Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/05/2007

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κ.Ο, του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλ. Αλαβάνου για  την παραλία του Ελληνικού και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, απάντησε γραπτά σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Π. Δούκας, ο οποίος λόγω κωλύματος δεν μπόρεσε να απαντήσει προφορικά στη Βουλή.

Στην ερώτησή του, ο Αλ. Αλαβάνος, αφού έκανε λόγο για καθεστώς πλήρους αυθαιρεσίας και παρανομιών, εκτιμούσε ότι υπάρχει προφανής παραβίαση των όρων παραχώρησης της έκτασης από το Υπ. Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ζητούσε να παραχωρηθεί η εν λόγω έκταση στο Δήμο Ελληνικού ώστε «να δημιουργηθούν χώροι ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών του Λεκανοπεδίου στην παραλία».

Η γραπτή απάντηση του κ. Δούκα έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Κατ΄ αρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τη διευκόλυνση που είχατε την καλοσύνη να μου παράσχετε, αναφορικά με τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στις 18/5/2007.

Σχετικά με τα ερωτήματα που βάζετε με την ερώτησή σας, επιθυμώ να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Όπως ορθά αναγράφετε σ' αυτήν, το 1959, με βάση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παραχωρήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η παραλιακή έκταση που περικλείεται μεταξύ του ρέματος Γεφυράκι Αλίμου και του ρέματος Δικηγορικών Γλυφάδας, για να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση σκοπών που προάγουν την αθλητική κίνηση. Στη συνέχεια, η έκταση αυτή παραχωρήθηκε στο γνωστό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά.

Η παραχώρηση αυτή καλύφθηκε νομοθετικά και με τους Ν. 423/1976 και 1070/1989 και κυρίως με τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 2 που προβλέπει ότι:

«χώροι ανήκοντες κατά κυριότητα ή χρήσιν εις την Γενική Γραμματείαν Αθλητισμού δύναται να παραχωρούνται κατά χρήσιν άνευ ανταλλάγματος εις τα εποπτευόμενα υπ΄ αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της περιοχής, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου επί θεμάτων Αθλητισμού Υπουργού».

Επίσης, με την παραγρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίστηκε ότι:

«χώροι παραχωρηθέντες εις την Γενική Γραμματείαν Αθλητισμού υπό του Δημοσίου, Ν.Ο.Δ.Δ., Ν,Π.Ι.Δ., Ιδρυμάτων ή Οργανισμών κοινής Ωφελείας ή δημοσίων επιχειρήσεων η Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, μη χρησιμοποηιθέντες δια τον σκοπόν δια τον οποίον παρεχωρήθησαν, δύναται να επιστρέφονται, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου επί θεμάτων Αθλητισμού Υπουργού».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, από τη στιγμή που παραχωρήθηκε η έκταση αυτή σε άλλο φορέα, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στερήθηκε κάθε δυνατότητας παρέμβασης στη διαχείρισή της.

Όσον αφορά, τέλος στο έτερο ερώτημά σας σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία του Δήμου Ελληνικού, σας πληροφορούμε ότι έχουμε ζητήσει από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά την αυστηρή τήρηση των διατάξεων που προβλέπουν την προστασία αιγιαλού και παραλίας.

Πάντως ευελπιστούμε ότι σημαντική βελτίωση στη διαχείριση των ζωνών αιγιαλού και παραλίας θα επιτευχθεί με τις καινοτομίες που θα εισαχθούν στη νομοθεσία, με την ψήφιση του σχεδίου νόμου «Αιγιαλός και παραλία», γιατί δεν θα επιτρέπονται παραχωρήσεις τμημάτων του αιγιαλού, που, είτε προκαλούν ανεπίτρεπτες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, είτε επιβαρύνουν τη ζώνη αυτού σε επίπεδο μεγαλύτερο αυτού που μπορεί να δεχτεί η συγκεκριμένη περιοχή. Τυχόν επιβαλλόμενες παραχωρήσεις εξ αναπόδραστου ανάγκης θα επιτρέπονται μόνο με βάση χωροταξικό σχεδιασμό και όχι αποσπασματικά.

Με τιμή

Πέτρος Δούκας
Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών»