Skip to main content.
Συνασπισμός της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
28/06/2007

Σημεία της ομιλίας του Προέδρου του ΣΥΝ στο 13ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Ο Πρόεδρος του ΣΥΝ Αλ. Αλαβάνος στην ομιλία του σήμερα στο συνέδριο της ΟΛΜΕ μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στους αγώνες ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 , στη χρηματοδότηση της παιδείας  και στην αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και  στην ικανοποίηση των αιτημάτων των καθηγητών.

Τέλος, κατέθεσε  την πρόταση του ΣΥΝ για το Λύκειο, που τα  βασικά σημεία της είναι :

1. Αλλαγή της Διδασκαλίας στο Λύκειο

Προτάσεις για συζήτηση με στόχο μια σε βάθος αλλαγή της διδασκαλίας στο Λύκειο, που θα μετράει και στη διαδικασία επιλογής στο Πανεπιστήμιο, είναι:

1. Ανάδειξη σε προτεραιότητα της συνεργατικής μάθησης, σε αντιδιαστολή με τον σημερινό ακραίο ατομισμό. Εργασία μέσα στην ομάδα, συνεργασία μέσα στη διαφορετικότητα, υπέρβαση κοινωνικών – διανοητικών - φυλετικών φραγμών, συντονισμός, αλληλεγγύη, συλλογική απόφαση.

2. Ανάπτυξη της συνδυαστικής στη θέση της αποσπασματικής και μνημονικής γνώσης, της διεπιστημονικότητας, της εποπτείας που ετοιμάζει τον μαθητή/ την μαθήτρια να αντεπεξέλθει στη σημερινή τεχνολογικά πολύπλοκη, πολυδιάστατη και ρευστή πραγματικότητα.

3. Διαφοροποιημένη μάθηση για όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις σχολικής άρνησης και αποτυχίας, επισήμανση της αφετηρίας, των ιδιαιτεροτήτων, της πολιτιστικής καταγωγής του κάθε μαθητή ώστε να υπάρξουν ίσες δυνατότητες για πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

4. Ενεργή και βιωματική μάθηση στη θέση της άνυδρης μετάδοσης γνώσεων. Πειραματισμός, έρευνα, εκπόνηση εργασιών, κατασκευαστικές δραστηριότητες, καλλιέργεια της επινοητικότητας, της πρωτοβουλίας, των δεξιοτήτων. Έγκαιρη ανίχνευση και καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων – ερευνητικών, αφαιρετικών, καλλιτεχνικών, κατασκευαστικών – κάθε μαθητή, δημιουργική αξιοποίηση της ανησυχίας και της αντισυμβατικότητας.

5. Αναζήτηση νοήματος στην παιδεία από τον ίδιο τον μαθητή/ την μαθήτρια και όχι μηχανιστική ενσωμάτωση ξένων νοημάτων. Κριτική σκέψη, διερευνητική στάση, δημιουργική αμφισβήτηση, επιλεκτική ικανότητα.

6. Ευρύτατη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου, συμφιλίωση της σχολικής γνώσης με το ατομικό και ομαδικό παιχνίδι στο διαδίκτυο κατά τον ελεύθερο χρόνο, ατομική και ομαδική παραγωγή λογισμικών, στρατηγική επίλυσης προβλημάτων και αυτενέργεια στον ηλεκτρονικό χώρο.

7. Ενσωμάτωση της εικόνας στη διδασκαλία, «εγγραματισμός στην εικόνα» παράλληλα με τον γραπτό και προφορικό λόγο. Απομυθοποιητική, αποδομητική και δημιουργική προσέγγιση στην εικονική πραγματικότητα που είναι ο οικότοπος του σημερινού μαθητή/ της σημερινής μαθήτριας

8. Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία ως επιμορφωτικού και πολιτιστικού κέντρου της γειτονιάς, καθιέρωση μαθημάτων εκτός τάξης

9. Ένταξη στο πρόγραμμα και μαθημάτων χωρίς βαθμούς

10. Συνδικαλιστική ελευθερία των μαθητών. Συμμετοχή των μαθητών/ μαθητριών και διαβούλευση με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες για τον σχεδιασμό μέρους του προγράμματος

2. Κατάργηση του Βαθμού στο Λύκειο

Η αριθμητική αξιολόγηση έχει έντονα ανταγωνιστικό στοιχείο και οξύνει το άγχος. Δεν καταγράφει τη διαφορετικότητα, τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα. Η αξιολόγηση ουσίας πρέπει να αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία και να αμβλύνει τον ανταγωνισμό.

Καταργείται η εικοσάβαθμη κλίμακα, η οποία με τους δεκαδικούς, δημιουργεί το λιγότερο 200 διαφορετικούς βαθμούς, και στην περίπτωση υπολογισμού κλασμάτων αντί δεκαδικών ακόμα περισσότερους, υποκινητές λυσσαλέας αντιπαράθεσης μεταξύ των μαθητών, ιδιαίτερα στις υψηλές κλίμακες.

Καθιερώνεται νέα, μικρού φάσματος κλίμακα με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ε: Κάτω από τη βάση.

Δ: Βάση

Γ: Καλά

Β: Πολύ καλά

Α: Άριστα

Ένα σύστημα 5 σημείων αντικαθιστά την εξοντωτική κλίμακα των 200 βαθμών και στο απολυτήριο του Λυκείου αλλά και σε όλα τα έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Το Νέο Απολυτήριο του Νέου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης

 Το απολυτήριο ενός αναγεννημένου Λυκείου θα εκφράζει τις νέες παιδαγωγικές, διδακτικές και δημοκρατικές αντιλήψεις. Το απολυτήριο θα είναι ένας δείκτης που θα συμπυκνώνει και θα συνθέτει τις επιδόσεις στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά μπορεί να συμπεριλαμβάνει δείκτες για:

- Μαθήματα με βάση τη σχολική ύλη. Η θεματολογία για τις γραπτές εξετάσεις θα καθορίζεται από κάθε σχολείο.

- Σύνταξη εργασίας με τη χρήση βιβλιογραφίας μέσα στην αίθουσα εξετάσεων.

- Εξετάσεις σε λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών με βάση τη σχολική διαδικασία αλλά και τις εξωσχολικές δεξιότητες των μαθητών.

- Γλωσσομάθεια.

- Συμμετοχή κάθε μαθητή στο αποτέλεσμα της εργασίας ομάδας στην οποία συμμετέχει.

Το Νέο Απολυτήριο, έκφραση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και κλίσεων του μαθητή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επιθυμία άμεσης συνέχισης των σπουδών στο Πανεπιστήμιο, θα αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο για την συνέχιση άλλου τύπου μεταλυκειακών επαγγελματικών σπουδών και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό.