Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
23/06/2007

Για τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες: Η «μίνι» συνθήκη οδηγεί σε «λιγότερη Ευρώπη», ακόμη πιο μακριά από τις προσδοκίες των πολιτών και τις ανάγκες

Ο Μιχάλης Σαμπατακάκης, μέλος της Π.Γ. και υπεύθυνος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΝ, σχολιάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Οι ηγέτες της ΕΕ όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για περισσότερο κοινωνική, δημοκρατική και ενωμένη Ευρώπη, αλλά, υπό την πίεση του ισχυρού φιλοαμερικανικού λόμπι, κινούνται «σημειωτόν» και πάνε σε «λιγότερη Ευρώπη», πιο νεοφιλελεύθερη και μάλιστα χωρίς δημοκρατικές εγγυήσεις, καθώς απορρίπτουν τη συντακτική συνέλευση και τα δημοψηφίσματα.

Παρουσιάζουν μια σύντομη εκδοχή της απορριφθείσας συνταγματικής συνθήκης που δέσμευε την ΕΕ στο νεοφιλελευθερισμό, απέρριπτε την κοινωνική Ευρώπη, καλλιεργούσε τη στρατιωτικοποίηση και τους εξοπλισμούς και συντηρούσε το έλλειμμα δημοκρατίας στη λειτουργία της ΕΕ.

Μισό αιώνα μετά την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν εμπνέει πλέον εμπιστοσύνη στους πολίτες. Οι δυνάμεις που διαχειρίστηκαν την πορεία ενοποίησης της Ευρώπης, απέτυχαν να δώσουν την αναγκαία ώθηση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές με την εξάπλωση της ανεργίας και της επισφαλούς εργασίας, τη συμπίεση των μισθών και τη φτώχια, την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους αλλά και το έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας δημιουργούν γενικευμένη ανασφάλεια και απομακρύνουν την ΕΕ από τους πολίτες.

Ο ΣΥΝ και το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που εμπνέονται από έναν αριστερό ευρωπαϊσμό, θεωρούν ότι η αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού οράματος απαιτεί ριζικά διαφορετικές πολιτικές από τις σημερινές. Πολιτικές αντίθεσης με το νεοφιλελευθερισμό. Για να ξανακερδίσει η ΕΕ την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αποτελέσει ένα διαφορετικό πρότυπο στον πλανήτη. Επιδίωξή μας είναι η οικοδόμηση μιας ενωμένης, ειρηνικής, δημοκρατικής, κοινωνικής και οικολογικής Ευρώπης, ανεξάρτητης από τις ΗΠΑ.

Σήμερα η ενοποίηση της Ευρώπης είναι περισσότερο αναγκαία από κάθε προηγούμενη περίοδο. Η απάντηση στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και την κυριαρχία των ΗΠΑ που γεννάει όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια, ανισότητες, πολέμους και καταστροφές στο περιβάλλον, απαιτεί όχι μόνο τη διεθνοποίηση των λαϊκών αντιστάσεων αλλά και των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών. Το έδαφος γι αυτά είναι πρόσφορο στην Ευρώπη με τις μεγάλες παραδόσεις του εργατικού κινήματος και των κοινωνικών αγώνων που έφεραν το «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» και τις δημοκρατικές εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην καρδιά του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπερασπιζόμαστε σταθερά τη διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης με όρους δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ΕΕ χρειάζεται Σύνταγμα συνώνυμο με τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της ειρήνης.

- Διεκδικούμε το μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια ισχυρή πολιτική, οικονομική, κοινωνική και οικολογική ένωση που διέπεται από δημοκρατικές αρχές. Με προστασία του κοινωνικού κράτους, με θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή και ασφαλή εργασία, το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα της προστασίας από την εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό, πρέπει να είναι εγγυημένα συνταγματικά. Με προστασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων και το δικαίωμα της πανευρωπαϊκής γενικής απεργίας. Επιδιώκουμε ένα Σύνταγμα που θα υποχρεώνει την Ένωση και τα κράτη-μέλη να προωθούν την κοινωνική πρόνοια και την ευημερία. Η ανάπτυξη πρέπει να υπακούει σε οικολογικά κριτήρια. Όλα τα όργανα και οι θεσμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δεσμεύονται από αυτούς τους στόχους.

- Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια ΕΕ ως χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Το Σύνταγμα πρέπει να εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, και τις αρχές του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Να αναγνωρίζει τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών και να αποκρούει την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Μια ΕΕ που θα δεσμεύεται στην επιδίωξη της ειρήνης, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και μιας ισότιμης διεθνούς οικονομικής τάξης. Οι επιθετικοί πόλεμοι να κηρύσσονται αντισυνταγματικοί, εγκληματικοί και να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Μια ΕΕ που θα εργάζεται για την απάλειψη των συμβατικών όπλων και των όπλων μαζικής καταστροφής.

- Θέλουμε μια Ευρώπη δημοκρατική με πρωταγωνιστές τους λαούς, τους πολίτες και τα κινήματα. Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθούν. Επιδιώκουμε να υιοθετηθεί δημοκρατικά η εναλλακτική συνταγματική συνθήκη. Με συντακτική συνέλευση που θα έχουν κεντρικό ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια αλλά και κύρωση από κοινό ευρωπαϊκό δημοψήφισμα την ίδια μέρα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο ΣΥΝ, οργανικό μέρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς διεκδικεί και συμβάλλει σε μια δημοκρατική, κοινωνική συνταγματική οικοδόμηση. Επιδιώκουμε να επανασυμφιλιωθούν οι πολίτες με την Ευρώπη, με μια ΕΕ που θα εμπνέεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης, και της οικολογίας.

To Γραφείο Τύπου