Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
08/05/2007

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Δήλωση του Β.Πριμηκήρη, υπεύθυνου Τμήματος Απόδημου Ελληνισμού του ΣΥΝ

Το παλιό αίτημα των Ελλήνων της διασποράς για να τους δοθεί το δικαίωμα της ψήφου στις εθνικές μας εκλογές επανήλθε και πάλη στην επικαιρότητα.

Πριν από λίγες μέρες ο Κος Παυλόπουλος παρέδωσε στα κόμματα και δημοσιοποίησε ένα προσχέδιο νόμου που αφορά αυτό το δικαίωμα. Βέβαια στην διαμόρφωση αυτού του προσχεδίου η κυβέρνηση της Ν.Δ συνέχισε με την ίδια προσφιλή της λογική και μεθοδολογία. Για μια φορά ακόμα δεν πείρε υπ΄ υπόψη της καθόλου τη γνώμη της οργανωμένης έκφρασης του Αποδ. Ελληνισμού όπως το ΣΑΕ ή τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μαζικά όργανα των Ελλήνων της διασποράς.

Ας δούμε όμως το τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Σήμερα όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν στους απόδημους πολίτες των, έμπρακτα το δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Βουλευτικές εκλογές. Οι απόδημοι αυτοί ψηφίζουν είτε με την μέθοδο της επιστολικής ψήφου, (που αποτελεί και την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη πρακτική), είτε σε εκλογικά τμήματα που οργανώνονται στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές (όπου και εφόσον υπάρχει σημαντική παρουσία αποδήμων), είτε με συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων.

Στην Ε.Ε. λοιπόν όλες οι χώρες μέλη παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στους απόδημους πολίτες των και την συμμετοχή τους στις Εθνικές εκλογές, πλην της Ελλάδας και της Ιρλανδίας.

Στην Ελλάδα ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς και ο ΣΥΝ ειδικότερα ήταν, είναι και θα είναι υπέρ του να δοθεί το δικαίωμα της ψήφου για τις εθνικές εκλογές στους έλληνες της Διασποράς με ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί:

α) το αδιάβλητο της ψήφου

β) η ισότιμη παρουσίαση όλων των κομμάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των ελλήνων της Διασποράς.

Ο Συνασπισμός είναι αντίθετος στο προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης, διότι:

1) Διαχέει την ψήφο των ελλήνων της Διασποράς σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας εξισώνοντας με τον τρόπο αυτό τον κάτοικο επικράτειας μιας οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας με τον μόνιμο κάτοικο εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό η ψήφος του απόδημου απομειώνεται και εξαφανίζεται στο γενικό σύνολο. Είναι προφανές ότι ο προτεινόμενος από την κυβέρνηση νόμος δεν είναι αποδεκτός και από τους ίδιους τους απόδημους διότι δεν εξασφαλίζει μια καθαρή και ουσιαστική αντιπροσώπευση των απόδημων στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

2) Το σχέδιο νόμου αυτό αφαιρεί το δικαίωμα από τον έλληνα απόδημο να έχει στην Βουλή τον δικό του αντιπρόσωπο που θα προέρχεται από τις χώρες της αποδημίας

3) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο νομοσχέδιο αυτό για ειδικές συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ισότιμη διακίνηση των ιδεών και των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των ελληνικών κομμάτων που θα ζητήσουν την ψήφο των ελλήνων της Διασποράς”.

Ο ΣΥΝ μπορεί να στέκεται αρνητικά στο κυβερνητικό νομοσχέδιο σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να σταθεί αρνητικά στο αναφαίρετο δικαίωμα του ελληνισμού της διασποράς να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές της πατρίδας του.

Δεν μπορούμε όπως κάνει σήμερα το ΚΚΕ με τα φοβικά του σύνδρομα να μπούμε σε λογικές πλήρους άρνησης. Από πολλές δεκαετίες ήταν πάγιο αίτημα όλης της αριστεράς η ψήφος των ελλήνων της διασποράς. Ούτε μπορούμε να αποδεχθούμε λογικές και μεθοδεύσεις μικροκομματικού εκλογικού ανταγωνισμού πού σίγουρα θα επιδιώξουν να επιβάλουν η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ.

Αντίθετα από την μεριά μας έχουμε επεξεργασθεί και διαμορφώσει μια πρόταση που μπορεί να εντάξει στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα τον ελληνισμό της διασποράς και με την ψήφο του, χωρίς να ανατρέπει τρομακτικά η θέληση του ελληνισμού της ελληνικής επικράτειας.

Στην βάση αυτή προτείνουμε ένα μοντέλο που θα διασφαλίζει αφενός την ουσιαστική εκπροσώπηση των αποδήμων στην Ελληνική Βουλή και αφετέρου θα εκφράζει διάφανα την πολιτική τους βούληση.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί

1) Ξεχωριστή εκλογική «περιφέρεια εξωτερικού» αποκλειστικά για τους απόδημους Έλληνες .

Η ψήφος των αποδήμων να μην συνυπολογίζεται στην είσοδο η μη κάποιου κόμματος στην βουλή ( στο περίφημο 3% ) λόγο της επιβεβλημένης και λογικής διαφοροποίησης της ψήφου των αποδήμων με την ψήφο των ελλήνων της επικράτειας.

Η εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού να είναι χωρισμένη σε εκλογικές ζώνες (διαμερίσματα) π.χ α) Ευρώπη, β) Βόρειος και Νότιος Αμερική, γ) Αφρική, Ασία, και Ωκεανία. Οι απόδημοι Έλληνες να ψηφίζουν αποκλειστικά σε αυτή και να εκλέγουν με την ψήφο τους ένα συγκεκριμένο αριθμό ¨αποδήμων¨ βουλευτών στην Ελληνική Βουλή ( 6-12 ) . Ο συνολικός αριθμός των ¨αποδήμων¨ βουλευτών καθώς και η κατανομή τους ανά περιφέρεια ( Ευρώπη-Β. Αμερική-Ν. Αμερική Αφρική, Ασία- Αυστραλία) θα πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας αναλογικά υπʼ όψη τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αποδήμων.

2) Να εκλέγονται βουλευτές Απόδημου Ελληνισμού . Οι βουλευτές αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από τους Απόδημους που θα γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελληνισμού της διασποράς και θα είναι υποψήφιοι των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές. Οι υποψήφιοι στη λίστα κάθε εκλογικής ζώνης πρέπει να είναι κάτοικοι και εκλογείς αυτής της ζώνης.

Αυτή η επιλογή θα αυξήσει το ενδιαφέρον των αποδήμων για την πατρίδα και την εκλογή των «δικών» τους βουλευτών.

3) Ως προς την διαδικασία ο καταλληλότερος τρόπος είναι αυτός της επιστολικής ψήφου χωρίς να αποκλείουμε και άλλες μορφές γιατί δίνει την δυνατότητα εύκολα σε όλους να ψηφίσουν εφόσον είναι ελληνικής καταγωγής, είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά δημοτολόγια και ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους και έχουν γραφεί με αίτηση τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους χωρίς να αποκλείουμε και το σύνθετο δηλαδή επιστολική και κάλπη σε προκαθορισμένους χώρους από τις ελληνικές πρεσβείες.

4) Να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε ζώνη όπου θα υπάρχουν οι συνδυασμοί όλων των κομμάτων που θα διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος ψηφοδελτίων.

5) Οι ελληνικές προξενικές αρχές ( στη περίπτωση της επιστολικής ψήφου) θα πρέπει 20 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές να αποστείλουν το ψηφοδέλτιο με τον ειδικό φάκελο στον κάθε Έλληνα απόδημο που έχει το δικαίωμα ψήφου. Ο φάκελος με την ψήφο σφραγισμένος επιστρέφει στα προξενεία τα οποία με την σειρά τους προωθούν τους φακέλους στο υπουργείο εσωτερικών ώστε η καταμέτρηση τους να γίνει ταυτόχρονα με τα άλλα εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα. Τα προξενεία θα έχουν όλη την ευθύνη για την μυστικότητα και το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου.

6) Οι ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό θα πρέπει να προβούν σε συμφωνίες με τις χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλισθεί η προεκλογική παρουσίαση των θέσεων όλων των πολιτικών ελληνικών κομμάτων χωρίς καμιά εξαίρεση.

Από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται η εγγύηση ότι η ψήφος των Ελλήνων υπηκόων θα είναι ελεύθερη και μυστική και ότι για τον ψηφοφόρο δεν θα προκύψει κανένα μειονέκτημα τόσο στην εργασία του όσο και στα δικαιώματά του. Έλληνες που διαμένουν σε χώρες με τις οποίες δεν είναι δυνατόν να συναφθούν τέτοιου είδους συμφωνίες, δεν έχουν τη δυνατότητα της ψήφου, και μόνον στην Ελλάδα θα μπορούν να ψηφίσουν.

Παράλληλα στο δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ όπως και στα άλλα ιδιωτικά ΜΜΕ που εκπέμπουν και δορυφορικά να δοθεί χρόνος σε όλα τα πολιτικά κόμματα για να αναπτύξουν τα προγραμματά τους ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες της διασποράς

7) Τέλος ο κάθε Έλληνας κάτοικος εξωτερικού, μπορεί να έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ψήφο του στο εξωτερικό ή την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην Ελλάδα.

ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΠΕ ΣΥΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα Ελληνισμού της Διασποράς