Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
06/06/2007

H Κομισιόν υπογραμμίζει την περιβαλλοντική υποβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή λόγω των ΧΥΤΑ 'Ανω Λιοσίων

Αιτία "H έλλειψη κατάλληλων και επαρκών εγκαταστάσεων και συστήματος περισυλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων"

Απάντηση του Επιτρόπου κ. Δήμα στο Δημ. Παπαδημούλη

Η ρύπανση που έχει προξενήσει ο ΧΥΤΑ σε όλη την περιοχή από την Ελευσίνα ως και τον Ασπρόπυργο στον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος αποτέλεσε αντικείμενο ερώτησης του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο Δημ. Παπαδημούλης αναφερόμενος στο μεγάλο πρόβλημα  που αντιμετωπίζει η περιοχή και απευθυνόμενος στην Κομισιόν ρωτούσε να μάθει αν η Κομισιόν γνωρίζει το μέγεθος της ρύπανσης σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει και «τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης».

Ο Έλληνας Επίτροπος απαντώντας εκ μέρους της  Κομισιόν κατακεραυνώνει τις Ελληνικές Αρχές αναφέροντας ότι η Ελλάδα «έχει καταδικαστεί δις από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (κατάλογος των επικίνδυνων αποβλήτων και επεξεργασία σχεδίου διαχείρισης), καθώς και επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων , και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 , σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων . Εξάλλου έχει κινηθεί και διαδικασία επί παραβάσει η οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται στη μη τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με την οριστική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων, λόγω της ακαταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων μεθόδων στην Ελλάδα».

Ο κ. Δήμας επισημαίνει επίσης ότι  «η παρατηρούμενη ρύπανση οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη κατάλληλων και επαρκών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των επιτόπου παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στην έλλειψη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων».

Αναφερόμενος στο μέλλον, ο κ. Δήμας συμπληρώνει, επικαλούμενος τις εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών ότι: «Όσον αφορά τη λειτουργία της χωματερής (ΧΥΤΑ) στα Άνω Λιόσια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης εμπειρογνωμόνων η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης του έργου, φαίνεται πως ανανεώθηκε η απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον ως άνω χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων και ο εν λόγω ΧΥΤΑ λειτουργεί ικανοποιητικά. Η οριστική διάθεση της λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια στη χωματερή, που αποτελούσε το κύριο αίτιο των παρατηρούμενων προβλημάτων (όπως οι κατολισθήσεις του εδάφους το 2003), σταμάτησε το Νοέμβριο του 2005. Όσον αφορά τη Δυτική Αττική, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή, τοποθεσία Σκαλιστήρι. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το εν λόγω έργο μέσω των Ταμείων Συνοχής . Με την κατασκευή αυτού του έργου και άλλων παρεμφερών, που προβλέπονται για τη Βορειοανατολική και Νοτιοανατολική Αττική, θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα των παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών».

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

«Η Ελλάδα γιόρτασε την ημέρα του περιβάλλοντος καταγράφοντας θλιβερές επιδόσεις και μια εικόνα ουραγού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά την προσπάθεια του Έλληνα Επιτρόπου να ρίξει στα μαλακά την κυβέρνηση της Ν.Δ. η κατάσταση είναι ζοφερή. Συνεχίζεται η τριτοκοσμική κατάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Παραμένει ο μακρύς κατάλογος των παραπομπών και των καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε βάρος της χώρας για δεκάδες παράνομες χωματερές που λειτουργούν στην Αττική και πάνω από 1000 σε όλη την Ελλάδα. Η νέα διορία της Κομισιόν να κλείσουν όλες μέχρι το 2008 είναι πλέον ανέφικτη. Αδυνατώ να αντιληφθώ τους λόγους για τους οποίους πανηγυρίζουν και κομπορρημονούν στα χθεσινά διαγγέλματά τους».  

To Γραφείο Τύπου