Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
01/03/2005

Παρατηρήσεις και τοποθετήσεις του Τμήματος Απόδημου Ελληνισμού στο κείμενο προτάσεων του Προεδρείου του ΣΑΕ που θα συζητηθεί στις 18-19/3/2005

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΕ

Πρόταση ΣΥΝ:

Το ΣΑΕ είναι εισηγητικό γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο προς την Ελληνική Πολιτεία που παράλληλα υπερασπίζεται και προωθεί τα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες της Διασποράς, ζητήματα που έχουν σχέση με την Ελληνική κυβέρνηση ή τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.

Ο συμβουλευτικός και εισηγητικός του ρόλος ασκείται μέσο της διατύπωσης εμπεριστατωμένης γνωμοδότησης πριν από την ψήφιση σχετικών με τους Έλληνες της Διασποράς νόμων ή την θέσπιση διοικητικών - διαχειριστικών διαδικασιών σε θέματα που τους αφορούν.

Ο διεκδικητικός του ρόλος στηρίζεται στη βάση αιτημάτων των Ελλην. της Διασποράς προς την ελληνική κυβέρνηση αλλά και προς τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής.

Το ΣΑΕ μέσο του ΕΤΟ (Εθνικό Ταμείο Ομογένειας) ή ακόμα με την ίδρυση παγκόσμιων ή περιφερειακών μη κερδοσκοπικών οργανισμών (ΜΚΟ) στηρίζει τις διάφορες συλλογικές δραστηριότητες των Ελλήνων της Διασποράς και προωθεί την αυτό - οργανωσή τους. Σε συνεργασία απαραιτήτως με τις οργανωμένες εκφράσεις του Ελλην. της Διασποράς προωθεί και υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες και προγράμματα εφόσον αυτά είναι επακριβώς προσδιορισμένα και συμβατά με τον χαρακτήρα τους σκοπούς και τους βασικούς στόχους και επιλογές που αποφασίζονται από τις γενικές συνελεύσεις των αντίστοιχων μαζικών οργάνων και των προεδρείων των Περιφερειακών συμβουλίων (ΠΣΑΕ) και του ΣΑΕ.

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν ως μοναδικό τους στόχο την στήριξη αποκλειστικά του Ελληνισμού της Διασποράς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Το τμήμα Αποδ. Ελληνισμού του ΣΥΝ θεωρεί ότι μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας του ΣΑΕ είναι καιρός - εάν θέλουμε ο θετικός αυτός θεσμός να ξεβαλτώσει από την αδράνεια και την απαξίωση που έχει περιέλθει- να αναδείξει και τον διεκδικητικό του χαρακτήρα ως θεσμοθετημένο και αναγνωρισμένο ανώτατο όργανο της οργανωμένης έκφρασης του Ελληνισμού της Διασποράς.

Το ΣΑΕ και όλες οι περιφερειακές του οργανώσεις θα πρέπει να έχουν σαν βασικό τους στόχο και μέλημα την προώθηση λύσεων στα τόσα προβλήματα που ταλανίζουν τον Ελληνισμό της Διασποράς και που προέρχονται τόσο από της ελληνική πραγματικότητα αλλά και τις πολυποίκιλες πραγματικότητες στις χώρες υποδοχής των απόδημων ελλήνων.

β) Το ΣΑΕ σήμερα όπως και κάθε οργανωμένη έκφραση του Αποδ. Ελληνισμού θα πρέπει να προτάξουν την αυτονομία τους από εκκλησιαστικές θρησκευτικές, κυβερνητικές, κομματικές και οποιεσδήποτε άλλες μορφές παρεμβάσεων που πιθανών να θέλουν να ποδηγετήσουν την όλη δραστηριοτητά τους.

Το ΣΑΕ δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως μια παρα κυβερνητική οργάνωση.

Το ΣΑΕ και το προεδρείο του θα πρέπει να γίνουν ζωντανή έκφραση όλων των ελλήνων της διασποράς ανεξάρτητα από τις πολιτικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

γ) Το ΕΤΟ θα πρέπει να έχει στην σημερινή φάση δύο πηγές τροφοδότησης. Μία κρατική και μια προερχόμενη από τις ίδιες οργανωμένες εκφράσεις του ελληνισμού της διασποράς.

Η τροφοδότηση του ΕΤΟ θα πρέπει να γίνεται ισομερώς (πολιτεία - οργανώσεις) στην πορεία και όσο ενισχύονται και μαζικοποιούνται οι διάφορες συλλογηκότητες του απόδημου ελληνισμού η προσφορά της ελληνικής πολιτείας θα πρέπει να περιορίζεται. Η οικονομική απεξάρτηση από την ελληνική πολιτεία θα εξασφαλίζει εκ των πραγμάτων και την γενικότερη αυτονομία του ΣΑΕ και των οργανώσεων του από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.

Το ΕΤΟ θα πρέπει να στηρίζει κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητες των πρωτοβάθμιων εκφράσεων του ελληνισμού της διασποράς.

Η διαφάνεια και ο συνεχής έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΤΟ θα πρέπει να είναι μέλημα όλων των οργανωμένων συλλογικοτήτων της αποδημίας αλλά και της ελληνικής πολιτείας δια μέσο της διακομματικής επιτροπής της βουλής.

ΜΕΛΗ ΣΑΕ

Μέλη του ΣΑΕ μπορεί να γίνουν εάν το θελήσουν:

α) Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανωμένες συλλογικότητες των ελλήνων της διασποράς (Λαϊκές κοινότητες, εθνικοτοπικές οργανώσεις, σύλλογοι γονέων, σύλλογοι καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, νέων, γυναικών, κ.λ.π

β) Όλες οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις των διαφόρων χωρών υποδοχής.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή τους θα πρέπει να είναι η εναρμόνιση των καταστατικών αρχών τους σε ένα κεντρικό πλαίσιο βασισμένο στη δημοκρατική τους λειτουργία και τον σεβασμό στις πλουραλιστικές προβλέψεις του ελληνικού συντάγματος και τις διεθνείς συνθήκες σχετικά με τις πολιτικές και θρησκευτικές ελευθερίες.

Γενικά θα πρέπει να επιτρέπουν την συμμετοχή του κάθε πολίτη, ελληνικής καταγωγής, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, θρησκευτικές ή μη πεποιθήσεις του σ΄ αυτές τις συλλογικότητες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρ΄ ότι γνωρίζουμε ότι ένα μέρος της ομογένειας εξακολουθεί (κύρια στις ΗΠΑ) να έχει ως επίκεντρο τους Ιερούς ναούς κατά το άγγλο - σαξονικό πρότυπο όπου υπερισχύει το ενοριακό - κοινοτικό μοντέλο οργάνωσης υπό τον απόλυτο ή σχετικό έλεγχο της εκκλησίας, δηλαδή του Ιερέα και του Μητροπολίτη, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η μη συμμετοχή των κληρικό - λαϊκών οργανώσεων στο ΣΑΕ όχι μόνον για λόγους δημοκρατικής λειτουργίας τους αλλά και για λόγους προσωπικών θρησκευτικών ελευθεριών του κάθε πολίτη και βασικά διακριτών ρόλων εκκλησίας και οργανωμένων συλογικοτήτων όλων των ελλήνων.

Το ΣΑΕ για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να στηρίξει προσπάθειες δημιουργίας όπου δεν υπάρχουν λαϊκών κοινοτήτων όπου θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ελληνικής καταγωγής πολίτες.

Παρ΄ όλα αυτά για να αποφευχθούν �τραυματικές� καταστάσεις θεωρούμε σωστό να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος όχι μακρόχρονη, το πολύ τέσσερα χρόνια, ώστε να εναρμονισθούν με αλλαγές καταστατικού τύπου περί λειτουργίας τους και εγγραφής μελών όλες οι υπάρχουσες κληρικό- λεκές συλογικότητες του αποδ. Ελληνισμού για να μπορέσουν να συνεχίζουν να συμμετέχουν στο ΣΑΕ και τα διάφορα ΠΣΑΕ.

Δεν θεωρούμε σωστό να συμμετέχουν οι λεγόμενοι οργανισμοί στρατηγικής σημασίας όπως Ελληνικοί Κρατικοί Οργανισμοί και Ιδρύματα γιατί έρχονται σε αντίθεση με την βασική μας θέση περί αυτονομίας όλων των οργανωμένων εκφράσεων του ελληνισμού της διασποράς.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝ

α) Για την εκλογή αντιπροσώπων στα περιφερειακά (ΠΣΑΕ) όπως και στην Παγκόσμια Συνέλευση του ΣΑΕ θα πρέπει να καθορίζετε η εκπροσώπηση στη βάση κοινού μέτρου χωρίς διακρίσεις που θα εξασφαλίζει της γνήσια αντιπροσωπευτικότητα . Το μέτρο θα πρέπει να καθορίζεται όχι στη βάση πληθυσμιακού κριτηρίου των ελλήνων στην κάθε χώρα υποδοχής αλλά στην βάση των εγγεγραμμένων μελών της κάθε συλλογικότητας.

β)Η εκλογή και συμμετοχή αντιπροσώπων στα διάφορα συνέδρια και συνελεύσεις του ΣΑΕ δεν θα πρέπει να γίνονται με την οποιανδήποτε συμβολή και ανάμιξη της ΓΓΑΕ και των ελληνικών Προξενικών ή Πρεσβευτικών αρχών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝ

α) Η παγκόσμια συνέλευση του ΣΑΕ πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και εκτάκτως εάν το ζητήσουν τα δυο από τα τέσσερα ΠΣΑΕ (Ευρώπης - Β. Ν. Αμερικής - Ωκεανίας - Αφρικής και Ασίας) .

β) Τα περιφερειακά συνέδρια ΠΣΑΕ συγκαλούνται κάθε δυο χρόνια και εκτάκτως εάν το ζητήσει το 1/3 των Ομοσπονδιών των διαφόρων χωρών της Ηπείρου.

γ) Ο αριθμός των συνέδρων θα πρέπει να είναι σταθερός και να μην μεταβάλλεται από το εκάστοτε απερχόμενο προεδρείο είτε του ΣΑΕ είτε των ΠΣΑΕ.

δ) Για το ΣΑΕ 600 εκλεγμένοι από τα περιφερειακά συνέδρια

ε) Για τα Περιφερειακά Συνέδρια 200 εκλεγμένοι από τακτικές συνελεύσεις των ομοσπονδιών των διαφόρων χωρών .

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΑΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝ

α) Το προεδρείο του ΣΑΕ αποτελείται από 9 μέλη , τέσσερα προερχόμενα από τα περιφερειακά ΠΣΑΕ και πέντε εκλεγμένα απ΄ ευθείας από την παγκόσμια συνέλευση του ΣΑΕ.

β) Το προεδρείο του ΣΑΕ υλοποιεί τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης.

γ) Αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται και εκλέγει το προεδρό του, τους δύο γραμματείς του, τον ταμεία του και τον υπεύθυνο εκδηλώσεων. Τα τέσσερα μέλη που προέρχονται από τα ΠΣΑΕ καταλαμβάνουν υποχρεωτικά και μόνον τις θέσεις τεσσάρων αντιπροέδρων και έχουν σαν βασικό τους καθήκον τον συντονισμό δράσης των περιφερειακών ΠΣΑΕ με το ΣΑΕ.

δ) Όλες οι θέσεις είναι ανακλητές από τα ίδια τα όργανα που εξέλεξαν με απόλυτη πλειοψηφία.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΠΣΑΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝ

Κάθε περιφέρεια συντονίζει την δράση της από ένα Περιφερειακό Συμβούλιο.

α) Το Περιφερειακό Συμβούλιο των ΠΣΑΕ αποτελείται :

Ευρώπη από 11 μέλη

Αμερική από 11 μέλη

Ωκεανία από 9 μέλη

Ασία - Αφρική από 7 μέλη

β) Αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται και εκλέγει τον Συντονιστή του, τον Γραμματέα του, τον Ταμεία του, τον Αναπληρωτή Συντονιστή και τα υπόλοιπα μέλη αναλαμβάνουν τον συντονισμό των διαφόρων επιτροπών του

γ) Το περιφερειακό συμβούλιο υλοποιεί της αποφάσεις της των συνελεύσεων που τα εξέλεξαν.

δ) Όλες οι θέσεις είναι ανακλητές από τα ίδια τα όργανα που εξέλεξαν με απόλυτη πλειοψηφία.

Πριμικήρης Βασίλης ΚΠΕ ΣΥΝ - Υπεύθηνος τμήματος Απόδημου Ελληνισμού
Στεργίου Ιωάννα μέλος της Γραμματείας του τμήματος
Μότσης Γιάννης μέλος της Γραμματείας του τμήματος
Χρισοστομήδης μέλος της Γραμματείας του τμήματος

Τμήμα Ελληνισμού της Διασποράς