Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/11/2007

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Γιάννη Δραγασάκη για την ρύπανση του Ασωπού και λήψη μέτρων προστασίας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: 22/11/2007

1) ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

 «Η ρύπανση του Ασωπού ποταμού δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Πρόσφατα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επέβαλε πρόστιμα σε 20 επιχειρήσεις για το λόγο ότι ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους τον Ασωπό ποταμό και ευρύτερα τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Όμως, πέρα από τα όποια πρόστιμα, εκείνο που απαιτείται είναι να επανεξετασθούν όλες οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων που παράγουν εξασθενές χρώμιο ή άλλα τοξικά υλικά.

Όμως, δε μπορεί να υπάρξει οριστική λύση του προβλήματος όσο ισχύει ως έχει το Προεδρικό Διάταγμα του 1969 που χαρακτηρίζει τον Ασωπό ως αγωγό βιομηχανικών λυμάτων.

Επίσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, αν και με μεγάλη καθυστέρηση αναγνώρισε το 1996 την ύπαρξη του προβλήματος, ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τη σύνταξη σχετικής μελέτης, από την οποία προέκυψε η ανάγκη μεταξύ άλλων ίδρυσης Οργανισμού Προστασίας Ασωπού. Για να προχωρήσει όμως η σύστασή του απαιτούνταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, από τις 80 βιομηχανικές μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα μόνοι οι 15 να διαθέτουν συστήματα διαχείρισης. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί και απαιτείται άμεση διακοπή της υδροδότησης από αυτόν, τόσο για οικιακή όσο και βιομηχανική χρήση, εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των παραγομένων προϊόντων. Πέραν, λοιπόν, της άμεσης σύνδεσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, απαιτείται και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα.

Κατόπιν αυτού, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να εξασφαλισθεί καθαρό νερό για τους κατοίκους της περιοχής και να απορρυπανθεί ο Ασωπός ποταμός;».

2) ΟΜΙΛΙΑ Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννη:

Για το θέμα του Ασωπού έχουμε συζητήσει επανειλημμένα σΆ αυτή την Αίθουσα με αφορμή ερωτήσεις άλλων συναδέλφων.

Θα ήθελα να επανέλθω σήμερα και να αναφέρω τα εξής: Μέχρι τον Αύγουστο του 2007, από ελέγχους που είχαν κάνει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις σε είκοσι τρεις περιπτώσεις. Είχαν εισηγηθεί οι επιθεωρητές για τις παραβάσεις αυτές και είχαν επιβληθεί πρόστιμα 530.000 ευρώ.

Μετά την εμφάνιση του εξασθενούς χρωμίου τον περασμένο Αύγουστο, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έδωσε εντολή για άμεση διερεύνηση του προβλήματος και εις βάθος διερεύνηση. Οι επιθεωρητές έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από πενήντα ελέγχους και δειγματοληψίες μέχρι σήμερα σε διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή και μετά την ολοκλήρωση μέρους της διαδικασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έχουν επιβληθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε είκοσι εταιρείες και όλοι οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις.

Επίσης, οι φάκελοι των παραβάσεων αποστέλλονται στις αδειοδοτούσες αρχές με την εντολή πρώτον, να επανεξεταστούν όλες οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί και δεύτερον, να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης των παραβατών. Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση υποτροπής έχουμε ανακοινώσει ότι θα προβαίνουμε στο κλείσιμο των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν επανειλημμένα, επαναλαμβάνω, αυτό το πρόβλημα.

Οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες δεν έχουν σταματήσει στην περιοχή του Ασωπού. Συνεχίζονται και θα συνεχιστούν από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, μέχρις ότου βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση.

Υπενθυμίζω επίσης, ότι ως ΥΠΕΧΩΔΕ έχουμε προχωρήσει στον τετραπλασιασμό του ανώτατου ορίου για τα επιβαλλόμενα περιβαλλοντικά πρόστιμα, από 500.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα τα πρόστιμα θα μπορούν να φθάσουν πλέον στα 2.000.000 ευρώ.

Επανεξετάζουμε επίσης, προς το αυστηρότερο τις οριακές τιμές των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε διάφορα υγρά απόβλητα -αναφέρομαι στο εξασθενές χρώμιο, στο κάδμιο, στο νικέλιο κ.λπ.- εντατικοποιούμε τους ελέγχους εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των δήμων της περιοχής με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, θα πρέπει να πω ότι όλοι οι δήμοι της περιοχής έχουν έρθει σε οριστική συνεννόηση με την ΕΥΔΑΠ και σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες σύνδεσης με τον αγωγό του Μόρνου των οικισμών αυτών.

Εξασφαλίζεται δηλαδή καθαρό νερό για τους κατοίκους της περιοχής. Αναφέρω απλώς ότι ο Δήμος Σχηματαρίου ο οποίος υδρεύεται ήδη από τον αγωγό του Μόρνου, έχει ζητήσει πρόσθετες παροχές. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από την ΕΥΔΑΠ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Νομίζω ότι έδωσα συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Είπα ότι έχουν γίνει περισσότεροι από πενήντα έλεγχοι μέσα σε ένα δίμηνο ουσιαστικά. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται. Έχουν επιβληθεί εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα στις επιχειρήσεις οι οποίες συνελήφθησαν να είναι παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Είπα, επίσης, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και όλοι οι παραβάτες, πέραν των προστίμων, θα πάνε και στον εισαγγελέα. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση. Και εκτιμώ πραγματικά ότι προϊόντος του χρόνου η βελτίωση αυτή θα είναι πολύ πιο σημαντική.

Σε ό,τι αφορά την ύδρευση των δήμων, απάντησα πολύ συγκεκριμένα. Συνδέονται ήδη με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ από τον αγωγό του Μόρνου, ένα αίτημα το οποίο ήταν πάγιο αίτημα των δημοτικών αρχών της περιοχής.

Επίσης, θα πρέπει να πω ότι έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων –τα έχω ανακοινώσει κατΆ επανάληψη στη Βουλή, τα έχει εξαγγείλει ο Υπουργός κ. Σουφλιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου- τα οποία έχουν να κάνουν με τη μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών επεξεργασμένων αποβλήτων με σύγχρονο, ταυτόχρονο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης της επικινδυνότητάς τους, με την οριοθέτηση της κοίτης του Ασωπού ποταμού, με την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων.

Είναι σε εξέλιξη αυτά τα μέτρα αγαπητέ, κύριε συνάδελφε. Με τον καθορισμό ζωνών προστασίας Ασωπού, έχουμε κινήσει όλες τις σχετικές διαδικασίες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είμαστε έτοιμοι να πούμε περισσότερα στην επανεξέταση προς το αυστηρότερο όλων των περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων που ευθύνονται για την ρύπανση του ποταμού. Έχουμε λάβει, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα μέτρα, εφαρμόζονται και όπως είπα και προηγουμένως, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.

Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια εξαιρετικά σύντομη αναφορά σΆ αυτή τη μελέτη του Πολυτεχνείου που αναφέρεται εκτενώς στην ερώτησή σας και να πω ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο δεν στηριζόταν σε καμία νομική βάση.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ ξεκίνησε σε συνεργασία με τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Βοιωτίας και Ανατολικής Αττικής και τους δήμους της περιοχής να κάνει έναν Οργανισμό προστασίας της περιοχής μέσω ενός Προεδρικού Διατάγματος. Όμως, το Προεδρικό Διάταγμα δεν είχε καμία απολύτως νομική βάση και γιΆ αυτό δεν έγινε.

Χρηματοδοτήθηκε μια μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 120 εκατομμύρια δραχμές περίπου. Ολοκληρώθηκε, αλλά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, διότι προέβλεπε μικτό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων -και βιομηχανικών και αστικών- του Δήμου Αυλώνος. Χειρότερο δε από την κοινοπραξία των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής ήταν ότι ουδέποτε υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια της συγκεκριμένης μονάδας. Ουσιαστικά, δηλαδή, το εγχείρημα ήταν –αν μου επιτρέπεται η έκφραση- στον αέρα. ΓιΆ αυτό και ποτέ δεν προχώρησε.

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

3) ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας κανείς τον κύριο Υφυπουργό, νομίζει ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος ή για ένα πρόβλημα που εν πάση περιπτώσει καλό είναι κάποτε να αντιμετωπιστεί.

Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου. Διαβάζω σε μία συνέντευξή του ιερέα της περιοχής που πρωτοστάτησε στην ανάδειξη του προβλήματος ότι από έρευνα που έγινε στα χαρτιά της ενορίας διαπιστώθηκε τετραπλασιασμός της εμφάνισης καρκίνου ως αιτίας θανάτου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Μιλάμε για θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση σήμερα τους κατοίκους ότι το νερό που πίνουν είναι καθαρό; Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση τους κατοίκους όχι μόνο της περιοχής, αλλά όλου του λεκανοπεδίου, ότι τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή είναι καθαρά; Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση ότι οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό και παράγουν διάφορα προϊόντα, αυτά τα προϊόντα που παράγουν είναι καθαρά; Έχει η Κυβέρνηση πρόγραμμα απορρύπανσης όχι μόνο του Ασωπού, αλλά της ευρύτερης περιοχής;

Πέρα από τη μελέτη των φακέλων αδειοδότησης, θα στείλετε συνεργεία στην κάθε βιομηχανία να ελέγξει επιτόπου εάν παράγει απόβλητα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και τι τα κάνει αυτά τα απόβλητα; Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες που έχουν εντός του χώρου των εργοστασίων πηγάδια στα οποία ρίχνουν απόβλητα;

Αυτήν την ερώτηση εμείς την καταθέσαμε στον κύριο Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί θέλαμε υπεύθυνες διαβεβαιώσεις. Δεν θέλουμε ούτε να κινδυνολογήσουμε ούτε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε εδώ την αγωνία των κατοίκων. Και εδώ το πράγμα δεν είναι απλό. Ο κύριος Πρωθυπουργός εκτίμησε, όπως αντιλαμβάνομαι, ότι το θέμα είναι ειδικό. Ο κύριος Υπουργός είχε άλλες υποχρεώσεις. Εγώ χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ. Δεν θέτω κανένα τέτοιο θέμα. Όμως, αν είστε έτοιμος, δώστε τις διαβεβαιώσεις σας.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Αν δεν είστε έτοιμοι, πείτε πότε θα είστε σε θέση να πείτε «ναι, το νερό που πίνετε είναι καθαρό» ή ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει πρόβλημα ή έχει πρόβλημα και μέχρι τότε θα αντιμετωπιστεί. Πείτε τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις, διότι εδώ διαπιστώνουμε επιχειρήσεις που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε διαφημίσεις, δημόσιες σχέσεις κ.λπ. ότι δεν έχουν την ευαισθησία μόνες τους να φροντίσουν για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Δώστε μας, λοιπόν, συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.