρίξεις τη διαφάνεια, την πολυφωνία, την αξιοπιστία, την μη συγκέντρωση, οι χώρες μέλη μπορούν να παίρνουν ειδικά εθνικά μέτρα που η Ε.Ε. οφείλει να τα αποδεχθεί.

Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε επαρκώς εδώ στα καθ' ημάς... 'Αρα προβλέπει η ίδια η Ε.Ε. ότι μπορούμε εκεί να εφαρμόσουμε διαφορετικά μέτρα για να πετύχουμε και να διασφαλίσουμε την πολυφωνία..... για να περιορίσουμε φαινόμενα διαφθοράς... 'Αρα γιατί η Ε.Ε. κατά τη γνώμη σας επιμένει με τέτοια μανία στο θέμα του ανταγωνισμού; Επειδή είναι η αρμοδιότητα του κ. Μαγκρίβι και μόνο; Δεν υπάρχουν άλλοι επίτροποι;...

Η Ε.Ε. δεν έχει μια κυβέρνηση ενός κόμματος. Μέσα στην Ε.Ε. και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντανακλώνται οι πραγματικότητες 25 χωρών και διαφορετικές πολιτικές πραγματικότητες. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αντιθέσεις, μικροσυγκρούσεις και μεγάλες συγκρούσεις.

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα στο οποίο αναπτύσσονται συγκρούσεις και αντιλήψεις διαφορετικές επί χρόνια είναι αυτή η λεγόμενη εξαίρεση για τον πολιτισμό, την ενημέρωση, την παιδεία κ.λπ.

Η Επιτροπή Μπαρόζο έχει μια ακραία ας το πούμε νεοφιλελεύθερη αντίληψη σήμερα, που την εκφράζει και ο κ. Μαγκρίβι. Από την άλλη μεριά, πάρα πολλές κυβερνήσεις, ανάμεσα στις οποίες και η γαλλική, πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Αριστερά αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των Σοσιαλδημοκρατών, χωρίς δυστυχώς την παρουσία του ΠΑΣΟΚ, δίνει την μάχη ώστε αυτά τα στοιχεία του Ευρωπαίκού Δικαίου να μην έρθει να τα συντρίψει σήμερα η άποψη, η αντίληψη της Επιτροπής Μπαρόζο.

Γι αυτό μου κάνει κι εμένα μεγάλη εντύπωση και η στάση σήμερα του ΠΑΣΟΚ, γιατί σ' αυτό το θέμα, όχι μόνο σε μια -όπως έχει εμφανιστεί- διαμάχη Συντάγματος-Ευρωπαϊκού Δικαίου, παίρνει την θέση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά σε μια εσωτερική διαμάχη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, παίρνει την άποψη των πιο ακραίων δεξιών κύκλων, που θέλουν τον ανταγωνισμό παντού, και όχι της Αριστεράς, των Σοσιαλδημοκρατών, των Πρασίνων ορισμένων χωρών, ότι στα ζητήματα πολιτισμού και ενημέρωσης υπάρχει άλλη αντιμετώπιση από το Κοινοτικό Δίκαιο.

Η εξήγηση που δίνετε για την στάση του ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογική ή έχει να κάνει και με το πώς είναι τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, στην οποία και θα εφαρμοστεί ο νόμος....;

Νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή ισχύει και δεσμεύσεις οι οποίες υπάρχουν λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια -νομίζω- ιδεολογική μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, η οποία δυστυχώς και τελευταία με το συνέδριό του επιβεβαιώθηκε.

Σ' έναν άλλον τομέα, αν δείτε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ψάξτε στις τοποθετήσεις που γίνανε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο και αν βρείτε την λέξη Παλαιστίνη, την λέξη Μέση Ανατολή ή την λέξη Μπους, πέστε το και μένα να το πάρω υπόψη μου.

Το Γραφείο Τύπου του Συνασπισμού