Skip to main content.
30/05/2001

Θέσεις της Πολιτικής Κίνησης Πανεπιστημιακών του ΣΥΝ: ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ. ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Ο νόμος για τη λεγόμενη "ανωτατοποίηση" των ΤΕΙ ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων εν μέσω έντονων αντιδράσεων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, αντιδράσεων που συνεχίζονται σήμερα εντονότερες καθώς Πρυτανικές Αρχές και μέλη Συγκλήτων Πανεπιστημίων εμμένουν στην παραίτησή τους ενώ ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός Φοιτητικών Συλλόγων -μέσα από μαζικές συνελεύσεις- έχουν προβεί σε καταλήψεις Τμημάτων ΑΕΙ. Παράλληλα, σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι σπουδαστές πολλών Τμημάτων των ΤΕΙ της χώρας που απέχουν από τα μαθήματα καταγγέλλοντας το νόμο.

Η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου νόμου υλοποιεί επιλογές μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που, εδώ και μια τουλάχιστον δεκαετία, ηγεμονεύει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζεται ως ενιαία στρατηγική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των κρατών-μελών (Συνδιάσκεψη Υπουργών Παιδείας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μπολώνια, Συνάντηση της Σαλαμάνγκα, Συνδιάσκεψη της Πράγας, κλπ.). Με πρόσχημα την ομογενοποίηση και κινητικότητα των φοιτητών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Υπουργοί Παιδείας των χωρών μελών της διαμορφώνουν μια νέα φιλοσοφία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται στους νόμους της ελεύθερης αγοράς και επικεντρώνεται στην παροχή ρηχής και άμεσα "επαγγελματοποιήσιμης" γνώσης. Οι επιχειρούμενες αλλαγές στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης έχουν ως άμεσους στρατηγικούς στόχους την μείωση της κρατικής οικονομικής συμμετοχής, τη μείωση της χρονικής διάρκειας του πρώτου κύκλου των Πανεπιστημιακών σπουδών και την προσαρμογή των παρεχόμενων γνώσεων σε "επιχειρησιακές" κατευθύνσεις επαγγελματικής κατάρτισης με ταυτόχρονη αποστέωση από τις θεωρητικές βάσεις και αρχές των επιστημονικών αντικειμένων.

Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο νέος νόμος για τα ΤΕΙ εντάσσεται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο. Η κυβέρνηση, χωρίς να τεκμηριώνει την ανάγκη ύπαρξης ή μη μιας βαθμίδας εκπαίδευσης με τεχνολογικό προσανατολισμό και έχοντας, επί είκοσι συναπτά έτη, στερήσει τα ΤΕΙ από οικονομικούς πόρους και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, προβαίνει σήμερα στην ονομαστική, συλλήβδην, "ανωτατοποίηση" όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Για τον ΣΥΝ η αναβάθμιση των ΤΕΙ είχε και έχει κεφαλαιώδη σημασία για το μέλλον και την ποιότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και η συγκεκριμένη στόχευση έχει αποκτήσει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Σήμερα η κυβέρνηση, επιστρατεύοντας τις χειρότερες στιγμές της λαϊκιστικής της παράδοσης, εμφανίζεται να ενστερνίζεται και να πραγματοποιεί το κοινωνικό αυτό αίτημα. Αρνείται όμως κατηγορηματικά την εξασφάλιση δημοσίων πόρων για την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, για τη χρηματοδότηση και την πλήρωση των αναγκαίων θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με τα προσόντα που προβλέπει ο Νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ακόμα, εν όψει της "ανωτατοποίησης", αρνείται την αξιολόγηση και την ποιοτική αναβάθμιση των γνωστικών αντικειμένων και των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ ενώ, παράλληλα, συνεχίζει να περιορίζει ασφυκτικά τη δυνατότητα των αποφοίτων ΤΕΙ να εγγραφούν, να σπουδάσουν και να αποκτήσουν πτυχία των ΑΕΙ. Με άλλα λόγια, η κατʼ όνομα "ανωτατοποίηση" δεν συνιστά ποιοτική μετεξέλιξη των ΤΕΙ, δεν εξασφαλίζει τις υλικοτεχνικές προϋποθέσεις της φοίτησης, δεν παρέχει αναβαθμισμένες σπουδές, δεν εγγυάται την αναβάθμιση του γνωστικού περιεχομένου των παρεχόμενων τίτλων σπουδών, δεν επιτρέπει στους πτυχιούχους, διευρύνοντας τις στοχεύσεις τους, να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές. Η "ανωτατοποίηση" των ΤΕΙ, έτσι όπως πραγματοποιείται, οδηγεί στην υποβάθμιση του συνόλου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη μετεξέλιξη των παρεχόμενων τίτλων σπουδών σε ατομικά πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης.

Το κλιμακούμενο κίνημα της Πανεπιστημιακής Κοινότητας δεν τοποθετείται συντεχνιακά εναντίον της μετεξέλιξης σε ΑΕΙ των ΤΕΙ που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Αντίθετα, επιδιώκει την ανατροπή των σχεδίων διαμόρφωσης μιας "μαζικής" μη επιστημονικού χαρακτήρα μεταλυκιακής εκπαιδευτικής βαθμίδας, που θα οδηγήσει σε έναν ενιαίο υποβαθμισμένο κύκλο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακών σπουδών, με αποφοίτους "απασχολήσιμους", στεγνά και στενά επαγγελματικά καταρτισμένους, χωρίς βασικές επιστημονικές γνώσεις. Η πολιτική αυτή απορρυθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κλείνει τον δρόμο στην ουσιαστική αναβάθμιση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και καταστρέφει τον πανεπιστημιακό χαρακτήρα των ΑΕΙ.

Η άνευ όρων "ανωτατοποίηση" των ΤΕΙ δεν μπορεί μακροπρόθεσμα παρά να έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική υποβάθμιση και, στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανόν ότι θα προβληθεί στο μέλλον η ανάγκη για τη δημιουργία σχολών-ελίτ. Πρόκειται, δηλαδή, για την εγκαθίδρυση της μέγιστης ανισότητας. Η κυβέρνηση υπακούοντας σε νεοφιλελεύθερα κελεύσματα προβαίνει σʼ έναν εξισοτισμό προς τα κάτω. Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις επιστημονικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας ούτε καν μέσα στο πλαίσιο αυτής της στοιχειώδους επαγγελματικής κατάρτισης που, για την κυβέρνηση, φαίνεται να αποτελεί τον μοναδικό στόχο της ανώτατης εκπαίδευσης. Η δημιουργία, λοιπόν, σχολών ελίτ είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού χαρακτήρα, θα προβάλει ως το μόνο αποτελεσματικό μέσον αντιμετώπισης της επιστημονικής καχεξίας που είναι μαθηματικά σίγουρο ότι θα προκαλέσουν μέτρα σαν αυτά που αναλαμβάνονται σήμερα. Ο ΣΥΝ, επειδή ακριβώς τάσσεται υπέρ της πραγματικής ισότητας και όχι υπέρ των ανέξοδων και τεχνιτών εξισοτισμών, πιστεύει ότι η αναβάθμιση των ΤΕΙ είναι έργο μακρού χρόνου και πραγματικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών.

Η Πολιτική Κίνηση Πανεπιστημιακών του Συνασπισμού

Μάϊος 2001