Skip to main content.
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
08/07/2007

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Πόρτο - Κείμενο απόφασης για Ευρωσύνταγμα

Πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Πόρτο της Πορτογαλίας η Συνεδρίαση της Εκτ. Επιτρ. του Κόμματος Ευρωπαϊκή Αριστερά.

Κατά την συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ τα μέλη της Εκτ.Επιτ. του ΚΕΑ Νατάσσα Θεοδωρακοπούλου και Στέλιος Παππάς, έγινε εκτίμηση των πρόσφατων εξελίξεων στην Ευρώπη. Ειδικότερα:

Στα συμπεράσματα από της Γαλλικές Προεδρικές και Βουλευτικές Εκλογές

Στην προετοιμασία του κόμματος για το 2ο Συνέδριο του που θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα τον προσεχή Νοέμβριο.

Και στα συμπεράσματα από την πρόσφατη διακυβερνητική της Ε.Ε. και στις προσπάθειες των ηγετών της δια μέσου της να προωθήσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του Ευρωσυντάγματος με την μορφή Συνθήκης.

Ιδιαίτερα για το περιεχόμενο της διακυβερνητικής επισημάνθηκε ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. επιχειρούν να επαναφέρουν την ουσία του Ευρωσυντάγματος αδιαφορώντας για το γεγονός ότι μετά τα δημοψηφίσματα στην Γαλλία και την Ολλανδία απορρίφθηκε η ουσία του  και έχει καταστεί νεκρό.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη για οποιοδήποτε βήμα που θα αφορά το μέλλον των λαών της Ευρώπης να πραγματοποιηθεί σε όλες τις χώρες δημοψήφισμα.

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς καλεί όλα το κόμματα μέλη του να μεγιστοποιήσουν τις κινητοποιήσεις τους και να φτάσουν το μήνυμα για μια Ευρώπη της Δημοκρατίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων, της οικολογίας και της Ειρήνης σε κάθε γωνιά της απαιτώντας Δημοψηφίσματα ώστε να αποφασίσουν οι λαοί για το μέλλον τους.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Ελάχιστη Ευρώπη, ΟΧΙ!

Κοινωνική Ευρώπη, ΝΑI

1. Η συμφωνία που πραγματοποιήθηκε από τους αρχηγούς κρατών, κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δίνει εξουσιοδότηση σε μια νέα διακυβερνητική να διαμορφώσει μια νέα «ΕυρωΣυνθήκη», είναι ένα σαφές σημάδι ότι αυτή η διακυβερνητική της Ε.Ε. δεν έχει  διάθεση να αναβαθμίσει τις αξίες που θα   βελτιώσουν τη ζωή του πολίτη.

Οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει να περιλάβουν σε μια νέα Συνθήκη και μέσω τροποποιήσεων των προηγούμενων το κύριο μέρος της συνταγματικής Συνθήκης - που απορρίφθηκε από το γαλλικό και ολλανδικό λαό. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς επικρίνει την παρούσα απόφαση, για δύο λόγους:  για την μεθοδολογία και για την ουσία.

2. Το ουσιαστικό περιεχόμενο είναι το ίδιο - όπως ο καθένας αναγνωρίζει – γεγονός πού σημαίνει ότι το Συμβούλιο αρνείται να ακούσει τους κοινωνικούς και δημοκρατικούς λόγους που κατεγράφησαν με  το ΟΧΙ . στο γαλλικό και στο ολλανδικό δημοψήφισμα. Η κύρια ανησυχία του Συμβουλίου ήταν να σώσει την ουσία του, ενισχύοντας την αυξανόμενη κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης των ευρωπαϊκών οργάνων. Όσον αφορά στην κοινή γνώμη, το μήνυμα του Συμβουλίου είναι σαφές: είναι άχρηστο να απορριφθούν οι προτάσεις μας, αφού οπωσδήποτε θα τις επιβάλουμε.

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς απαιτεί δημοψήφισμα σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως αναγκαία συνθήκη για μια δίκαιη και δημοκρατική διαδικασία επικύρωσης.

3. Το Συμβούλιο δεν έδειξε ευαισθησία στους λόγους του γαλλικού και ολλανδικού ΟΧΙ. Κύρια προσοχή στράφηκε στις φωνές που απαιτούν μια Ευρώπη που γίνεται ακόμα πιο ελάχιστη και που εξαρτάται μόνο από τη θέληση των κυβερνήσεων.

4. Στο όνομα του κεντρικής επιδίωξης  του-  να σώσει τη νεοφιλελεύθερη ημερήσια διάταξη και για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα παραμείνει κάτω από την εντολές αυτού του προσανατολισμού,  το Συμβούλιο έχει παραμέρισε  την ιδέα ενός συντάγματος για την Ευρώπη και εμποδίζει την πορεία για τη λαϊκή συμμετοχή.  Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς επιμένει ότι η πολιτική της ελεύθερης αγοράς δεν μπορεί να είναι πάνω από τη δημοκρατία και τη λαϊκή συμμετοχή.

5. Οι ευρωπαϊκοί ηγέτες σκέφτονται σοβαρά και  επείγονται  να συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο κείμενο την κύρια κοινοτική νομοθεσία και τις πολιτικές αρχές. Το έκαναν με το χειρότερο τρόπο, "συνταγματοποιόντας" τη νομολογία ένωσης. Τώρα, εγκατέλειψαν αυτή την επιδίωξη τους. Προτείνουν μια νέα μεταρρύθμισης της Συνθήκης που τροποποιεί τις προηγούμενες και που περιλαμβάνει όλα απαραίτητα συνημμένα πρωτόκολλα. Κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα γίνει ακόμα πιο αδιαφανής και πολύπλοκη.

6. Κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης "περίοδος περισυλλογής", οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν μιλήσει για την ανάγκη να δοθεί στους Ευρωπαίους ένα "κοινωνικό σήμα". Αλλά στην πραγματικότητα, τα δύο "σήματα" που δίνονται από το Συμβούλιο αντιπροσωπεύουν μια πραγματική εξαπάτηση. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός δεν εμφανίζεται πλέον στον κατάλογο των στόχων της Ένωσης. Εντούτοις, ένα πρόσθετο πρωτόκολλο θα εγγυηθεί ότι θα παραμείνει το κύριο όργανο της οικονομικής ολοκλήρωσης και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα έχουν την απόλυτη εξουσία σε αυτό το θέμα.

Το δεύτερο σήμα αφορά τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.   Το Συμβούλιο της ΕΕ  εξουσιοδότησε την διακυβερνητική στο ότι ακόμη και αυτή η μινιμαρισμένη έκδοση των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν θεωρείται πλέον καθολική εντός της ΕΕ. Επιπλέον "ο χάρτης δεν επεκτείνει τον τομέα της εφαρμογής του νόμου της ένωσης πέρα από τις αρμοδιότητες της Ένωσης ή δεν καθιερώνει οποιαδήποτε νέα εξουσία ή στόχο για την Ένωση, ή τροποποιεί τις εξουσίες και τους στόχους όπως καθορίζονται από τις Συνθήκες." Με άλλα λόγια, η ΕΕ δεν θα υποχρεωθεί για να κάνει κάτι , ώστε αυτά τα δικαιώματα να γίνουν πραγματικότητα.  Αναφορικά με τις ανησυχίες για τις κλιματικές αλλαγές και πολιτικές για το περιβάλλον, οι αποφάσεις του Συμβουλίου πάρα πολύ περιορισμένες και δεν αντιμετωπίζουν το μέγεθος της παρούσας κατάστασης.

7. Οι ευρωπαϊκοί ηγέτες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία παρέχει μια αποτελεσματική εξωτερική και πολιτική ασφάλειας. Αυτό είναι μακριά από την αλήθεια. Η διακυβερνητική εξουσιοδοτείται να κρατήσει την κυβερνητική ομοφωνία στην εξωτερική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει ενεργά στη συναπόφαση.  Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς επικρίνει επίσης το γεγονός ότι η νέα νομική προσωπικότητα της Ένωσης δεν θα έχει καμία επίδραση στην παρουσία της ΕΕ στους διεθνής οργανισμούς, ειδικότερα στα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε  επίσης έντονα αντίθετοι με τη στρατιωτική και αμυντική στρατηγική και συγκεκριμένα την υπαγωγή της αμυντικής πολιτικής της ΕΕ στο ΝΑΤΟ.

8. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς καλεί όλα τα κόμματα μέλη, τους μαχητές και τα κοινωνικά ενεργά στελέχη να κινητοποιηθούν στο όνομα του δικαιώματος των λαών να αποφασίσουν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αποφασίζει να προωθήσει μια ευρεία εκστρατεία  πληροφόρησης για το περιεχόμενο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου του 2007.

Αποφασίζει επίσης να προωθήσει συγκεντρώσεις και συζητήσεις σε διάφορες χώρες και να διαδώσει  τις προτάσεις του για μια εναλλακτική πολιτική στην ΕΕ.

Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς  κάθε κόμμα μέλος να μελετήσει την προώθηση μιας εκστρατείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, που υποστηρίξει εκκλήσεις στο εθνικό επίπεδο υπέρ των δημοψηφισμάτων.

Τέλος, το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς προγραμματίζει , μια δημόσια παρουσία στη Λισσαβόνα, τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. η οποία θα επικυρώσει τις συμφωνίες που θα υπάρξουν στην διακυβερνητική.

PORTO  08 Ιουλίου 2007