Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/10/2007

Πρακτικά της Βουλής από τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Φώτη Κουβέλη με θέμα "Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες"

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Λέγκας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου Κουβέλη, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η Κυβέρνηση καθημερινά και σε κάθε ευκαιρία αποδεικνύει την πίστη αλλά και το σεβασμό της απέναντι στους θεσμούς, ιδιαίτερα σε εκείνους τους θεσμούς που έχει δημιουργήσει.

Το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεστε, κύριε Κουβέλη, και το οποίο σύντομα θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων» έχει ένα βασικό γνώμονα και στόχο, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Αρχών αυτών, αλλά και την ενδυνάμωση του θεσμικού τους ρόλου. Κάθε άλλη ερμηνεία ή εκδοχή η οποία εδράζεται επί φημών σε «σπερμολογίες» ή σενάρια το μόνο που επιτυγχάνει είναι να επεκτείνει την υπάρχουσα παραφιλολογία.

Αταλάντευτος στόχος μας είναι, ήταν και θα παραμένει η ενίσχυση του ρόλου και του έργου της Δικαιοσύνης, αλλά και των Ανεξάρτητων Αρχών ως προς τις έρευνες που διεξάγουν και όχι η δημιουργία κλίματος που οδηγεί κατΆ ανάγκη στην πολιτική αντιπαράθεση και μόνο σΆ αυτήν.

Σας επαναλαμβάνω ότι απόφαση της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία κάθε Ανεξάρτητης Αρχής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κουβέλης.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, στο όνομα της ενίσχυσης των Ανεξαρτήτων Αρχών δικαιούμαι να υπολογίζω ότι είναι πιθανό να μεταρρυθμίσετε το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και μέσα από τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου είναι εξαιρετικά ευχερές να διαμορφώσετε συνθήκες για τις Ανεξάρτητες Αρχές κατά πώς πιστεύετε ότι σας διευκολύνει.

Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και σαφές. Θα αλλάξετε το νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες; ΣΆ αυτό απαντήστε διότι δεν πρόκειται περί φημολογιών, πρόκειται περί πληροφοριών οι οποίες επανειλημμένα δημοσιεύονται στον Τύπο και δεν υπάρχει καμία διάψευση εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Ο δε σεβασμός, κύριε Υπουργέ, προς την ανεξαρτησία των Αρχών είναι πολύ σχετική έννοια. Μπορεί να διακηρύσσεις τον σεβασμό και με ποικιλώνυμες δηλώσεις και μάλιστα κυβερνητικών στελεχών ή άλλων στελεχών του κόμματός σας να αμφισβητείται η ανεξαρτησία της Αρχής.

Ο κ. Ζορμπάς ο οποίος ερευνά την υπόθεση των ομολόγων για τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο έντιμος, ο αδέκαστος, ο αντικειμενικός, για δε την Αξιωματική Αντιπολίτευση υπήρχαν επιφυλάξεις. Σήμερα ο κ. Ζορμπάς έχει εξασφαλίσει δυσπιστία εκ μέρους σας για να επαινείται από εκείνους που την άλλη φορά έδειχναν επιφύλαξη. Ε, δεν είναι σεβασμός προς την ανεξαρτησία των Αρχών αυτό που συμβαίνει. Επιτέλους πείτε μου πολύ καθαρά: Σκέπτεστε να τον διώξετε; Σκέπτεστε να τον κρατήσετε; Μέσα από την αλλαγή του νόμου μπορείτε να τον διώξετε. ΣΆ αυτό σιωπή, δεν μου λέτε τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Λέγκας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τα όσα υποστήριξε ο κ. Κουβέλης. Εμφατικά επαναλαμβάνω ότι για μας αποτελεί μονόδρομο η θωράκιση των αρχών αυτών, προκειμένου να πολεμήσουμε κατάλοιπα περασμένων νοοτροπιών, περασμένων αντιλήψεων, αντιλήψεων που ήταν επακόλουθες της αδιαφάνειας, της αλαζονείας, αλλά και της καταχρηστικής άσκησης εξουσίας.

ΣΆ αυτήν την κατάσταση η Κυβέρνηση το 2004 με σαφείς εντολές του Πρωθυπουργού αντέταξε την απόλυτη διαφάνεια. Η θέση μας ήταν και παραμένει σταθερή και ισχυρή. Όλα πρέπει να βγαίνουν στο φως.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ)

Στην αλαζονεία, αγαπητέ συνάδελφε, εμείς αντιτάσσουμε την αποφασιστικότητά μας, αλλά παράλληλα και την αυτοκριτική μας στην αντιμετώπιση κάθε παραφωνίας. Αντιτάσσουμε το σεβασμό μας προς τους θεσμούς, οι οποίοι και αποτελούν τη βασική δικλείδα ασφαλείας για τη χρηστική άσκηση εξουσίας. Αυτούς τους θεσμούς που εσκεμμένα κάποιοι είχαν για χρόνια αδρανοποιήσει, η Κυβέρνηση τους ενισχύει και τους θωρακίζει περαιτέρω.

Εν κατακλείδι και εις επίρρωση των ανωτέρω, σας ενημερώνω ότι η βασική ρύθμιση του υπό κατάθεση νομοσχεδίου στο οποίο αναφέρεστε και το οποίο πρόκειται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών να κατατεθεί στη Βουλή, αφορά στην προστασία των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών από ποινικές ευθύνες για γνώμη που διατύπωσαν, για ψήφο που έδωσαν, ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όλα αυτά, αν μη τι άλλο, δηλώνουν συνέπεια και μόνο συνέπεια.

Σας ευχαριστώ.